Sázavský klášter

Zámecká, 285 06, Sázava, Tel.: +420 327 321 177, sazava@npu.cz
Sázava/Památky - Sázava




Sázavský klášter

sazavsky-klaster3.jpg
Sázavský klášter je komplexem staveb původního historického kláštera z 11. století, založeným sv. Prokopem. Za dobu jeho existence prošel klášter mnoha přestavbami do gotické a nakonec i barokní podoby. Mniši odsud odešli v 18. století, kdy bylo mnišské společenství rozpuštěno a klášter tak byl zružen a přestavěn na zámek. V současnosti můžete klášter navštívit v rámci pravidelné prohlídkové trasy a zároveň jsou zde pořádány nejrůzděnší kulturní a společenské akce v průběhu celého roku.
Mapa - Sázavský klášter

Zámecká, 285 06, Sázava

Telefon: +420 327 321 177
E-mail: sazava@npu.cz
Web: http://www.klaster-sazava.cz


Okolní krásná Sázavská příroda a svatoprokopské stezky se svou neopakovatelnou a tajemnou atmosférou lákají k poutím i k výletům. Ať už dorazíte ke klášteru z jakékoliv strany nebo strávíte na okolních stezkách celodenní výlet, nebudete litovat. Po cestě potkáte několikero studánek s kamennými kapličkami, studánku Vosovku s kaplí sv. Prokopa, sloupkovou kapličku sv. Prokopa v Čertově brázdě, studánky u sv. Anny v Krkavčích skálách a ještě mnohé další.

Legenda o sv. Prokopu praví, že jej okolní lidé spatřili orat s ďáblem zapřaženým do pluhu a popoháněným křížem , zřejmě se jedná o místní vysvětlení brázdy mezi Chotouní a Sázavou, a proto je takto také sv. Prokop zobrazován, jako orající mnich se zapřaženým čertem v pluhu.

Nejstarší zmínky o klášteru pocházejí z počátku 11. století. Založen byl knížetem Oldřichem a poustevnickým mnichem Prokopem, kdy byla skupina kolem poustevníka knížetem povýšena na benediktinský klášter. Již od počátku je toto místo považováno za středisko slovanské vzdělanosti.


Legenda však vypráví, že kníže Oldřich zabloudiv v lesích sázavských potká mnicha Prokopa, který mu dává napít a voda se změní ve víno. Za tento čin mu pomohl kníže založit tento klášter.

Legenda také praví, že jej okolní lidé spatřili orat s ďáblem zapřaženým do pluhu a popoháněným křížem , zřejmě se jedná o místní vysvětlení brázdy mezi Chotouní a Sázavou, a proto je takto také sv. Prokop zobrazován, jako orající mnich se zapřaženým čertem v pluhu.


Krátce po své korunovaci v roce 1203 se Přemysl Otakar I. snažil přesvědčit papeže Inocence III. o povýšení pražského biskupství na arcibiskupství a prohlášení Prokopa za svatého. Zatímco povýšení biskupství nebylo vyslyšeno, kanonizace svatého Prokopa proběhla v roce 1204. Ve čtrnáctém století byl stavěn nový kostel i klášter v gotickém slohu, stavba však byla přerušena husitskými válkami, kdy byli mniši dočasně vyhnáni (1420-1437).


Klášter byl zrušen r. 1785, kostel se stal farním a budovy kláštera proměněny na zámek, upravený do r. 1870 novorenesančně. Dnes se zde nachází expozice historie kláštera.

Prohlídková trasa Sázavským klášterem

Prohlídková trasa vás provede celým komplexem Sázavského kláštera, kde současně navštívíte poutní místo sv. Prokopa, jehož svatá relikvie z jeho těla je uložena v kryptě pod barokním kostelem sv. Prokopa. V exteriérech vás průvodci provedou severní zahradou se základy románskho kostela, který byl zasvěcen sv. Kříží a který pochází z 11. století. Dále projdete kolem gotického, monumentálního, nikdy však nedostavěného chrámu Panny Marie a sv. Jana Křtitele ze 14. století. V závěru prohlídky ještě navštívíte místní espozici "Staroslověnská Sázava". K vidění jsou zde rukopisy ze středověku ve slovanském, latinském, ale i českém jazyce.

  Otvírací dny Čas

Prohlídky

Lede, únor, březen

Zavřeno    
Duben  So + Ne + svátky  10:00 - 17:00

 10:00, 11:15, 13:00,

14:15, 15:30

Květen Út - Ne   10:00 - 17:00

  10:00, 11:15, 13:00,

14:15, 15:30

Červen Út - Ne  10:00 - 18:15

 10:00, 11:15, 13:00,

14:15, 15:30, 16:45

Červenec, Srpen  Út - Ne   10:00 - 18:45

 10:00, 11:15, 12:00, 13:00,

14:15, 15:00, 15:45, 16:30, 17:15

Září  Út - Ne  10:00 - 17:00

  10:00, 11:15, 13:00,

14:15, 15:30

Říjen   So + Ne + svátky   10:00 - 17:00

 10:00, 11:15, 13:00,

14:15, 15:30

Listopad 14.,15., 16., 17.11.  10:00 - 16:00  
Prosinec Zavřeno    

Pozn.: V měsících, kdy je zavřeno, lze smluvit prohlídku dle předešlé domluvy přímo se správou kláštera.

Kostel sv. Prokopa, kapitulní síň,

Staroslověnská Sázava

45 - 185 Kč



Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz