Trasa A – Interiéry hradu


Je nám to líto...

Omlouváme se, bohužel pro tuto akci
momentálně nenamáme žádné volné termíny.

Zobrazit jiné akce


První prohlídkový okruh na hradě Kámen provede návštěvníky expozicí bydlení a životního stylu v 19. a na počátku 20. století na panském sídle. Zde máte možnst shlédnout ukázky interiérů bydlení a historickou expozici ve starém paláci. Navštívíte Rytířský sál, hradní kapli, chodbu s loveckými trofejemi, Lovecký salón, ložnici , jídelnu, knihovnu a hudební salón. Ve starém paláci jsou vystaveny původní hodinové stroje z 18. století pocházející z pelhřimovských městských bran a model hradu, který demonstruje pravděpodobnou podobu hradu v době středověké slávy.


Rytířský sál
Je síň vystavěná ve čtvercové jižní věži. Dvojitá křížová klenba pochází z poloviny 16. století. Tak zvané rytířské sály, v devatenáctém romantickém století sloužily více méně k rodové, historické reprezentaci. Rytířský sál hradu Kámen nyní slouží jednak jako součást prohlídkové trasy, jednak příležitostným společensko-kulturním událostem (svatby, vítání občánků).
Pozoruhodným exponátem v tomto sálu je tzv. svatební korouhev, která byla zhotovena k příležitosti sňatku rakouského korunního prince Rudolfa a Štěpánky Belgické v květnu 1881.

Hradní kaple
Prostor kaple vznikl zaklenutím původní čtvrtkruhové bašty, která spojovala starý palác s věží. Domácí kaple Korunování Panny Marie sloužila svému účelu patrně do sedmdesátých let 17. století.
Kapli dominuje sousoší tzv. kalvárie (socha Ježíše Krista ukřižovaného a menší sošky P. Marie a sv. Jana z doby kolem r. 1670), které sem po restaurování bylo přeneseno z kaple P. Marie Bolestné v podhradí, která je zároveň hrobkou rodu Malovců i dalších majitelů.

Chodba
Na této chodbě najdete to, co souvisí s eodmyslitelnou součástí života na panském sídle, s lovem. Jsou to jistě zbraně a trofeje, ale i výtvarné ztvárnění tohoto dávného fenoménu.

Lovecký salón
Salón připomíná tradici myslivosti na kámenském panství. Za rytíře Dombrowského (1870-1876) byla na Kámeni údajně jedna z největších kolekcí jeleních a srnčích parohů v Čechách. Trofeje, které zdobí zdi hradu v dnešní době, pocházejí z konopišťského panství údajně ještě z doby, kdy zámek Konopiště vlastnil rod Lobkowitzů.
Dominantou této místnosti jsou kachlová kamna druhého rokoka. Z období poloviny 17. století pocházejí fragmenty pozdně renesančních fresek, kterými jsou zdobeny nadokenní pásy všech místností v patře hradu.

Ložnice
Pokoj je zařízen mobiliářem a doplňky období první poloviny 19. století. Empír, tzv. císařský sloh,je přibližně časově totožný sérouNapoleonova císařství, tedy 1800-1830. Přesvědčivou ukázkouempíru jsou černě lakované, jednoduché,řemeslně dokonale zpracované postele. Jediným zdobným prvkem je ukončení noh - stylizovanými lvími tlapami.Tato postel je jedním z mála dochovaných mobiliárních kusů z původního vybavení hradu Kámen, lze tedy předpokládat, že na ní mohl spávat i poslední majitel hradu Kámen Antonín Fleissig.
Bílá kachlová kamna s klasicistním dekorem napovídají o době vzniku před rokem 1800. Již zmíněné fragmenty fresek se nejlépe zachovaly právě v ložnici. Protilehlé stěny zdobí erby Jana Kryštofa Malovce a jeho druhé ženy Marie Veroniky Švihovské z Rýzmberka.

Jídelna
Interiér má charakter historizujícího stylu sklonku 19. století. Návštěvníky jistě nejvíce zaujme honosný novorenesanční příborník svou bohatou, dá se říci architektonickou stavbou. K zintimnění prostoru přispívají ruský samovar, vyrobený roku 1899 v jedné z tulských továren. Masivní novorenesanční kachlová kamna jsou již „moderního“ měšťanského typu.

Knihovna
V knihovně jsou uloženy knihy ze zámku Petrovice u Sedlčan – do roku 1948 patřící rodinám Zhorských ze Zhoře a Bořek-Dohálských. Soubor obsahuje téměř 600 svazků z 18. a 20. století.
Nejzajímavějším exponátem knihovny je Millerova mapa Čech z roku 1720. Až do poloviny 19. století, kdy bylo dokončeno třetí vojenské mapování, byla tato mapa největší a nejpodrobnější mapou Čech.
Salónek, který navazuje na místnost knihovny, evokuje oblibu šlechty v cestování a poznávání exotických krajů, je vyzdoben mapami pocházejícími zhruba z poloviny 19. století, vidíme zde i hvězdářský dalekohled.

Hudební salón
Hudební salón je zařízen v duchu bydlení pozdního biedermeieru a nastupujícího historizmu, tedy období 2. poloviny 19. století.
Kufříkový gramofon značky Amrika DH byl vyroben v 1. pol. 20. století. Jeho důležitou součástí byla klika, která byla umístěna vždycky po pravé straně.
Soubor drobných portrétů jsou amatérské, nicméně velice zdařilé práce, jejichž autorkou je Constance z Blankensteinu, rozená princezna knížecího rodu Hohenlohe-Langenburg.

  Otvírací dny Čas Doba prohlídky Poslední prohlídka
Duben So + Ne 10:00 - 17:00 60 minut 16:00
Květen Út - Ne 10:00 - 17:00 60 minut 16:00
Červen Út - Ne 10:00 - 17:00 60 minut 16:00
Červenec Út - Ne 10:00 - 18:00 60 minut 17:00
Srpen Út - Ne 10:00 - 18:00 60 minut 17:00
Září Út - Ne 10:00 - 17:00 60 minut 16:00
Říjen So + Ne 10:00 - 17:00 60 minut 16:00


Hrad Kámen

hrad-kamen.jpg
Kámen je zachovalý gotický hrad se zámeckými úpravami asi 15 km západně od Pelhřimova. Nachází se ve stejnojmenné obci na rozsáhlém skalisku, podle kterého nese své jméno. První písemné zmínky o hradu pocházejí z roku 1316. V současné době je památka pobočkou Muzea Vysočiny Pelhřimov a je přístupná veřejnosti. Ve starém paláci jsou vystaveny původní hodinové stroje z 18. století pocházející z pelhřimovských městských bran a model hradu, který demonstruje pravděpodobnou podobu hradu v době středověké slávy. Expozice Bydlení představuje návštěvníkům životní styl a bydlení v 19. a na počátku 20. století. Dále je možné na hradě navštívit expozici starých motocyklů.
Mapa - Hrad Kámen

Hrad Kámen, 394 13, Kámen

Telefon: +420 565 323 184
E-mail: hrad.kamen@quick.cz
Web: http://www.hradkamen.cz/

Více o místě konání


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz