Gotické paláce


Je nám to líto...

Omlouváme se, bohužel pro tuto akci
momentálně nenamáme žádné volné termíny.

Zobrazit jiné akce


Prohlídková trasa zahrnující horní nádvoří a většinu interiérů horního hradu. Navštívíte místnost odjakživa nazývanou Stříbrnice, hradní sklepení, užívané nejčastěji jako vězení, a přízemí Velké věže - hladomornu. Uvidíte samozřejmě srdce Křivoklátu - hradní kapli, sály rytířský a Velký královský. Na závěr Vás průvodce zavede do lapidária. Na této trase ještě navíc uvidíte jednu z našich největších knihoven, obrazárnu, fürstenberské muzeum a místnost věnovanou Filipíně Welzerové. Seznámíte se nejen s historií hradu a českých zemí od středověku až po dvacáté století, ale také s vývojem uměleckých slohů u nás, především pak od románského slohu přes ranou gotiku až po pozdní gotiku Vladislavskou. Délka prohlídky je 80 minut.


Nejpozoruhodnější vnitřní prostorou hradu Křivoklátu je klenutý velký sál s pozůstatky fresek v patře západního palácového křídla jádra; jedná se o druhý největší gotický sál v České republice (po Vladislavském sálu na Pražském hradě). V parapetu arkýře velkého sálu jsou osazena poprsí krále Vladislava Jagellonského a jeho syna Ludvíka. Velký sál sousedí se sbírkou zbraní a rytířským sálem v jižním křídle.

Hradní kaple ve východní části jižního křídla se sediliemi a plastikami apoštolů je zaklenuta gotickou síťovou klenbou. Křídlový oltář v kapli (cenná řezbářská práce Korunování Panny Marie, bohatá síť fiál s baldachýny) pochází z doby okolo roku 1490.

V severovýchodním, tzv. Královnině křídle je umístěna fürstenberská knihovna čítající 27.000 svazků. V tzv. Augustově a Bílkově vězení vnitřního hradu se nachází expozice mučících nástrojů.

Těžké vězení – hladomorna – se nachází ve Velké věži.

  Otvírací dny Čas prohlídek
12. ledna - 22. března sobota (ostatní dny po rezervaci) 12 a 14
24. března - 30. dubna Út - Ne 10-16
květen Út - Ne 10-17
červen Út - Ne 09-17
červenec + srpen Út - Ne 09-18
 září Út - Ne 09-17
říjen Út - Ne 10-16
listopad SO, NE, svátky 10-15
prosinec SO, NE, svátky 10-15

 


Fotografie a videa

Státní hrad Křivoklát

krivoklat12-1.jpg
Hrad Křivoklát patří mezi nejstarší a nejvýznamnější evropské hrady. Své dětství zde strávil Karel IV., hrad však býval i obávaným vězením. Dnes si tu návštěvníci mohou prohlédnout nádhernou hradní kapli se vzácným oltářem, rytířský a královský sál, unikátní knihovnu čítající 52 tisíc svazků, vězení s mučírnou či věž s loveckými sbírkami, odkud si vychutnají krásný výhled do okolí. Třešničkou na dortu je pak expozice gotické deskové malby a plastiky. Křivoklátská příroda je ideálním místem výletů. Kromě prohlídky hradu (prvního a druhého okruhu a okruhu bez průvodce), je pro vás připraveno několik individuálních vycházkových okruhů s výchozím místem od hradu.
Mapa - Státní hrad Křivoklát

270 23, Křivoklát

Telefon: +420 313 558 440
E-mail: krivoklat@krivoklat.cz
Web: http://www.krivoklat.cz

Více o místě konání


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz