Emauzské opatství (Emauzy)

Vyšehradská, 128 00, Praha 2, Tel.: +420 224 917 662, kancelar@emauzy.cz
Praha 2/Památky - Praha 2
Emauzské opatství (Emauzy)

emauzske-opatstvi-1.jpg
Emauzský klášter neboli klášter benediktinů u chrámu P. Marie a slovanských patronů, zvaný Na Slovanech či Emauzy, byl založen 21. listopadu 1347 českým králem a římským císařem Karlem IV. Lucemburským pro řád slovanských benediktinů. Nachází se v Praze 2 na Novém Městě, na území vymezeném ulicemi Vyšehradská, Trojická, Pod Slovany a Na Slovanech.
Mapa - Emauzské opatství (Emauzy)

Vyšehradská, 128 00, Praha 2

Telefon: +420 224 917 662
E-mail: kancelar@emauzy.cz
Web: http://www.emauzy.cz


Klášter, zbudovaný na skalnatém pahorku u bývalého farního kostela sv. Kosmy a Damiána, byl součástí Karlova urbanistického plánu výstavby Nového Města pražského (1348). Byl koncipován jako součást systému církevních staveb, které v půdorysu města tvoří kříž. Areál kláštera zahrnuje konventní chrám, jižně přiléhající kvadraturu s rajským dvorem, na západ od ní komplex novějších budov z 1. poloviny 19. a ze 30. let 20. století. Patří do něj i kaple sv. Kosmy a Damiána s raně barokní klenbou.

Na stavbě gotického trojlodního kostela a kláštera se podílela Karlova dvorská huť. Ambit kláštera byl v 60. letech 14. století vyzdoben cyklem 85 nástěnných gotických maleb s paralelami ze Starého a Nového zákona. Autory maleb byli tzv. Mistr emauzského cyklu (jehož jméno není známo), dále Mikuláš Wurmser ze Štrasburku a Mistr Oswald. V 17. a 18. století byly stavby barokizovány a chrámu přibyly dvě raně barokní věže. Klášterní budově přibylo navíc jedno poschodí a v letech 1766–1769 dostala pozdně barokní fasádu. V letech 1880–1890 areál přestavěli beuronští benediktini do novogotické podoby v duchu beuronského slohu. V letech 1929–1930 zahájili úpravu části komplexu podle projektu architekta Bohumila Hypšmana.

Poté, co areál kláštera utrpěl vážné škody při spojeneckém náletu v únoru 1945, bylo přistoupeno v letech 1953–1954 k rekonstrukci kleneb podle návrhů profesora Bedřicha Hacara. Podle projektu architekta Františka Marii Černého byla provedena rekonstrukce kostela, při níž pobořené věže nahradila betonová skořepinová křídla s pozlacenými hroty. Nový oltář, vysvěcený v roce 2003, byl vyroben podle návrhu akademického sochaře Karla Stádníka.

Původně se klášter nazýval Na Slovanech, kvůli slovanským řeholníkům, kteří zde působili. Druhé jméno kláštera se odvozuje od toho, že se při jeho vysvěcení v roce 1372 předčítala část evangelia o zjevení Ježíše Krista učedníkům cestou do Emauz, a toto biblické jméno se poté ujalo.

V klášteře vznikla hlaholská část tzv. remešského evangeliáře, na který od r. 1547 až do 18. století údajně při korunovaci přísahali francouzští králové (ale není o tom jediný písemný důkaz).

Pět novoměstských kostelů, založených Karlem IV., tvoří pravidelný kříž. Severo-jižní rameno tvoří spojnice kostelů kostel sv. Kateřiny a kostel Zvěstování Panny Marie Na slupi, západo-východní rameno kostel Panny Marie a svatého Karla Velikého a Emauzský klášter, ramena se protínají v kostele sv. Apolináře

1347 - 1419 
Klášter založený králem a pozdějším císařem Karlem IV. ke cti Panny Marie, sv. Jeronýma, Cyrila a Metoděje, Vojtěcha a Prokopa se stal střediskem pěstování liturgie ve staroslověnštině a studia biblických jazyků.

1419 - 1592 
Utrakvistické období Emauz. Klášter se podílel na některých událostech husitského hnutí, v určité míře si udržel i svou pozici centra vzdělanosti.

1593 - 1635 
Po rekatolizaci se komunita připojila k české benediktinské kongregaci a klášter fungoval pod patronací břevnovsko-broumovského opatství.

1636 - 1880 
Klášter se stal sídlem španělské benediktinské kongregace původem z Montserratu, jíž do Emauz uvedl císař Ferdinand III. Mezinárodní komunita se v 18. století začala silně počešťovat; po josefínských reformách založilo opatství svou existenci především na pedagogické činnosti.

1880 - 1945 
Beuronské období. Emauzy osídlila roku 1880 benediktinská kongregace původem z německého Beuronu. V roce 1941 zkonfiskovali klášter nacisté a v únoru 1945 byl vážně poškozen při spojeneckém náletu.

1950 - 1989 
Po zrušení kláštera komunistickou mocí osídlily jeho budovy vědecké a zdravotnické instituce.

Od roku 1990 
Klášter byl v restituci navrácen benediktinskému řádu, který zde dnes působí.

  Otvírací dny Čas
Duben Po - Pá 11:00 - 17:00
Květen - Září Po - So 11:00 - 17:00
Říjen Po - Pá 11:00 - 17:00
Listopad - Březen Po - Pá 11:00 - 14:00

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz