CHKO Český kras

, Tel.: +420 311 681 713, ceskras@nature.cz
/Příroda - 
V mnoha významných oblastech CHKO byla vyhlášena maloplošná zvláště chráněná území – národní přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní rezervace a přírodní památky. Největší z nich je národní přírodní rezervace Karlštejn.

K vyhlášení chráněné krajinné oblasti Český kras došlo 12. dubna 1972.

Důvody ochrany

Chráněná krajinná oblast Český kras byla vyhlášena za účelem ochrany části barrandienské pánve. Úkolem CHKO je chránit hodnoty krajiny, zachovat její typický původní vzhled a vytvářet vyvážené životní prostředí.

Flóra a fauna

V Českém krasu je pestrá příroda se zachovalými plochami skalních stepí, lesostepí a listnatých lesů, ve kterých se daří velkému množství květeny i zvířeny. Vyskytuje se tu spousta druhů rostlin a živočichů, které nikde jinde nenajdete. Velice častá jsou lesní společenstva dubových hájů.

Národní přírodní rezervace

 • NPR Karlštejn
 • NPR Koda

Národní přírodní památky

 • NPP Černé rokle
 • NPP Klonk
 • NPP Kotýz
 • NPP Zlatý kůň

Přírodní rezervace

 • PR Karlické údolí
 • PR Klapice
 • PR Kobyla
 • PR Kulivá hora
 • PR Na Voskopě
 • PR Radotínské údolí
 • PR Staňkovka
 • PR Tetínské skály
 • PR Voškov

Přírodní památky

 • PP Hvížďalka
 • PP Krásná stráň
 • PP Lom Kozolupy
 • PP Syslí louky u Loděnice
 • PP Špičatý vrch - Barrandov jámy
 • PP Zmrzlík

Národní přírodní památky a rezervace ve správě CHKO ležící mimo CHKO

 • NPR Větrušické rokle
 • NPP Medník
 • NPP Požáry
 • NPP Dalejský profil
 • NPP U Nového mlýna
 • NPP Barrandvské skály
 • NPP Lochkovský profil
 • NPP Cikánka I
 • NPP Letňany

 

Název správy Správa CHKO Český kras
Adresa Karlštejn č. p. 85
Město Karlštejn
PSČ 267 18
Datum vyhlášení 12. dubna 1972
Rozloha území 132 km²

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz