Památník Mladovožicka

Žižkovo náměstí, 391 43, Mladá Vožice, Tel.: +420 381 201 921, info@mu-vozice.cz
Mladá Vožice/Památky - Mladá Vožice
Památník je rozdělen na několik objektů. Je zde síň umění, pamětní síň Oty Bubeníčka a pamětní síň prof. Augusta Sedláčka.

V síni umění jsou umístěny obrazy evropských malířů 17. až 19. století, obrazy a plastiky českých malířů a sochařů 2. poloviny 19. a 1. poloviny 20. století  a obrazy současných mladovožických malířů – amatérů.

Některé obrazy pocházejí ze zámku, z rodinné galerie rodu Küenburgů. Většina obrazů a plastik ale pochází z pozůstalosti mladovožického rodáka, stavitele ing. Františka Novoveského, který většinu své galerie obrazů, plastik a knihovnu odkázal městu roku 1943. Další obrazy, které jsou v památníku umístěny, byly buď zakoupeny nebo darovány.

Často zde bývají instalovány tematické výstavy regionální či národní se zaměřením na umění nebo průmysl.

V pamětní síni Oty Bubeníčka jsou vystaveny jeho obrazy a obrazy jeho dcery Hedy Pekařové–Bubeníčkové. Jsou zde různé kresby, katalogy z výstav, osobní pohlednice a rodinné fotografie.

Ota Bubeníček (nar. 31. října 1871 v Uhříněvsi u Prahy), patřil mezi naše nejpřednější impresionisty, byl posledním žákem krajináře Julia Mařáka, a tak není divu, že i on převážně ve svých dílech zobrazoval krajiny. Kromě kreslení se věnoval i loutkařině a byl jedním z prvních, kdo navrhoval a připravoval loutky pro začínající Československou televizi. Zemřel 10. září  1962 v Mladé Vožici, kde je také pochován na hřbitově u kostela sv. Mikuláše.   V pamětní síni českého historika prof. Augusta Sedláčka (nar. 28. srpna 1843 v Mladé Vožici) jsou instalovány věci které používal: nábytek, osobní potřeby, rodinné fotografie, diplomy a drobná soukromá korespondence. Jsou zde také některé knihy, které napsal. (Ostatní věci z jeho pozůstalosti jsou uloženy v Historickém ústavu v Praze.) Mezi jeho největší a nejhodnotnější dílo je bezesporu počítána 15dílná publikace Hrady, zámky a tvrze Království českého, na které pracoval neuvěřitelných 46 let. Z dalších knih lze vybrat Historický slovník místopisný Království českého, v němž je zaznamenána heraldika (erby), stragistika (pečetě), numismatika (mince) a diplomatika (listiny) naší země. Zemřel 15. ledna 1926 v Písku a pochován je na starém píseckém hřbitově u Nejsvětější Trojice.

Kromě vzpomínek na prof. Sedláčka je část síně věnována památce Jana Jeníka z Bratřic (nar. 6. ledna 1756 na zámku v nedalekém Radvanově), prvního sběratele našich lidových písní. V jeho sbírce jsou také dokumenty o různých významných osobách a událostech v Čechách a výpisky ze starých kronik, které sepsal do knih, jež nazval Bohemika nebo Pamětihodna. Dnes jsou tyto knihy uloženy v knihovně národního muzea v Praze. Jan Jeník z Bratřic zemřel 26. srpna 1845 v Praze  a je pochován v hrobce Vratislavů z Mitrovic v Chotýšanech u Divišova na Vlašimsku.

Kromě již uvedených sbírek se v této pamětní síní nachází také sbírka různého nádobí (skleněné, porcelánové, kameninové, cínové a měděné). Dále to jsou modely mladovožické obecné školy, místních masných a pekařských krámů, makety ručních husitských zbraní, zvony bývalých věžních hodin z kostela sv. Martina a cechovní pokladna.

V roce 1912 založil v Mladé Vožici prof. Václav Krch, rodák ze sousední obce Krchovy Lomné (nar. 27. září 1853), ze svých sbírek Městské národopisné muzeum, které později neslo jeho jméno.

Václav Krch byl profesorem kreslení v kamenické sochařské škole v Hořicích v Podkrkonoší. Muzeum, které ve Vožici vzniklo, bylo umístěno v rodném domě českého historika prof. Augusta Sedláčka, na Žižkově náměstí. Podklady pro svoji sbírku sbíral profesor Krch celý svůj život až do smrti (14. dubna 1935 Mladá Vožice). Jednalo se o věci, které se mu podařilo nasbírat na Mladovožicku, různé nádobí, náčiní, nářadí, kroje, nábytek, písemnosti, knihy a fotografie.

Během své existence se muzeum několikrát stěhovalo. Jeho poslední stanoviště je na Žižkově náměstí, v radnici, ve dvoře  nově vystavené budovy Městského úřadu, kde je od roku 1978. V těchto letech bylo také muzeum přejmenováno na Památník Mladovožicka, který je hlavně zaměřen na mladovožického rodáka, českého historika prof. Augusta Sedláčka a na zasloužilého umělce, akademického malíře Otu Bubeníčka, kterému Mladovožicko učarovalo a jenž se k tomuto kraji ve své tvorbě stále vracel.

  • síň umění - obrazy evropských malířů 17. až 19. století, obrazy a plastiky českých malířů a sochařů 2. poloviny 19. a 1. poloviny 20. století  a obrazy současných mladovožických malířů – amatérů
  • pamětní síň Oty Bubeníčka - jeho obrazy a obrazy jeho dcery Hedy Pekařové–Bubeníčkové, jsou zde různé kresby, katalogy z výstav, osobní pohlednice a rodinné fotografie
  • pamětní síň prof. Augusta Sedláčka - část síně věnována památce Jana Jeníka z Bratřic
  • sbírka různého nádobí (skleněné, porcelánové, kameninové, cínové a měděné)
  • modely mladovožické obecné školy, místních masných a pekařských krámů, makety ručních husitských zbraní, zvony bývalých věžních hodin z kostela sv. Martina a cechovní pokladna

 

  Otvírací dny Čas
Leden - Prosinec Út - Pá 9:00 - 15:00
  So 9:00 - 11:00Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz