CHKO Český les

, Tel.: +420 374 611 021, ceskyles@nature.cz
/Příroda - 
Krajinu Českého lesa výrazně ovlivnily poválečné historické události. Došlo zde k násilnému odsunu původního obyvatelstva a následně k uzavření hraniční oblasti veřejnosti. Z dřívějších vesnic se tak do dnešní doby dochovaly často pouze chátrající trosky.

V CHKO se nachází více než 20 maloplošných chráněných oblastí.

Na území Českého lesa byla chráněná krajinná oblast vyhlášena v roce 2005.

Důvody ochrany

Cílem CHKO je chránit původní bučiny, rašeliniště, louky, pastviny a v neposlední řadě i ukázky lidové architektury.

Flóra

K typickému porostu Českého lesa patří borovice blatka a často se zde vyskytují rašeliniště. Na území chráněné oblasti se nachází 8 exemplářů a 10 skupin památných stromů.

Fauna

Mezi chráněnými živočichy, kteří tu žijí, najdete vydru říční, tetřívka obecného, rysa ostrovida nebo bobra evropského.

Národní přírodní rezervace

 • Čerchovské hvozdy
 • Chejlava

Národní přírodní památky

 • Americká zahrada
 • Na Požárech
 • Pastviště u Fínů

Přírodní rezervace

 • Bučina u Žďáru
 • Broumovská bučina
 • Bystřice
 • Diana
 • Dlouhý vrch
 • Farské bažiny
 • Jezírka u Rozvadova
 • Křížový kámen
 • Malý Zvon
 • Nad Hutí
 • Ostrůvek
 • Pavlova Huť
 • Pleš
 • Podkovák
 • Smrčí
 • Starý Hirštejn
 • Tišina

Přírodní památky

 • Hvožďanská louka
 • Chodovské skály
 • Kolowratův rybník
 • Louky u Prostředního Žďáru
 • Louka u Staré Huti
 • Milov
 • Na Kolmu
 • Skalky na Sádku
 • Šelmberk
 • Veský mlýn
Název správy Správa CHKO Český les a KS Plzeň
Adresa náměstí Republiky 287
Město Přimda
PSČ 348 06
Datum vyhlášení 1. srpna 2005
Rozloha území 470 km²

 


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz