Klášter sv. Anežky České – Národní galerie v Praze

Anežská, 110 00, Praha 1, Tel.: +420 224 810 628, ssu-ak@ngprague.cz
Praha 1/Památky - Praha 1
Klášter sv. Anežky České – Národní galerie v Praze

klaster-sv-anezky-ceske-narodni-galerie-v-praze-1.jpg
Stálé i krátkodobé expozice se stovkami uměleckých děl se věnují nejen českému gotickému umění v malířství, sochařství či uměleckých řemeslech. Přístupné jsou všechny historicky cenné prostory včetně oratoře sv. Anežky, pohřebiště Přemyslovců, svatyně Salvátora, kde leží Václav I., Kunhuta Uherská či dcera Václava II., a kostel sv. Františka. Anežský klášter založila ve 30. letech 13. století přemyslovská princezna Anežka, sestra krále Václava I.
Mapa - Klášter sv. Anežky České – Národní galerie v Praze

Anežská, 110 00, Praha 1

Telefon: +420 224 810 628
E-mail: ssu-ak@ngprague.cz
Web: http://www.ngprague.cz/cz/objekt-detail/klaster-sv-anezky-ceske


Prohlídkový okruh v přízemí mapuje vývoj jednotlivých částí mimořádně dochovaného půdorysu středověkého kláštera. Zároveň je tu instalovaná haptická (hmatová) sbírka kopií významných gotických památek.

Dlouhodobá expozice v patře klášterního komplexu obsahuje přes 200 gotických obrazů, soch a řemeslných výrobků. Sleduje také vývoj formy i funkce výtvarného díla v průběhu tří století. K nejcennějším kouskům patří díla mistrů z doby Lucemburků v Čechách. Umělecké práce z doby vlády Vladislava a Ludvíka Jagellonského, z období opětovného vzmachu českých zemí.

Kolekci doplňují díla vytvořená ve středoevropském prostoru, jako byly např. Franky, Rakousy nebo Sasko.

Středověké umění v Čechách a střední Evropě

Hmatová expozice odlitků sochařských děl českého středověkého umění 13.–15. století. Severní křídlo křížové chodby kláštera.

Pouze s průvodcem: ne
Možnost odborného výkladu: ano
Nutné výklad objednat: ano
Výklad v jiném jazyce: Angličtina, francouzština.
Popisky v jiném jazyce: ano
Jazyk popisků: Angličtina.
Poslední návštěva: 16.30 hod.
Doba prohlídky: 90 min.
Počet návštěvníků pro průvodce:  
Počet návštěvníků pro vstup:  
Suvenýry: ano
Občerstvení: ano
Bezbariérový přístup: ne
Šatna: ano
WC: ano
Služby: Komentované prohlídky a další doprovodné programy, koncerty vážné hudby, restaurátorské ateliéry NG – posouzení uměleckých děl.
  Otvírací dny Čas
Celoročně Út - Ne 10:00 - 18:00

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz