Klatovské katakomby

Denisova, 339 01, Klatovy, Tel.: +420 376 320 160, rezervace@katakomby.cz
Klatovy/Památky - Klatovy
Klatovské katakomby

klatovske-katakomby-1-1.jpg
Klatovské katakomby najdete pod kostelem Neposkvrněného početí Panny Marie a sv. Ignáce. Jedná se o světově unikátní krypty, které jsou důkazem stavitelské a vědecké zručnosti 17. století. Dnes se v nich nachází už jen malá část původního počtu mumií, přiblížit se k nim můžete v rámci této expozice opravdu blízko, pohlédnete tak tváří v tvář lidské minulosti, která zde zanechala svůj otisk.
Mapa - Klatovské katakomby

Denisova, 339 01, Klatovy

Telefon: +420 376 320 160
E-mail: rezervace@katakomby.cz
Web: http://www.katakomby.cz


Klatovské katakomby jsou bezesporu historickým unikátem, který patří k tomu nejcennějšímu, co se do dnešních dnů dochovalo. Jejich příběh a jejich umístění z nich dělá takřka magické místo. Za návštěvu stojí jistě i kostel, který zbudoval řád jezuitů ve stejné době, jako vznikly katakomby. Místo je velice dobře dopravně dostupné, nachází se jen několik set metrů od hlavního klatovského náměstí.

Expozice je rozdělena do dvou částí, z nichž první odkazuje na jezuitskou učenost. Druhá potom obsahuje samotné mumie. Jen pro zajímavost, tipli byste si, kolik taková mumie váží? Odpověď naleznete na konci tohoto textu. Mumifikační proces souvisí s náboženstvím a ideou života po životě. V případě klatovských mumií jde však spíše než o samotný proces balzamování o proces stavitelsko-technologický. Práci za balzamovače udělá prostředí, které je důmyslně propojeno s tím venkovním.

Slovo mumie je odvozeno od latinského slova mumia, které pochází zase z arabštiny. Dnes existují dva druhy mumií. Prvním a známějším je typ těch, které po sobě zanechali Egypťané. Druhým typem je mumie, která vznikla přirozenou cestou, tedy například vysušením v přírodě. Klatovské mumie jsou světovým unikátem, protože se pro ně podařilo vytvořit takové podmínky, které jejich vznik přirozeně vyvolaly, a to bez přítomnosti ledu, pouště či vysokohorských podmínek jihoamerického Peru. Váha jednoho těla po mumifikaci je v případě mumií v klatovských katakombách 5–9 kilogramů.

Klatovské katakomby vznikaly zároveň se stavbou kostela, který se nachází nad nimi. Původně se v jejich prostorách nacházely mumifikované pozůstatky až 140 lidí, kteří se většinou řadili k významným osobnostem Klatovska. Pravděpodobně nejslavnějším zde pochovaným je páter Adalbert Chanovský, který patřil k misionářům.

Do dnešní doby se dochovalo mumií jen pár. Za jejich zkázou stojí stavební úpravy kostela ve 30. letech 20. století. Tehdy stavební dělníci zasypali sutinami větrací průduchy, které vedly důmyslným systémem větracích šachet až na střechu samotného kostela. Mumie díky proudění vzduchu, který tento systém zajišťoval, zůstávaly ve stejném klimatickém prostředí a právě narušení této cirkulace vedlo k tomu, že musela být většina pozůstatků v roce 1937 pohřbena do masového hrobu mimo prostory katakomb. Nutno dodat, že mumifikovanými byli především členové jezuitského řádu, kterému patřil i kostel Neposkvrněného početí Panny Marie a sv. Ignáce.

Balzamování a následná mumifikace těl probíhala tak, že se do rakve vložil chmel a tělo se za nějakou dobu díky klimatickým podmínkám v podzemí samo vysušilo. Dnes jsou všechna těla uzavřena pod skleněným víkem a lze jim pohlédnout do tváře.

Pohřbívání do krypt zakázal svým výnosem v roce 1784 panovník Josef II, od té doby se s mumifikací setkáváme jen zřídka. Namátkou lze uvést prvního dělnického prezidenta Klementa Gottwalda, jehož mumifikované tělo přes všechnu dostupnou technologii a náklady na uložení dlouho nevydrželo a bylo následně zpopelněno.

Expozice

Expozice je rozdělena do dvou částí. Ta první vypráví o životě, poslání a díle jezuitského řádu v nejrůznějších oblastech života, jako je školství, medicína, stavitelství apod. Ve druhé části je možné pohlédnout do tváře lidí, kteří dříve žili v Klatovech a okolí.

  Otvírací dny Čas
Duben - Říjen Po - Ne 9:00 - 18:00
Listopad - Březen Po - Pá 11:00 - 16:00
  So + Ne 9:00 - 17:00Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz