Zřícenina hradu Nový Hrádek u Lukova – prohlídka


Je nám to líto...

Omlouváme se, bohužel pro tuto akci
momentálně nenamáme žádné volné termíny.

Zobrazit jiné akce


Návštěvníci shlédnou unikátně dochovaný hradební systém staršího lucemburské- ho hradu z 14. století s dvojitým, do sebe vloženým prstencem oválných hradeb, pozdějším předhradím a opevněným suchým příkopem. Součástí prohlídky je dále mladší trojpodlažní hrad převážně z 15. století s mo- hutnou třičtvrtěválcovou věží, skalními místnostmi a miniaturním nádvoří.


Pobyt návštěvníků vrcholí pohledem z vyhlídky do hlubokého dyjského kaňonu Národního parku Podyjí s údolními nivami a spletitě meandrující řekou, která tu z české i rakouské strany obtéká dvě impozantní, hustě zalesněné a proti sobě vybíhající skalnaté ostrožny.

Nový Hrádek stojí v jedné z přírorovědecky nejhodnotnějších lokalit. Zdejší krajině vévodí unikátní geomorfologický útvar dvou uzavřených MEANDRŮ DYJE - z ra- kouské a moravské strany proti sobě vybíhají skalnaté hřbety ostrožen Umlauf a Ostroh, oddělené hlubokým říčním údolím. Srázné skalní svahy pokrývají pozo- ruhodná LESOSTEPNÍ SPOLEČENSTVA, na nichž se vyskytuje mnoho druhů ohrožených a chráněných rostlin i živočichů.
 
Hodnota přírodního prostředí samotné zříceniny je neopakovatelná, což se týká zvířeny i ROSTLINSTVA HRADU. Na nádvoří a v  prostoru dolního hradu roste několik lip malolistých a javorů babyk, které spolu s okolním vzrostlým lesem dotvářejí jeho typickou siluetu. Nejvyšší partie stavebních konstrukcí jako římsy a koruny hradeb nebo i štěrbiny zdí pokrývá suchomilná vegetace keřů a bylin zářící v časném jaru žlutými trsy tařice skalní a později polštáři rozchodníku bílého. Ze vzácných keřů se tu vyskytuje skalník celokrajný, řešetlák počistivý, dřín obecný a brslen bradavičnatý, průčelí hájovny zdobí mohutný popínavý břečťan. Zajímavé lesní druhy zastupuje brambořík nachový a mohutná kýchavice černá. V  době, kdy hrad ještě plnil vojenskou funkci a jižní svahy k řece byly udržovány bez vegetce, se zde rozšířily některé některé dnes kriticky ohrožené byliny jako divizna ozdobná, zápalička největší a svízelka piemontská.
 
Botahá je i FAUNA HRADU. Na výslunných místech se vyhřívá nádherně zbarvená ještěrka zelená, kterou tu občas uloví náš největší had - až dvoumetrová užovka stromová. Na přístupové cestě a v hradním příkopu potkáme za deště mloka obecného, občas tu objevíme i úkryt krásné sovy - puštíka obecného - nebo některých druhů netopýrů. Pozorný návštěvník se tu může setkat i s nápadnými zástupci třídy hmyzu - okolo zdí poletuje velká černá včela - drvodělka fialová, na rozkvetlých okolících žebřice pyrenejské sedají zlatohlávci spolu s pestrokro- večníkem včelovým, na rozlehlé nádvoří slétají pestře zbarvení motýli jako babočka bodláková, babočka admirál a otakárek ovocný.

Nový Hrádek je součástí první, nejpřísněji chráněné zóny Národního parku Podyjí, kde je příroda lidskými zásahy ovlivněná jen minimálně. Přírodní procesy zde probíhají samovolně, území je v poměrně vyváženém stavu. Více ... Rakouský národní park Thayatal se rozprostírá na protilehlém břehu Dyje.

  Otvírací dny Čas Doba prohlídky Poslední prohlídka
Květen Po - Ne 10:00 - 17:00 cca 50 minut 16:00
Červen Po - Ne 10:00 - 17:00 cca 50 minut 16:00
Červenec Po - Ne 10:00 - 18:00 cca 50 minut 17:00
Srpen Po - Ne 10:00 - 18:00 cca 50 minut 17:00
Září So + Ne 10:00 - 17:00 cca 50 minut 16:00

 Zřícenina hradu Nový Hrádek u Lukova

zricenina-hradu-novy-hradek-u-lukova-3.jpg
Největší sláva tohoto původně gotického hrádku začíná a končí s moravským markrabětem Janem Jindřichem Lucemburským, bratrem Karla IV. Po druhé světové válce se stává naprosto izolovaným místem, které až do roku 1989 navštěvují pouze příslušníci pohraniční stráže a jejich psi. Dnes je z hradu zřícenina, jedinečná způsobem, jakým se příroda propojila se středověkými zdmi.
Mapa - Zřícenina hradu Nový Hrádek u Lukova

669 02, Lukov

Telefon: +420 515 296 215
E-mail: vranov@npu.cz
Web: http://www.novy-hradek.eu

Více o místě konání


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz