Kostel sv. Jana Křtitele Na Prádle

Říční, 110 00, Praha 1, Tel.: +420 776 366 650, jan.zidlicky@volny.cz
Praha 1/Památky - Praha 1
Obdélná loď je na západě ukončena vysokým strmým gotickým štítem, kostel má původní gotický krov. K severní stěně přiléhá barokní oratoř a schodiště. V jižní stěně jsou dvě románská okna, před kostelem je socha sv. Jana Nepomuckého od Michala Josefa Brokoffa z roku 1715.

Nižší gotický pětiboký presbytář, oddělený od lodi obloukem, je sklenut valenou klenbou, v jižní stěně gotické sedile se dvěma postavami jeptišek. Na jižní stěně lodi jsou zbytky fresek (kolem 1350).

(Zdroj: Wikipedie)

Kostela se zřejmě týká zmínka Kanovníka vyšehradského k roku 1142, kdy se sem zřejmě uchýlily benediktinky od sv. Jiří při obléhání Pražského hradu Konrádem II. Znojemským po vyhrané bitvě u Vysoké. Kolem 1240 byla v románském slohu postavena dnešní loď. Před rokem 1300 se stal farním a byl přistavěn gotický presbytář. Kolem roku 1700 byl barokně přestavěn, snad Kiliánem Ignácem Dientzenhoferem (oratoř, schodiště, okna v severní stěně).

Roku 1784 byl zrušen a používán jako prádelna, v letech 1935-1939 byl opraven pro Církev československou husitskou, která jej dodnes užívá.


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz