CHKO České středohoří

, Tel.: +420 416 574 611, cstred@nature.cz
/Příroda - 
Typickým znakem Českého středohoří jsou kopce kuželovitých tvarů, které vznikly během třetihorní vulkanické činnosti.

Nejvyšší horou oblasti je Milešovka, která se tyčí do nadmořské výšky 836,5 metrů. Milešovka je známá jako největrnější hora v Čechách, bezvětří na ní bývá průměrně pouze 8 dní za rok.

Oblast je oblíbeným turistickým cílem, a to i díky množství památek, které se v ní a v jejím okolí nacházejí. V těsné blízkosti hranice Českého středohoří stojí zřícenina hradu Hazmburk, ze kterého se turistům naskytne nádherný výhled. Jihozápadním směrem od obce Velemín narazíte na trosky hradu Ostrý, který byl postaven v období lipanské bitvy. U Velemína se nachází i zřícenina hradu Oparno ze 13. století a romantické Oparenské údolí.

Chráněná krajinná oblast vznikla 19. března 1976 vyhláškou Ministerstva kultury ČSR.

Důvody ochrany

Předmětem ochrany je jedinečný krajinný reliéf mladotřetihorního vulkanického pohoří, geologická stavba a flóra s faunou.

Flóra

Díky průměrným ročním teplotám 5–9 °C a průměrným ročním srážkám 470–800 mm patří CHKO České středohoří k nejbohatším oblastem, co se rostlin a živočichů týká. Rozmanitost hornin, reliéfu krajiny a rozdíly v klimatu způsobují, že se tu vyskytují různé druhy společenstev – biotopy suché, travnaté, skalní stepi, teplomilné doubravy, suťové lesy, bučiny, vlhké louky a rašeliniště.

V CHKO se vyskytují lokality evropsky významných druhů rostlin, jako jsou střevíčník pantoflíček, zvonovec liliolistý, koniklec otevřený a kavyl olysalý. Celkem tu bylo napočítáno 170 druhů ohrožených rostlin.

Fauna

Říši živočichů zastupuje v CHKO především velké množství druhů bezobratlých, ale i obratlovců. Co se týká bezobratlých živočichů, řadí se České středohoří k nejvýznamnějším územím v ČR, některé druhy živočichů se nikde jinde než tady nevyskytují.

Národní přírodní rezervace

 • Lovoš
 • Milešovka
 • Oblík
 • Raná
 • Sedlo

Národní přírodní památky

 • Bílé stráně u Pokratic
 • Bořečský vrch
 • Březinské tisy
 • Dubí hora
 • Jánský vrch
 • Kamenná slunce
 • Panská skála
 • Vrkoč

Přírodní rezervace

 • Březina
 • Čicov
 • Bohyňská lada
 • Holý vrch u Hlinné
 • Hradišťanská louka
 • Kalvárie a Porta Bohemica
 • Kamenná hůra
 • Kozí vrch
 • Lipská hora
 • Milá
 • Písečný vrch
 • Sluneční stráň
 • Vrabinec

Přírodní památky

 • Babinské louky
 • Bobří soutěska
 • Divoká rokle
 • Farská louka
 • Hradiště (u Hlinné)
 • Jílovské tisy
 • Košťálov
 • Kuzov
 • Loupežnické jeskyně
 • Lužické Šipáky
 • Magnetovec - Skalní hřib
 • Nebočadský luh
 • Plešivec
 • Radobýl
 • Stříbrný roh
 • Štěpánovská hora
 • Tobiášův vrch
 • Třtěnské stráně

 

Název správy Správa CHKO České středohoří
Adresa Michalská 260/14
Město Litoměřice
PSČ 412 01
Datum vyhlášení 19. března 1976
Rozloha území 1 070 km²

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz