Kostel svatého Františka z Assisi (Praha, Staré Město)

Křižovnickém náměstí, 111 00, Praha 1, Tel.: +420 221 108 289
Praha 1/Památky - Praha 1
Kostel svatého Františka z Assisi (Praha, Staré Město)

kostel-svateho-frantiska-z-assisi-4.jpg
Kostel svatého Františka z Assisi (neboli sv. Františka Serafínského) se nachází v Praze na Křižovnickém náměstí. Byl postaven v barokním slohu v letech 1679 – 1685 staviteli Gaudenzio Casanovou a Domenico Canevallem podle plánů Jeana Baptisty Matheye. Dominantou kostela je především mohutná, čtyřicet metrů vysoká, zděná kupole. Unikátní prvky dále nalezneme také v interiéru kostela, a to především při pohledu na sochařskou výzdobu, na které se podíleli M. V. Jäckel a O. F. Quitainer.
Mapa - Kostel svatého Františka z Assisi (Praha, Staré Město)

Křižovnickém náměstí, 111 00, Praha 1

Telefon: +420 221 108 289
E-mail: Nevyplněno
Web: Nevyplněno


Jedná se o centrální stavbu s oltářem na severní straně a s mohutnou kupolí na lodí. Hlavní, jižní fasáda má konkávně prohnutá nároží a je celá obložena kamenem. Na atice a ve výklencích této fasády jsou osazeny sochy z dílny Matěje Václava Jäckla, po stranách schodiště jsou na podstavcích sochy sv. Jana Nepomuckého a Panny Marie Immaculaty od Jana Antonína Quitainera (momentálně sejmuté).

Vnitřek chrámu tvoří kupolí zastřešená oválná loď, proti vchodu pravoúhlé kněžiště a dvojice bočních kaplí, které dohromady tvoří křížové uspořádání. Nástěnné malby v lodi, mj. fresku Posledního soudu na kupoli, zhotovil Václav Vavřinec Reiner, fresky v kněžišti Jan Kryštof Liška. Autory soch jsou opět M. V. Jäckel, Jeremiáš Süssner a Konrád Max Süssner. Hlavní oltář (stigmatizace sv. Františka) a oba boční (sv. Kříže a Nanebevzetí Panny Marie) jsou dílem M. V. Jäckela a J. K. Lišky. Interiér kostela je vybudován ze sliveneckého mramoru a nachází se zde cínová křtitelnice, pocházející z roku 1483. Nad dveřmi do zákristie visí malý obrázek od malíře El Greca, zřejmě originál.

V suterénu, pod hlavním kostelem, je další kostel, který svým uspořádáním včetně orientace navazuje na původní středověký kostel. Jsou zde náhrobky osobností řádu a grotta. Dolní kostel je přístupný z chodby konventu a je také propojen malým zamřížovaným otvorem v podlaze s horním kostelem.

Ke kostelu přiléhá klášter křižovníků s červenou hvězdou. Tento řád založila Anežka Přemyslovna, původně jako špitální bratrstvo v roce 1233. Bratrstvo v roce 1237 povýšilo na řád křižovníků s červenou hvězdou. V blízkosti kostela svatého Františka z Assisi byl roku 1252 vybudován klášter se špitálem, ve kterém se křížovníci usadili. Klášter se nacházel nedaleko tehdy Juditina mostu, čímž křížovníkům vzniklo mnoho povinností.

Kromě toho, že se měli o most starat, vybírali zde také clo a mýtné. Klášter byl ve své historii několikrát přestavován a rekonstruován. Silně byl poškozen v sedmnáctém století v důsledku obléhání Prahy švédskými vojsky, ale díky práci C. Luraga, F. D. Orsiho a také K. I. Dientzenhofera.byl opět vystavěn. Zajímavostí je, že v jedné z bočních vystouplých částí kláštera se nachází pozůstatek mostecké věže zaniklého Juditina mostu.

(zdroj: Wikipedia.org)

Kostel svatého Františka z Assisi byl postaven ve stylu baroka v 1679 – 1685.

Vybudován byl na místě kostela svatého Františka z Assisi z roku 1270, a to podle stavebních plánů Jeana Baptisty Mathese byl kostel vybudován staviteli Gaudenzio Casanovou a Domenico Canevallem.

Skutečnost, že byl kostel opravdu vybodán na pozůstatcích předchozího kostela, dokazují tři kruhové otvory v podlaze. Tři roky po dokončení stavby, tedy v roce 1688, byl kostel na počest svatého Františka z Assisi vysvěcen. Vysvěcení provedl tehdejší pražský arcibiskup Jan Bedřich z Valdštejna.


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz