Důl Michal

Československé armády, 715 00, Ostrava, Tel.: +420 725 391 108, dulmichal@npu.cz
Ostrava/Památky - Ostrava
Důl Michal

dul-michal-8.jpg
Na dole Michal vznikla expozice, která připomíná práci horníků na Ostravsku v dávné i čerstvé historii. Národní kulturní památka Důl Michal dnes připomíná moderní historii dobývání uhlí na Ostravsku. Počátky dolu Michal sahají do Rakouska-Uherska, kdy bylo uhlí nenahraditelnou surovinou. Je zde také možno pořádat kulturní a společenské akce.
Mapa - Důl Michal

Československé armády, 715 00, Ostrava

Telefon: +420 725 391 108
E-mail: dulmichal@npu.cz
Web: http://www.dul-michal.cz/


Od roku 1946 nesl tento důl název Petr Cingr a po ukončení těžby a vzniku Průmyslového muzea v areálu dolu se přešlo zpět k původnímu názvu Michal. Důl je národní kulturní památka a je přístupný veřejnosti. Jeho správu zajišťuje Národní památkový ústav.

V blízkosti Dolu Michal vede turistická trasa, která je značená zeleně. V blízkosti areálu se nachází ZOO Ostrava.

V roce 1842 položil tzv. montánní erár v Michálkovicích kruhové privilegované kutiště a o rok později v něm začal hloubit tři jámy. Prvá z nich, jáma Ferdinand, zanikla v 80. letech 19. století. Druhá jáma tzv. Vrtná. Třetí jáma byla nazvána jámou Michal podle zesnulého c. k. dvorního rady Michaela Laiera.

V roce 1856, kdy důlní podnikání ve státní režii vykazovala značné ztráty, koupila důl společnost Severní dráhy Ferdinandovy, která postavila a provozovala železnici vedoucí z Vídně přes Ostravu k polským solným dolům. Ve vlastnictví této společnosti zůstal důl Michal až do znárodnění v roce 1945, kdy byl začleněn do koncernu Ostravsko-karvinské kamenouhelné doly, n. p.

V roce 1946 byl důl přejmenován podle sociálně demokratického poslance rakouského říšského sněmu Petra Cingra.

Za dobu své existence prošel důl Michal postupným technickým a stavebním vývojem. Významným mezníkem se stal rok 1862, kdy byl důl připojen na báňskou dráhu, která umožnila plynulou expedici vytěženého uhlí. První velká přestavba proběhla pravděpodobně v roce 1870.

V roce 1916 se zde vytěžilo 383 400 tun uhlí. Vlastní jáma byla hluboká 671 m a uhlí se dobývalo v 17 slojích o mocnosti 50 až 200 cm. Kapacita šaten a koupelen byla při přestavbě projektována pro 1512 horníků.

Další rekonstrukce, které následovaly ve dvacátých, čtyřicátých a na přelomu padesátých a šedesátých let se týkaly uhelného prádla, nakládky uhlí a výstavby rozvodny. Díky těmto omezeným stavebním úpravám zůstal areál dolu Michal od své přestavby dokončené v roce 1915, prakticky bez podstatnějších změn a představuje jedinečný provozní, technický a architektonický celek.

Parkování je možné před bránou Dolu Michal nebo na vyhrazeném parkovišti Dolu Michal bezplatně. Autobusy zajíždějí a parkují v areálu Dolu Michal bezplatně.

K dispozici je restaurace U Cingra.

  Otvírací dny Čas
Leden - Březen Po - Pá 9:00 - 13:00
  So + Ne po objednání
Duben Po 9:00 - 13:00
  Út - Ne 9:00 - 15:00
Květen - Červen Út - Ne 9:00 - 15:00
Červenec - Srpen Út - Ne 9:00 - 17:00
Září Út - Ne 9:00 - 15:00
Říjen So + Ne 9:00 - 15:00
V listopadu a prosinci pouze na objednávkuHlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz