Památník bitvy u Chlumu (1866)

Chlum, 503 12, Všestary, Tel.: +420 495 447 058, chlum@muzeumhk.cz
Všestary/Památky - Všestary
Památník bitvy u Chlumu (1866)

pamatnik-bitvy-1866-na-chlumu-8.jpg
Severozápadně od Hradce Králové na vyvýšenině Chlum byla 3. července 1866 proběhla krvavá bitva u Hradce Králové, druhá největší bitva 19. století, počtem bojujících vojáků vůbec největší bitva konaná na našem území - střetlo se v ní téměř 440 000 mužů. Jednalo se o rozhodující střetnutí prusko-rakouské války. Nedlouho po skončení válečných událostí bylo zahájeno budování četných pomníků a památníků bitvy.
Mapa - Památník bitvy u Chlumu (1866)

Chlum, 503 12, Všestary

Telefon: +420 495 447 058
E-mail: chlum@muzeumhk.cz
Web: http://www.chlum1866.cz


Prusko-rakouská bitva u Hradce Králové 3. července 1866 patří k největším bitvám 19. století. Na zdejším bojišti zůstalo téměř 8 000 mrtvých a více než 23 000 raněných vojáků.

Areál historického bojiště je významný i výjimečnou koncentrací více než 460 pomníků, pohřebišť i symbolických památníků.

V zájmu dalšího zkvalitnění památkové péče byl prostor, kde byla 3. července 1866 svedena prusko-rakouská bitva a kde je soustředěno převážné množství z více než čtyřista šedesáti evidovaných památek, vyhláškou Ministerstva kultury ČR č. 208/1996 Sb. prohlášen památkovou zónou "Areál bojiště bitvy 1866 u Hradce Králové".

U příležitosti 70. výročí bitvy bylo v centrálním prostoru bojiště na vrcholu vyvýšeniny Chlum z iniciativy člena Komitétu pro udržování památek z války roku 1866 pana Josefa Volfa z Máslojed nákladem 44.000 Kč vybudováno tzv. Válečné muzeum. Budovu postavil podle návrhu Ing. Františka Friedricha stavitel Antonín Šandera. Muzeum bylo slavnostně předáno veřejnosti 3. července 1936 a bylo původně vybaveno sbírkami členů spolku a jeho příznivců.

A do roku 2008 byla v muzeu umístěna expozice výzbroje a výstroje armád prusko-rakouské války 1866 převážně ze sbírek Muzea východních Čech v Hradci Králové.

V letech 2008 až 2010 byla realizována přístavba nové budovy muzea, ve které byla od 3. července 2010 umístěna expozice prusko-rakouské války 1866 a bitvy u Hradce Králové 3. července 1866.

V sobotu 31. března 2012 v 9 hodin byla otevřena nová expozice Muzea války 1866 na Chlumu.

Bitva u Hradce Králové (bitva u Sadové, bitva na Chlumu) se odehrála 3. července 1866 severozápadně od městské pevnosti Hradec Králové mezi řekou Labe a vesnicemi Hořiněves, Sadová, Mokrovousy a Přím.

Šlo o rozhodující střetnutí mezi rakouským císařstvím a pruským královstvím v Prusko-rakouské válce. Poté, co bylo Rakousko v této bitvě poraženo, bylo o výsledku války rozhodnuto a následující bitvy už byly pouze snahou Rakouska o to, aby porážka v této válce nebyla zdrcující.

Počtem vojáků, kteří se účastnili této bitvy, jde o největší střetnutí na území Čech a Moravy (436 000 vojáků). Současně jde o druhou největší bitvu 19. století (po bitvě Tří císařů u Lipska, zvané též Bitva národů, 1813 – 470 000 vojáků).

Po půlnoci se rakouská a saská armáda rozmístily do půlkruhu dlouhého asi 10 km, v zádech měli řeku Labe. Za svítání začala bitva, ve které se Rakušané a Sasové utkali nejprve s pruskou První a Labskou armádou. Dopoledne nebylo o výsledku bitvy rozhodnuto, rakouská armáda vybavená moderními děly úspěšně vzdorovala útoku u vsi Lípa. Rakousko v tuto chvíli mělo dokonce mírnou převahu.

Rakouská taktika selhala především v tom, že dva rakouské sbory se zapojily do zbytečného boje o les Svíb a odkryly pravé křídlo půlkruhové formace.

Po příchodu pruské 2. armády došlo k obratu a kolem 3 hodin odpoledne dobyli Prusové vrch Chlum. Rakušané se pokusili z prohrané bitvy ustoupit a snažili se o co nejmenší ztráty. Tento ústup, krytý jízdou a dělostřelectvem na křídlech, se za cenu krvavé jezdecké bitvy u obce Střezetice okolo 5 hodiny zdařil, pruská armáda Rakušany nepronásledovala.

Často se uvádí, že bitvu vyhrála moderní výzbroj pruské pěchoty, totiž pušky jehlovky nabíjené zezadu. Rakouské pušky měly ale delší dostřel a větší přesnost, takže neúspěch Rakouska lze přičíst na vrub spíše špatné taktice boje zblízka, tzv. na bodáky, než špatné výzbroji. Více k tomuto tématu v části „Zbraně".

Ztráty v bitvě byly obrovské, především na rakouské straně - 5700 mrtvých, 7500 pohřešovaných, 7500 zraněných a 22000 zajatých vojáků, 6000 koní, téměř 200 děl a přes 600 povozů. Spojenecký saský armádní sbor ztratil 130 mrtvých, 430 pohřešovaných, 900 raněných, 130 koní. Pruské ztráty byly mnohem menší - 2000 mrtvých, asi 300 pohřešovaných a 7000 zraněných vojáků, počet koní klesl téměř o 1000.

Prusko-rakouská válka skončila vítězstvím Pruska, vyjednáváním v Mikulově a podpisem mírové smlouvy v Praze (Pražský mír) dne 23. srpna 1866.

Tato válka je výjimečná tím, že nešlo o válku dobyvačnou. Území poraženého Rakouska zůstalo ze strany Pruska nedotčené. Bojovalo se o pozici velmoci v regionu. Před touto válkou bylo nejvýznamnějším státem regionu Rakousko. Po této válce se jím stalo Prusko, pro které bylo vítězství odrazovým můstkem pro vznik Pruského císařství a později jednotného státu Němců (s vyloučením Rakouska).

Pro Rakousko znamenala porážka oslabení centralizovaného státu. Došlo k rozdělení země na Rakousko a Uhersko. Tyto dvě země, ač měly jednoho panovníka, byly ve své podstatě dva svébytné polické útvary.

Bývá po právu označována jako poslední válka svého druhu (šlo o poslední válečný konflikt  v němž významnou roli sehrála jízda na koních), či první válka svého druhu (nerozhodovala prostá početní převaha jedné strany, ale technické vynálezy jako např. zezadu nabíjená pruská puška, telegraf a železnice). Svou roli sehrála také propaganda. Šlo také o první velký konflikt, v němž se angažoval Červený kříž.

  Otvírací dny Čas
Duben - Září Út - Ne 9:00 - 17:00
Říjen - Březen So + Ne 10:00 - 16:00

 

 


Pouze s průvodcem: Ne
Možnost odborného výkladu: Ano
Nutné výklad objednat: Ne
Výklad v jiném jazyce:  
Popisky v jiném jazyce: Ano
Jazyk popisků: Němčina, angličtina.
Poslední návštěva: 30 min. před uzavřením
Doba prohlídky: 30 min.
Počet návštěvníků pro průvodce: 1
Počet návštěvníků pro vstup: 1
Suvenýry: Ano
Občerstvení: Ne
Bezbariérový přístup: Ano
Šatna: Ne
WC: Ano
Služby:  Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz