Státní hrad Buchlov - Okruh A - Buchlov v proměnách času


Je nám to líto...

Omlouváme se, bohužel pro tuto akci
momentálně nenamáme žádné volné termíny.

Zobrazit jiné akce


V tomto prohlídkovém okruhu se seznámíte s historií hradu Buchlov, navštívíte strážnici, vrátnici, černou kuchyni s pekárnou, zbrojnici, knihovnu, kapli, gotické místnosti, místnost s madonnou, malý rytířský sál, velký rytířský sál, místnost pánů ze Zástřizl, nárožní místnost, barokní ložnici, místnost s Cerberem, herbáře a bylináře, uherský pokoj, přírodovědné sbírky, pracovnu B. Berchtolda, kabinet a salonek Leopolda I. Berchtolda, atd.


1. Úvodní slovo a historie
Seznámení se z historií hradu od jeho založení po současnost. Prohlídka začíná na terase u kamenného stolu soudců loveckého práva pod Lípou neviny ke které se váže jedna z mnoha pověstí hradu. Je zde první vyhlídka do okolí.  
Branou z roku 1546 se vstupuje přes průjezd na třetí hradní nádvoří.

2. Strážnice a vrátnice
Prohlídka dvou malých místností - strážnice a vrátnice, vystaveny okovy vězňů, řetězy, zámky a uvazovací kameny včetně zbraní strážných - halapartny a píky. Vstupujeme na třetí hradní nádvoří.

3. Černá kuchyně, pekárna
Místnost kde se vařilo na otevřeném ohni - černá kuchyně se  sopouchem.
V místnosti se nachází pozdně románský oblouk - nejstarší kamenický článek hradu. Dále se prochází přípravnou s vystavenými původními zámky a klíči, hmoždíři, původním hodinovým strojem a zdobenou deskou
od kamen z biblickým výjevem. Prohlídku zde uzavírá středověká pekárna na chleba.

4. Zbrojnice
Hrad Buchlov byl po dobu své historie dobýván různýmy vojsky. Nikdy však nebyl zcela dobyt. Ukázky zbraní husitských, z doby Matyáše Korvína, třicetileté války a zbraní z 19. století. Kolekci doplňují makety děl a hmoždířů, dále  zbraně lovecké  a kuriozity jako  brnění japonského
samuraje, zbraně domorodců ze střední a jižní ameriky, kalumet, bolasa atd.  z poznávacích cest Berchtoldů .

5. Knihovna
Knihovna je velmi cenným souborem na hradě. Její založení se datuje do roku  1598, kdy Jiří Zikmund Prakšický ze Zástřizl koupil za 600 dukátů  knihovnu od svého učitele kalvínisty Theodora Bezy ze Ženevy. Po roce 1620 byla část knih jezuity zabavena. Petřvaldští a Berchtoldové ji dále rozšířili. Čítá něco přes 10 000 svazků, knihy ze všech oborů, zvláště přírodovědecké a  filozofické , ale též knihy magické a démonologické.

6. Raně gotická kaple
Nejstarší architektonická část hradu, postavena v  70. letech 13. století, vzor zřejmě ze St. Chapelle - královského hradu v Paříži.
Vysvěcovací tzv. "konsekrační" kříže ze  13. století, omítka z 16. století s nápisy a kresbami. Kaple byla silně poškozena Matyášem I. Korvínem v roce  1468  při dobývání hradu a proto byla později zrušena. Objevena a částečně obnovena je až po roce 1956.

7. Lovecké právo
Následují gotické místnosti, postavené v 15. století pány z Cimburka. Zde se připomíná jedna z nejstarších soudních pravomocí - "lovecké právo", související již se samotným počátkem vzniku  hradu Buchlova. Původně trestalo pytláctví, později bylo rozšířeno i na ostatní delikty. Rozsudky se zapisovaly do tzv. "černých knih". Vystaveny popravčí meče, zakládací listina, drábská hůl, soudcovské kladívko, drátěná košile a truhlice na žold. Právo bylo zrušeno v roce 1749.

8. Místnost s madonou

9. Malý rytířský sál
V těchto místnostech jsou vystaveny nejstarší umělecké předměty hradu. Buchlovská madona - 13. století, předměty z  raně gotické kaple, sochařská a malířská díla z  15. století. Malý rytířský sál zřejmě plnil funkci kaple po zrušení původní raně gotické. Vyniká zde otočné oltářní křídlo - "Poslední večerě Páně" a neúplné soubory obrazů z "křížové cesty" z 15. století.

10. Velký rytířský sál
Největší místnost na hradě. Původně sloužil jako reprezentační a  hodovní síň. Strop s klenbou křížovou a síťovou s erbem pánů z Cimburka - po stranách erby spřízněných rodů. Nádobí cínové ze 17. století, na stěnách meče šaršouny a ceremoniální pasovací meč. Vypráví se zde pověst o známém "buchlovském korýtku".

11. Místnost pánů ze Zástřizl
Místnost zařízena nábytkem ve stylu renesance ze 16. století. Připomíná se zde protestantský moravský rod Prakšických ze Zástřizl. Na stěnách obrazy Zástřizlů, k vidění jsou vzácné vítací poháry a svatební servis z roku 1602. Atmosféru dokreslují kachlové kamna. Je zde vzpomenuta vražda Jindřicha Prakšického a pověst o černé paní buchlovské.

12. Nárožní místnost
Obrazy posledních příslušníků rodu Zástřizlů  -  Miloty a Kunhuty ze Zástřizl. Milota v době silné rekatolizace kdy hrozí ztráta panství, přechází na katolickou stranu a staví kostel svatého Martina v Buchlovicích - 1640. Záhy umírá a panství je v držení jeho sestry Kunhuty, která se provdává za Bernarda Diviše Petřvaldského. Další obrazy představují  syna  Kunhuty  -  Hanuše  Zikmunda z Petřvaldu a  jeho manželku Annu Marii Serényi. Vystaveno plátové brnění ze 16. století a zbraně z tohoto období. Zajímavostí je zachovaný záchodek - prevét ze století patnáctého.  

13. Barokní ložnice
Vybavení místnosti odpovídá období raného a vrcholného baroka, konce 17. a počátku 18. století. Za pozornost stojí kvalitně řezbovaná skříň a postel, desková malba "Snímání z kříže", tepané umývadlo z období manýrismu, benátské sklo a  kamenina ve vitríně. Místnost byla obydlena ještě v roce 1751, poté panstvo trvale přesídluje do zámku v Buchlovicích (poč. 18. století).

14. Místnost s Cerberem
Vybavení spadá do období vrcholného baroka 1. poloviny 18. století. Obrazy "Pastýřská  idyla"  a  "Muž v baretu"
z okruhu Jana Kupeckého. Portréty Anny Eleonory z Collona Felsu a Anny Nosticové. Na skříních holandská fajáns z Delft. Ve vitríně české sklo, habánská keramika a rakouská fajáns. Nade dveřmi obraz psa Cerbera, ke kterému se váže jedna z mnoha pověstí hradu.

15. Herbáře a bylináře
Přes barokní arkádu s jeleními trofejemi a kovaným citroníkem z 18. století jsme se dostali po točitém dřevěném schodišti do druhého patra. Tato místnost se nachází v západní obranné věži - síla zdí zde dosahuje až 3 m. Slouží k pořádání malých tématických výstav z hradních depozitářů. V současnosti je zde  výstava "Herbáře a bylináře z hradní knihovny".

16. Uherský pokoj
V místnosti jsou umístěny předměty vztahující se k revolučnímu roku 1848  a  povstání v Uhrách. Na stěně obrazy Zikmunda II. Berchtolda a  Ludmily Vratislavové z Mitrovic.  Vystavena Zikmundova vojenská uniforma, prapor uherské gardy a drobné předměty ve vitrínách. Na stěnách obrazy z historie uherského království a povstání v roce 1848.

17. Přírodovědné sbírky
Zde jsou soustředěny exponáty vztahující se ke studijním cestám bratří Berchtoldů - Bedřicha a  Leopolda I.  z Berchtoldu. Vidět lze různé přírodovědecké a zoologické exponáty z cest z  počátku 19. století. Vystaveny jsou též kuriozity jako např. tlusté střevo z  velblouda, osminohé prasátko, kly z  narvala  jednorohého, kůže z anakondy a jiné.

18. Pracovna B. Berchtolda
Pracovna dr. B. Berchtolda je vybavena nábytkem a předměty z období jeho života - 19. století. Vidíme zde empírové psací stoly, skříně s knihami, pseudogotický lustr a biedermeierovou sedací soupravu. Pokoji vévodí obraz "Felčar" od významného českého malíře vrcholného baroka Jana Petra Brandla. V prosklené vitríně je sbírka českého skla, míšeňského a  vídeňského porcelánu z 19. století.

19. Kabinet a salonek Leopolda I. Berchtolda
Kabinet obsahuje chorobopisy a záznamy z doby kdy L. Berchtold zřídil ze zámku v Buchlovicích veřejnou nemocnici. Celý svůj život zasvětil vědeckému bádání, humanitě a sociální pomoci těm nejchudším. Umírá na nákazu tyfem, neboť se nakazil na jedné ze  svých inspekčních cest. V salonku je jeho úmrtní pohovka a styl odpovídá době jeho smrti (1809).

20. Místnost s mumií
Expozice věnována egyptologickým sbírkám. Je zde instalována staroegyptská mumie, jejíž stáří je odhadováno na 4.000 let. Vystavena též rakev z cedrového dřeva a kanopy s vnitřnostmi zemřelého. Místnost je pozdně gotická, výmalba egyptské pyramidy pak z 19. století. V  této místnosti je též zmiňována pověst o černé paní buchlovské.

21. Vyhlídková věž
Na vyhlídkové věži (545 m n.m.) je zakončena prohlídka hradu Buchlova. Návštěvníci se pohou potěšit výhledem na pohoří Chřiby s nejvyšším vrcholem Brdem, slezsko-plátěnickým hradištěm Holým kopcem, vrchem Modla s kaplí sv. Barbory. Dále je vidět sv. Hostýn, věže kláštera na Velehradě, kus Slovácka až po Bílé Karpaty a Javořinu. V dálce jsou vidět pálavské vrchy a za jasného počasí i vídeňský les. 

  Otvírací dny Čas Doba prohlídky
Duben So, Ne 9-15 90 minut
Květen Út-Ne 9-16 90 minut
Červen Út-Ne 9-16 90 minut
Červenec Po-Ne 9-17 90 minut
Srpen Po-Ne 9-17 90 minut
Září Út-Ne 9-16 90 minut
Říjen So, Ne 9-15 90 minut


Státní hrad Buchlov

buchlovposter.jpg
Hrad Buchlov se nachází na vysokém kopci severozápadně od obce Buchlovice, která leží nedaleko Uherského Hradiště. Již zdálky viditelný a  majestátní hrad patří k nejzachovalejším hradům u nás a tvoří významný kulturní symbol Slovácka. Od svého založení ve 13. století sloužil hlavně jako významný strategický bod, ale byl také správním a hospodářským střediskem. K této správě náležela i královská soudní pravomoc, tzv. lovecké právo. V roce 1511 hrad Buchlov pozbyl oficiálního statutu královského hradu, do svého vlastnictví jej získal Arkleb z Boskovic.
Mapa - Státní hrad Buchlov

Polesí, 687 08, Buchlovice

Telefon: +420 725 377 374
E-mail: hrad@hrad-buchlov.cz
Web: http://www.hrad-buchlov.cz

Více o místě konání


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz