Kostel sv. Jiljí

Husova, 110 00, Praha 1, Tel.: +420 224 218 440, sv.jilji@op.cz
Praha 1/Památky - Praha 1
Kostel sv. Jiljí

kostel-sv-jilji-1.JPG
Kostel svatého Jiljí je gotický kostel románského původu při klášteře dominikánů na Starém městě pražském. Jedná se původně o gotické síňové dvoulodí o stejně vysokých lodích. V dnešní podobě je barokně zaklenut plackami na čtveřici pilířů. Na začátku 80. let 20. st. v tomto kostele režisér Miloš Forman natočil scény svého filmu Amadeus.
Mapa - Kostel sv. Jiljí

Husova, 110 00, Praha 1

Telefon: +420 224 218 440
E-mail: sv.jilji@op.cz
Web: http://praha.op.cz/?a=36


Malířskou výzdobu provedli Václav Vavřinec Reiner, Petr Molitor, Josef Hellich ad., řezbářské práce Jan Antonín Quitainer, František Weis, Richard Prachner (kazatelny) ad

Výstavbu této unikátní pražské památky započal biskup Jan IV. z Dražic a pokračoval Arnošt z Pardubic. Celá stavba byla koncipována jako vysoká trojlodní síň, pro účely kapituly, která tu nahradila řád německých rytířů, sídlících již předtím od r.1238 u staršího románského kostelíka. Kostel svatého Jiljí v Praze byl vysvěcen 4. května 1371.

Významným kazatelem v pražském kostele sv. Jiljí byl Jan Milíč z Kroměříže, český náboženský myslitel a jeden z významných představitelů předhusitské reformace, který zde kázal česky již od roku 1364. Členem kapituly zde pravděpodobně byl i sv. Jan Nepomucký, generální vikář pražské arcidiecéze a mučedník katolické církve, jeden z českých zemských patronů. Předpokládá se, že v kostele sv. Jiljí působil letech 1387-1388.

Roku 1420 zanikla kapitula a kostel připadl utrakvistům. V roce 1626 byl darován řádu dominikánů, kteří tou dobou obývali klášter sv. Anežky na Františku (před příchodem Jezuitů do Prahy dominikáni sídlili u kostela sv. Klimenta - dnešní Klementinum). Dominikáni se rozhodli zbudovat klášter v bezprostřením okolí kostela sv. Jiljí, na místě přilehlých objektů a staré farní školy. Na Staré Praze tak vyrostl rozlehlý čtyřkřídlý objekt mezi ulicemi Husova, Jalovcová a Jilská. Dominikáni se do té doby gotický kostel sv. Jiljí rozhodli barokizovat. Práce začaly v roce 1731, podílel se na nich architekt F. M. Kaňka, který vybudoval mělké konchovité kněžiště. Hlavní barokní úpravy na kostele provedl stavitel F. Špaček. Barokizace přikryla i krásný gotický portál na jižní straně chrámu, který byl při obnově kostela provedené po roku 1968, objeven a odhalen.

Honosné vybavení chrámu se průběžně pořizovalo až do roku 1744.


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz