Fakulta informatiky Masarykovy univerzity

Botanická, 602 00, Brno, Tel.: +420 549 491 810, info@fi.muni.cz
Brno/Vzdělání - Brno
Fakulta informatiky Masarykovy univerzity

fakulta1.jpg
Fakulta informatiky byla na Masarykově univerzitě založena v roce 1994 jako první samostatná fakulta tohoto druhu v České republice. Její vznik navazoval na budování oboru Matematická informatika na Přírodovědecké fakultě MU v předcházejících desetiletích i na významné zapojení osobností brněnské informatiky do budování tohoto oboru v měřítku národním i mezinárodním.
Mapa - Fakulta informatiky Masarykovy univerzity

Botanická, 602 00, Brno

Telefon: +420 549 491 810
E-mail: info@fi.muni.cz
Web: https://www.fi.muni.cz/


Součásti fakulty:

 

Katedry:

  •   Katedra informačních technologií
  •   Katedra počítačové grafiky a designu
  •   Katedra počítačových systémů a komunikací
  •   Katedra teorie programování

 

 

Další pracoviště:

  •   Centrum analýzy biomedicínského obrazu
  •   Centrum vzdělávání, výzkumu a inovací v informačních a komunikačních technologiích
  •   Centrum zpracování přirozeného jazyka
  •   Institut teoretické informatiky
  •   Vysoce paralelní a distribuované výpočetní systémy

 

Na fakultě sídlí také Ústav výpočetní techniky s celouniverzitní působností.

Masarykova univerzita si byla v době zakládání fakulty dobře vědoma významu informatiky i mezioborových aplikací informatiky z hlediska potřeby poskytovat kvalitní vzdělání zaměřené na dobré pochopení této disciplíny i uplatnění informatických poznatků v praxi.

Výsledky, kterých fakulta i její absolventi dosáhli, potvrzují oprávněnost tohoto záměru i schopnost fakulty i celé univerzity je naplňovat.

Z počátečních relativně skromných poměrů, se dvěma desítkami učitelů a necelými čtyřmi sty studentů, se fakulta od doby svého vzniku výrazně rozrostla. Dnes Fakulta informatiky s více než 2200 studenty nabízí široké spektrum studijních oborů v bakalářském, magisterském a doktorském studiu.

Bakalářské studijní programy poskytují základní stupeň vysokoškolského vzdělání v informatice. Magisterské studijní programy nabízejí druhý stupeň vysokoškolského vzdělání ve třech základních oborech a řadě specializací, od teoretické informatiky po informační systémy, zpracování přirozeného jazyka či grafický design.


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz