Památník písemnictví na Moravě

Klášter, 664 61, Rajhrad, Tel.: +420 547 229 136, rajhrad@muzeumbrnenska.cz
Rajhrad/Památky - Rajhrad
Památník písemnictví na Moravě

pamatnik-pisemnictvi-na-morave-1.jpg
Památník se nachází v prostorách benediktinského kláštera v Rajhradě. Památník nabízí stálou expozici zahrnující nejvýznačnější osobnosti literatury na Moravě od 9. do 20. století, temporární výstavy a prohlídku interiéru restaurované historické benediktinské knihovny s osmnácti tisíci knihami. (Zdroj: oficiální stránky)
Mapa - Památník písemnictví na Moravě

Klášter, 664 61, Rajhrad

Telefon: +420 547 229 136
E-mail: rajhrad@muzeumbrnenska.cz
Web: http://rajhrad.muzeumbrnenska.cz/index.aspx


Památník písemnictví na Moravě tvoří součást Muzea Brněnska. Je institucí muzejního charakteru, jejíž hlavní náplní je odborná péče o literární či obecněji písemné památky spjaté s moravským prostředím.

Památník vznikl v roce 2005, kdy byla pro veřejnost otevřena první část stálé expozice Moravské písemnictví 19. a 20. století, která byla později (r. 2008) rozšířena o expozici věnovanou starším dějinám moravského písemnictví s tematickými okruhy Velká Morava, Učenost a věda, Domov a exil a Věci veřejné (právní texty 9.-18. století). Již od prvního roku své existence začal Památník pořádat velké profilové výstavy, které tvoří páteř jeho výstavní činnosti.

Přehled hlavních výstav:

2005

Jan Zahradníček… Bývalo u mne zotvíráno…

2006

Halasové. Otec a syn - proletář a básník. Společná moravská léta Františků Halasů
Jiří Kuběna - šestatřicátník

2007

Věra Sládková: jeden příběh, jeden osud
Petr Bezruč a… Antonín Vašek

2008

Psali dějiny Moravy. Moravská historiografie

2009

Bohumil Hrabal. Brněnské návraty

2010

Ludvík Kundera - texty, dokumenty, knihy, obrazy
Rukopisy královny Rejčky
Ex Libris z Moravy

2011

Alois a Robert Musilové. Orientalista a romanopisec: paralelní akce

Vedle hlavních tematických či monografických výstav se v Památníku připravují pravidelné výstavní cykly, které představují moravská knižní nakladatelství a kulturní časopisy, např. Host, Doplněk, Opus musicum, Repronis, dále cykly Listování (ukázky z benediktinské knihovny) a Co rok dal (ukázky z přírůstků do muzejních sbírek Památníku). Z krátkodobých výstav lze připomenout např. Ilustrované pohádkové bytosti Josefa Kremláčka (2006), Knižní vazby (2007, ve spolupráci s Ateliérem papíru a knihy FaVU VUT v Brně), Moravští surrealisté ještě žijí (2008), Současná moravská bibliofilie, její tvář a směřování (2008), Maketa Codexu gigantu. Ďáblova bible v rajhradském klášteře (2008), Kamélie mezi knihami (2010, ve spolupráci s NPÚ ÚOP v Brně).

  • moderní expozice literatury vzniklé na Moravě
  • moravská historie
  • středověké rukopisy
  • význační autoři z oblasti krásné literatury, žurnalistiky i politiky - mj. Petr Bezruč, T. G. Masaryk, batři Mrštíkové, novinář Jan Ohéral, Jakub Deml, Vítězslav Nezval, Jan Skácel
  • knížky psané v moravských nářečích
  Otvírací dny Čas
Květen - Září Út - Ne 9:00 - 17:00
Říjen - Duben Út - Ne 9:00 - 16:00Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz