Chrám sv. Markéty – trasa C


Je nám to líto...

Omlouváme se, bohužel pro tuto akci
momentálně nenamáme žádné volné termíny.

Zobrazit jiné akce


Třetí trasou je prohlídka chrámu sv. Markéty, postaveného současně se zámkem, který je ukázkou vrcholného baroka u nás. Klenba v kupoli lodi nese fresku, oslavující sv. Markétu, namalovanou roku 1734 Karlem Františkem Tepperem. Baroknímu hlavnímu oltáři dominuje obraz Neposkvrněného početí s třinácti výjevy ze Starého a Nového zákona Před dolní částí obrazu stojí socha patronky chrámu, která vystupuje z těla draka. Autorem sochy byl roku 1733 sochař Caspar.


Pohled dovnitř chrámu:

Půdorys lodi má tvar elipsy s osou o délce 20,2 m orientovanou od západu k východu. Uvnitř je osm mohutných pilířů, mezi sebou spojených tenkou zdí a vytvářejících šest čtvercových výklenků, z nichž dva (na úrovni krátké, 14,8 m dlouhé osy) dávají prostor pro postranní velké oltáře.

Pilíře a klenbové pásy nesou tambur, zakončený římsou, jejíž horní hranice je 19,8 m nad zemí. Nad stěnami tamburu se vypíná do výše 27 m kupole. Na ní je osmiboká lucerna s Božím okem o průměru 1,2 m na bleskosvodné tyči. Vrchol najdeme 44 m nad zemí.

V lodi je sedm oltářů. První z velkých postranních oltářů zachycuje svým obrazem disputaci o tajemství Nejsvětější Trojice. Na opačné straně je oltář s obrazem představujícím disputaci o Neposkvrněném početí P. Marie.

Na evangelní straně vpředu je oltář sv. Karla Boromejského s ostatky sv. Vincence, v skleněné skříni, s obrazem sv. Cyrila a Metodějě, a vzadu menší oltář zasvěcený sv. Janu Nepomuckému.

Na epištolní straně vpředu je boční oltář s obrazem P. Marie Růžencové a malým obrazem sv. Filipa Nerejského. V skleněné skříni na oltáři jsou ostatky sv. Reparaty, mučednice. Po druhé straně oltáře Neposkvrněného početí P. Marie je oltář zasvěcený Tomášské Matce Boží s ostatky a obrazem sv. Jana Sarkandra.

Sedmý oltář je při presbytářním pilíři na epištolní straně a je nejmenší ze všech. Kazatelna na protějším pilíři je pravděpodobně pozůstatkem původní kostela, jak už byla řeč shora. Na levé straně předsíně je velký oltář sv. Anny.

  Otvírací dny Čas Doba prohlídky Poslední prohlídka
Duben, Říjen So + Ne + svátky 9:00 - 16:00 30 minut 15:00
Květen, Červen, Září Út - Ne 9:00 - 17:00 30 minut 16:00
Červenec, Srpen Út - Ne 9:00 - 18:00 30 minut 17:00

Fotografie a videa

Státní zámek Jaroměřice nad Rokytnou

statni-zamek-jaromerice-nad-rokytnou-6.jpg
Barokní zámek Jaroměřice nad Rokytnou je nádhernou ukázkou architektury první poloviny 18. stol. u nás i v Evropě. Původní středověká tvrz byla koncem 16. století přestavěna na renesanční zámek. Barokní podobu získal za významných vlastníků jaroměřického panství Questenberků v letech 1700–1737. Projekt vypracoval rakouský architekt a sochař Jakob Prandtauer. K zámku patří krásná francouzská zahrada, která přechází ve volně přístupný anglický park.
Mapa - Státní zámek Jaroměřice nad Rokytnou

náměstí Míru, 675 51, Jaroměřice nad Rokytnou

Telefon: +420 568 440 237
E-mail: jaromerice@npu.cz
Web: http://www.zamek-jaromerice.cz

Více o místě konání


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz