Vycházkové okruhy kolem hradu Křivoklátu


Je nám to líto...

Omlouváme se, bohužel pro tuto akci
momentálně nenamáme žádné volné termíny.

Zobrazit jiné akce


K nejkrásnějším vyhlídkám na hrad Křivoklát a nejzajímavějším místům v okolí hradu vás z rozcestí pod Velkou věží zavedou čtyři vycházkové okruhy v délce 3-8 km. První okruh: Sokolí (3 km) - vyhlídka na hrad Křivoklát od pomníku knížete Karla Egona II. Fürstenberka, vyhlídka do údolí řeky Berounky od altánu Paraplíčko. Druhá okruh: Leontýnina cesta (8 km) - vyhlídka do údolí řeky Berounky od altánu Gloriet, kaple sv. Eustacha - poutní místo křivoklátských myslivců. Třetí okruh Královská pěšina (3 km) neobvyklé pohledy na hrad - díky velkým výškovým rozdílům na trase uvidíte Křivoklát vysoko nad sebou i téměř z ptačí perspektivy. Čtvrtý okruh Bednářská stezka (4 km) s neobvyklými výhledy na severní stranu hradu.


SOKOLÍ

Délka: 3,4 km.
Náročnost: **
Čas vycházky: 1,5 hodiny.
Obuv: Dobrá vycházková, turistická.
Značení: Od hradu k vyhlídce Paraplíčko po žluté pěší trase KČT 6053, dále po značkách vycházkového okruhu (žluto-bíle úhlopříčnědělený čtverec).

Popis trasy:
Dobře schůdný okruh vede mezi hradem a Paraplíčkem po fürstenberských vycházkových tzv. Nových cestách z první poloviny 19. století a zároveň po trase Naučné stezky Paraplíčko (4 zastávky – pomník Karla Egona II. Fürstenberka a hrad Křivoklát, fauna, flóra, obec Roztoky a zajímavosti v okolí). Z Nových cest pěkné výhledy na hrad Křivoklát. Z Paraplíčka výhled na Roztoky a do údolí řeky Berounky. Z Paraplíčka namáhavější stoupání (výhled na hrad) do Amalína s novogotickým kostelem sv. Petra a lidovou architekturou. V Amalíně okruh možno prodloužit o prohlídku křivoklátského hřbitova.

LEONTÝNINA CESTA

Délka: 8 km.
Náročnost: **
Čas vycházky: 2-3 hodiny.
Obuv: Turistická.
Značení: Od hradu k rozcestí Písky po červené trase KČT 0039, dále po značkách vycházkového okruhu (červeno-bíle úhlopříčně dělený čtverec).

Popis trasy:
Okruh vede křivoklátskými lesy po dobře schůdných cestách a pěšinách. Část okruhu vede Přírodní rezervací Brdatka po Naučné stezce Brdatka (9 zastavení – fauna a flóra rezervace). Mezi Amalínem a vyhlídkovým glorietem vede naučná stezka po jedné z fürstenberských vycházkových tzv. Zámeckých cest z první poloviny 19. století s výhledy do údolí řeky Berounky. U glorietu (obnovená stavba z poloviny 19. století. Gloriet stojí podle místní tradice v místě, kam s oblibou chodívala kněžna Amálie, milovaná manželka knížete Karla Egona II. Fürstenberka) si lze zpestřit vycházku o výstup (0,5 km) po točité pěšině ke kapličce sv. Eustacha. V poslední části cesty pěkné výhledy na křivoklátskou krajinu a hrad Křivoklát.

KRÁLOVSKÁ PĚŠINA

Délka: 4 km.
Náročnost: ***
Čas vycházky: Asi 2 hodiny.
Obuv: Turistická.
Značení: Zeleno-bíle úhlopříčně dělený čtverec.

Popis trasy:
Náročnější okruh s velkým převýšením (asi 100 m). Od hradu strmý sestup do údolí Rakovnického potoka, nato namáhavý výstup na protější svah (cestou zpět totéž v obráceném pořadí). Na okruhu pěkné výhledy na hrad. V jednom místě (viz mapka) vede okruh nad železničním Budským tunelem, nejdelším (235 m) ze tří tunelů mezi Městečkem a Křivoklátem. Při ražení tunelů (celková délka 607m) v 70. letech 19. století zahynulo 10 lidí. Z okruhu odbočka k vyhlídce Na Hřebínku (1 km od okruhu; výhled na obec Roztoky).

BEDNÁŘSKÁ STEZKA

Délka: 3 km.
Náročnost: **
Čas vycházky: Asi 1 hodina.
Obuv: Dobrá vycházková, turistická.
Značení: Celý okruh značen modro-bíle úhlopříčně děleným čtvercem.

Popis trasy:
Část okruhu od hradu k obrátce zpět ke hradu vede po staré stezce, po které chodívali bednáři z Městečka a dvora Míče za prací do hradního křivoklátského pivovaru. Z pěšiny pěkné výhledy na hrad Křivoklát. Cesta zpátky ke hradu vede údolím Rakovnického potoka kolem sportovního areálu Kolečko v místě zvaném U Kolečka - název připomíná čižbáře,
který tady v údolí kdysi choval na ostrůvku ohrazeném kruhovou strouhou mravence, jejichž vajíčky krmil své ptáčky. Jinak nenáročný a dobře schůdný okruh končí poměrně namáhavým
stoupáním po točité pěšině z údolí potoka ke hradu.

 

  Otvírací dny Čas
12. ledna - 22. března sobota (ostatní dny po rezervaci) 10-15
24. března - 30. dubna Út - Ne 10-16
květen Út - Ne 10-17
červen Út - Ne 09-17
červenec + srpen Út - Ne 09-18
 září Út - Ne 09-17
říjen Út - Ne 10-16
listopad SO, NE, svátky 10-15
prosinec SO, NE, svátky 10-15

Fotografie a videa

Státní hrad Křivoklát

krivoklat12-1.jpg
Hrad Křivoklát patří mezi nejstarší a nejvýznamnější evropské hrady. Své dětství zde strávil Karel IV., hrad však býval i obávaným vězením. Dnes si tu návštěvníci mohou prohlédnout nádhernou hradní kapli se vzácným oltářem, rytířský a královský sál, unikátní knihovnu čítající 52 tisíc svazků, vězení s mučírnou či věž s loveckými sbírkami, odkud si vychutnají krásný výhled do okolí. Třešničkou na dortu je pak expozice gotické deskové malby a plastiky. Křivoklátská příroda je ideálním místem výletů. Kromě prohlídky hradu (prvního a druhého okruhu a okruhu bez průvodce), je pro vás připraveno několik individuálních vycházkových okruhů s výchozím místem od hradu.
Mapa - Státní hrad Křivoklát

270 23, Křivoklát

Telefon: +420 313 558 440
E-mail: krivoklat@krivoklat.cz
Web: http://www.krivoklat.cz

Více o místě konání


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz