Státní hrad Buchlov - Okruh B - Muzeum hrabat Berchtoldů


Je nám to líto...

Omlouváme se, bohužel pro tuto akci
momentálně nenamáme žádné volné termíny.

Zobrazit jiné akce


V tomto prohlídkovém okruhu se seznámíte s historií hradu Buchlov, navštívíte rodinné muzeum Berchtoldů, strážnici, vrátnici, zbrojnici, herbáře a bylináře, uherský pokoj, přírodovědné sbírky, pracovnu B. Berchtolda, kabinet a salonek Leopolda I. Berchtolda, místnost s mumií a vyhlídkovou věž.


1. Úvodní slovo a historie
Seznámení se z historií hradu od jeho založení po současnost. Prohlídka začíná na terase u kamenného stolu soudců loveckého práva pod Lípou neviny ke které se váže jedna z mnoha pověstí hradu. Je zde první vyhlídka do okolí.  
Branou z roku 1546 se vstupuje přes průjezd na třetí hradní nádvoří.

2. Strážnice a vrátnice
Prohlídka dvou malých místností - strážnice a vrátnice, vystaveny okovy vězňů, řetězy, zámky a uvazovací kameny včetně zbraní strážných - halapartny a píky. Vstupujeme na třetí hradní nádvoří.

3. Zbrojnice
Hrad Buchlov byl po dobu své historie dobýván různýmy vojsky. Nikdy však nebyl zcela dobyt. Ukázky zbraní husitských, z doby Matyáše Korvína, třicetileté války a zbraní z 19. století. Kolekci doplňují makety děl a hmoždířů, dále  zbraně lovecké  a kuriozity jako  brnění japonského
samuraje, zbraně domorodců ze střední a jižní ameriky, kalumet, bolasa atd.  z poznávacích cest Berchtoldů .

4. Herbáře a bylináře
Přes barokní arkádu s jeleními trofejemi a kovaným citroníkem z 18. století jsme se dostali po točitém dřevěném schodišti do druhého patra. Tato místnost se nachází v západní obranné věži - síla zdí zde dosahuje až 3 m. Slouží k pořádání malých tématických výstav z hradních depozitářů. V současnosti je zde  výstava "Herbáře a bylináře z hradní knihovny".

5. Uherský pokoj
V místnosti jsou umístěny předměty vztahující se k revolučnímu roku 1848  a  povstání v Uhrách. Na stěně obrazy Zikmunda II. Berchtolda a  Ludmily Vratislavové z Mitrovic.  Vystavena Zikmundova vojenská uniforma, prapor uherské gardy a drobné předměty ve vitrínách. Na stěnách obrazy z historie uherského království a povstání v roce 1848.

6. Přírodovědné sbírky
Zde jsou soustředěny exponáty vztahující se ke studijním cestám bratří Berchtoldů - Bedřicha a  Leopolda I.  z Berchtoldu. Vidět lze různé přírodovědecké a zoologické exponáty z cest z  počátku 19. století. Vystaveny jsou též kuriozity jako např. tlusté střevo z  velblouda, osminohé prasátko, kly z  narvala  jednorohého, kůže z anakondy a jiné.

7. Pracovna B. Berchtolda
Pracovna dr. B. Berchtolda je vybavena nábytkem a předměty z období jeho života - 19. století. Vidíme zde empírové psací stoly, skříně s knihami, pseudogotický lustr a biedermeierovou sedací soupravu. Pokoji vévodí obraz "Felčar" od významného českého malíře vrcholného baroka Jana Petra Brandla. V prosklené vitríně je sbírka českého skla, míšeňského a  vídeňského porcelánu z 19. století.

8. Kabinet a salonek Leopolda I. Berchtolda
Kabinet obsahuje chorobopisy a záznamy z doby kdy L. Berchtold zřídil ze zámku v Buchlovicích veřejnou nemocnici. Celý svůj život zasvětil vědeckému bádání, humanitě a sociální pomoci těm nejchudším. Umírá na nákazu tyfem, neboť se nakazil na jedné ze  svých inspekčních cest. V salonku je jeho úmrtní pohovka a styl odpovídá době jeho smrti (1809).

9. Místnost s mumií
Expozice věnována egyptologickým sbírkám. Je zde instalována staroegyptská mumie, jejíž stáří je odhadováno na 4.000 let. Vystavena též rakev z cedrového dřeva a kanopy s vnitřnostmi zemřelého. Místnost je pozdně gotická, výmalba egyptské pyramidy pak z 19. století. V  této místnosti je též zmiňována pověst o černé paní buchlovské.

10. Vyhlídková věž
Na vyhlídkové věži (545 m n.m.) je zakončena prohlídka hradu Buchlova. Návštěvníci se pohou potěšit výhledem na pohoří Chřiby s nejvyšším vrcholem Brdem, slezsko-plátěnickým hradištěm Holým kopcem, vrchem Modla s kaplí sv. Barbory. Dále je vidět sv. Hostýn, věže kláštera na Velehradě, kus Slovácka až po Bílé Karpaty a Javořinu. V dálce jsou vidět pálavské vrchy a za jasného počasí i vídeňský les. 

  Otvírací dny Čas Doba prohlídky
Duben So, Ne 9-15 50 minut
Květen Út-Ne 9-16 50 minut
Červen Út-Ne 9-16 50 minut
Červenec Po-Ne 9-17 50 minut
Srpen Po-Ne 9-17 50 minut
Září Út-Ne 9-16 50 minut
Říjen So, Ne 9-15 50 minut


Státní hrad Buchlov

buchlovposter.jpg
Hrad Buchlov se nachází na vysokém kopci severozápadně od obce Buchlovice, která leží nedaleko Uherského Hradiště. Již zdálky viditelný a  majestátní hrad patří k nejzachovalejším hradům u nás a tvoří významný kulturní symbol Slovácka. Od svého založení ve 13. století sloužil hlavně jako významný strategický bod, ale byl také správním a hospodářským střediskem. K této správě náležela i královská soudní pravomoc, tzv. lovecké právo. V roce 1511 hrad Buchlov pozbyl oficiálního statutu královského hradu, do svého vlastnictví jej získal Arkleb z Boskovic.
Mapa - Státní hrad Buchlov

Polesí, 687 08, Buchlovice

Telefon: +420 725 377 374
E-mail: hrad@hrad-buchlov.cz
Web: http://www.hrad-buchlov.cz

Více o místě konání


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz