Památník města Protivína

Masarykovo náměstí, 398 11, Protivín, Tel.: +420 382 251 471, info@prachenskemuzeum.cz
Protivín/Památky - Protivín
Památník města Protivína

pamatnik-mesta-protivin-1.jpg
Městské muzeum v Protivíně bylo slavnostně otevřeno v roce 1932.  Historické exponáty z Protivína byly začleněny do sbírkového fondu píseckého muzea. Řada z nich se však záhy do Protivína vrátila, v roce 1989 byla otevřena stálá historicko-etnografická expozice. (Zdroj: oficiální stránky)
Mapa - Památník města Protivína

Masarykovo náměstí, 398 11, Protivín

Telefon: +420 382 251 471
E-mail: info@prachenskemuzeum.cz
Web: http://www.prachenskemuzeum.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=27&Itemid=55


Protivín byl založen jako tvrz a vesnice u brodu přes říčku Blanici kolem roku 1260. Skutečnost, že řeka Blanice a okolní potoky byly bohatým nalezištěm zlata vedla naše předky k osídlení tohoto území. To byl důvod, že tvrz byla později přestavěna na hrad.

První písemná zmínka o Protivíně pochází z l. září 1282. Svoje jméno dostal Protivín po svém držiteli Protivovi, což bylo tehdy obvyklé jméno, které se často užívalo v rodu pánů z Rožmitálu. Koncem 19. století dochází k rozvoji města, ale v zápětí vlivem nezaměstnanosti po uzavření cukrovaru i k vlně vystěhovalectví, zvláště do USA, kde ve státě IOWA byla založena v roce 1872 osada, která dostala jméno Protivín. V srpnu roku 1899 byl Protivín povýšen na město.

Protivín byl založen jako tvrz a vesnice u brodu přes říčku Blanici kolem roku 1260. Skutečnost, že řeka Blanice a okolní potoky byly bohatým nalezištěm zlata vedla naše předky k osídlení tohoto území. To byl důvod, že tvrz byla později přestavěna na hrad. První písemná zmínka o Protivíně pochází z l. září 1282. Svoje jméno dostal Protivín po svém držiteli Protivovi, což bylo tehdy obvyklé jméno, které se často užívalo v rodu pánů z Rožmitálu. Koncem 19. století dochází k rozvoji města, ale v zápětí vlivem nezaměstnanosti po uzavření cukrovaru i k vlně vystěhovalectví, zvláště do USA, kde ve státě IOWA byla založena v roce 1872 osada, která dostala jméno Protivín. V srpnu roku 1899 byl Protivín povýšen na město.
  • Historická interaktivní mapa Protivínska
  • Pravěké a raně středověké osídlení na dolní Blanici
  • Dějiny města Protivína
  • Protivínská každodennost na přelomu 19. a 20. století
  • Exotický svět hmyzu
  • Exotický svět pod mořskou hladinou
  • Exotický svět hor, savan, pouští a pobřeží řek a jezer
  • Exotický svět pralesů a mořských pobřeží
  Otvírací dny Čas
Květen - Říjen Út - Ne 9:00 - 16:00Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz