Expozice J. E. Purkyně


Je nám to líto...

Omlouváme se, bohužel pro tuto akci
momentálně nenamáme žádné volné termíny.

Zobrazit jiné akce


Zámek Libochovice je rodištěm světově proslulého českého přírodovědce a fyziologa Jana Evangelisty Purkyně (1787 – 1869). Tomuto nejvýznamnějšímu libochovickému rodákovi je věnována v přízemí zámku samostatná expozice.


Jeho život je dokladem nezdolné vůle a touhy po poznání. Již v jeho šesti letech mu zemřel otec a matka žila z nevelké vrchnostenské renty. Po absolvování libochovické školy byl dán na studie do piaritstického gymnázia v Mikulově na Moravě, který také patřil Dietrichsteinům. Po ukončení gymnaziálních studií vstoupil jako novic do piaristického kláštera a v roce 1806 byl vyslán jako klerik učit do Litomyšle. Zde začal číst díla předních filozofů a právě pod vlivem filozofických myšlení se (přes nesouhlas a obavy matky o jeho budoucnost) rozhodl opustit piaristický řád a studovat jinde. Pěšky a bez peněz se vrátil do Libochovic a na podzim roku 1807 se nechal zapsat na filozofická studia v Praze, jejichž absolvování bylo povinné před zahájením studií na jiných fakultách. Aby mohl studovat, musel si neustále přivydělávat poskytováním kondicí méně nadaným žákům. Silný vliv na něho měl především prof. Emanuel Pohl, profesor botaniky, který ovlivnil jeho rozhodnutí stát se přírodovědcem.

Po skončení filozofických studií doporučil prof. Pohl mladého a nadaného Purkyně jako vychovatele pro syna barona Hidprandta. V roce 1810 získal lékařský diplom. Jeho disertační práce vzbudila značný ohlas a to nejenom v Praze, ale i za hranicemi. Přesto pro něho nebylo na pražských fakultách místo. Na přímluvu byl v roce 1823 jmenován profesorem fyziologie a anatomie ve Vratislavi, kde působil dlouhá léta a získal i světovou proslulost.

Teprve jako třiašedesátiletý a vědecky proslulý se roku 1850 konečně vrátil do vlasti a přednášel jako profesor lékařské fakulty na pražské univerzitě.

Purkyně i přes svůj věk byl neobvykle činorodý a jeho zájem se neomezil pouze na vědu. Byl osvětově činný, zapojil se velmi aktivně do národního obrození, zajímal se o kulturu a mnoho dalších oblastí.

Zahrnut četnými postami, řády a vyznamenáním zemřel 28. 7. 1869 a jeho pohřeb se stal neobvykle velkou národní manifestací.

Purkyně se do Libochovice vždy rád vracel a ani Libochovice na svého slavného rodáka nikdy nezapomněly. Již roku 1887 byl před vchodem do zámku umístěn pomník J. E. Purkyně, který je dílem sochaře Josefa Strachovského. V roce 1937 proběhly velké oslav u příležitosti 150. výročí Purkyňova narození. V roce 1987 byla v rámci oslav 200. výročí jeho narození realizována nová expozice o životě a díle J. E. Purkyně, která je po drobných úpravách   veřejnosti přístupná.

Jeho odkaz je živý dodnes. Každoročně se na zámku Libochovice koná Purkyňův lékařský den, pořádaný Českou lékařskou společností J.E. Purkyně, na kterém je udílena Purkyňova cena za celoživotní dílo v oblasti medicíny.

  Otvírací dny Čas
Duben Út - Ne 10:00 - 16:00
Květen Út - Ne 9:00 - 17:00
Červen Út - Ne 9:00 - 17:00
Červenec Út - Ne 9:00 - 18:00
Srpen Út - Ne 9:00 - 18:00
Září Út - Ne 9:00 - 17:00
Říjen So + Ne + Sv 10:00 - 16:00


Zámek Libochovice

libochovice.jpg
Zámek Libochovice se nachází v malebné krajině dolního Poohří lemované romantickými kopci Českého středohoří. Zámek patří mezi nejvýznamnější raně barokní stavby v Čechách a jeho stavitelem byl italský architekt Antonio della Porta v letech 1683 - 1690.
Mapa - Zámek Libochovice

Náměstí 5. května, 411 17, Libochovice

Telefon: +420 416 591 611
E-mail: zamek.libochovice@usti.npu.cz
Web: http://www.zamek-libochovice.cz/

Více o místě konání


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz