I. okruh – Reprezentační prostory


Je nám to líto...

Omlouváme se, bohužel pro tuto akci
momentálně nenamáme žádné volné termíny.

Zobrazit jiné akce


Klasická prohlídka skvostných zámeckých pokojů s bohatým vybavením. Zahrnuje například Hlavní sál, apartmá hrabat z Vrbna, Červený a zelený salón, Velkou jídelnu, Oválnou knihovnu, Lovecký a Zlatý salónek a místnosti zámeckého služebnictva. Na stěnách chodby k zámeckým interiérům jsou rozměrná plátna s vyobrazením antických zřícenin z 18. století.


Zámeckým vestibulem se návštěvník dostane do halového prostoru schodiště, kde se nad oválným půdorysem klene báňový strop s monumentální freskou Jana Ferdinanda Schorra a vytváří nejpozoruhodnější barokní interiér hořovického zámku.

Přijímací salón
Rod Vrbnů zůstal na hořovickém panství šest generací. Přijímací salón prezentuje příslušníky vrbnovského rodu, kteří budovali barokní hořovický zámek a zasloužili se o rozvoj celého panství.

Mimořádně cenným dokumentem je ručně malovaná katastrální mapa zdejšího panství, kterou zhotovil v roce 1756 zemský geometr Jan Alois Kolbe z podnětu Eugena z Vrbna. Tapiserie na zdi italské provenience z konce 17. století.

Rudolfova pracovna
Nejzajímavější osobností rodu byl Rudolf z Vrbna (+1823), všestranně vzdělaný šlechtic i podnikatel. Za jeho života poprvé dosáhla výroba litiny v hraběcích slévárnách v Komárově evropské úrovně a významu.

Hudební salón
Také hrabě Eugen z Vrbna se projevil jako obdivovatel umění, na jeho náklady vystudoval pražskou konzervatoř "český Paganini" Josef Slavík.

Hlavní sál
Byl přebudován v polovině 19. stol. z původní barokní kaple. Sál ohromuje jak svou velikostí, tak okázale velkolepou výzdobou, upravenou po roce 1922 do novoklasicistního tvarosloví. Výzdobu stěn tvoří malby Karla Würbse z přestavby v letech 1853 až 1868 a galerie předků, novodobé kopie historických obrazů uchovaných v Kasselu.

Velká jídelna
Velká jídelna zůstala prostorem, který přesvědčivě replikuje atmosféru zámeckých interiérů ještě v době života prvního z knížat Hanavských na Hořovicích - Friedricha Wilhelma kurfiřta Hesenského. Prostor má zachovanou druhorokokovou úpravu z doby po 1860, se vsazenými rozměrnými obrazy se žánrovými výjevy z konece 18. století.

Knihovna
Je oválný prostor se zabudovanými knihovnami po celém obvodu místnosti. Nábytkem rozčleněna na pracovní kouty a odpočinkové posezení u krbu. Obsahuje asi čtyři tisíce knih, zahrnujících všechny obory umění a lidské činnosti, včetně kroniky Hanavských z 1663.

Lovecký salón
Lovecký salon s funkci herny je pojat jako typicky pánská místnost působící těžkým barokním dojmem.Stěny jsou vykryty tapetami s loveckými výjevy malovanými temperovými barvami na hrubozrné plátno a imitujícími nákladné gobelíny.

Zlatý salónek
Místnost je zachovaná ve stylu tzv. třetího rokoka, v úpravě která byla realizována v letech 1922 - 1923. Malá intimní komnata určena k dámským hrám a občerstvení, díky dominujícímu zlacení štukové výzdoby i mobiliáře získala své pojmenování. Nad krbem miniaturní portrétní galerie předků, hessensko - kasselských zemských pánů.

Hostinské apartmá
Tvoří Modrý salónek a Ložnice pro hosty a bylo určeno pro nejbližší rodinné přátele. Pobývala zde i hraběnka Nosticová, jejíž akvarely zachytily podobu některých zámeckých interiérů. V obou místnostech se dochovaly originální papírové tapety.

Exotická koupelna
Pitoresktní koupelna byla v přízemí jižního křídla zřízena již počátkem 20. století, dnešní výzdobu získala po roce 1920. Původně byla určená pro obyvatele hostinského apartmá v prvním patře nad ní. V současnosti je poslední místností, jež do současnosti neprošla rukama restaurátorů a nachází se ještě v původním stavu.

Kuchyně pro služebnictvo, byt šoféra, pokoj kuchařky a kancelář kastelána dokládají život zámeckého personálu, jehož rodiny tvořili přirozenou součást života na zámku.

  Otvírací dny Čas Doba prohlídky Poslední prohlídka
Duben So + Ne + Velikonoce 10:00 - 16:00 55 minut 16:00
Květen Út - Ne 10:00 - 16:00 55 minut 16:00
Červen Út - Ne 10:00 - 17:00 55 minut 17:00
Červenec Út - Ne 10:00 - 17:00 55 minut 17:00
Srpen Út - Ne 10:00 - 17:00 55 minut 17:00
Září Út - Ne 10:00 - 16:00 55 minut 16:00
Říjen So - Ne 10:00 - 16:00 55 minut 16:00
- 16:00

Fotografie a videa

Zámek Hořovice

zamek-horovice-novy2.jpg
Hořovický Nový zámek je barokní stavbou ze začátku 18. století, jehož vzhled se proměnil po roce 1852 na klasicistní podobu. Součástí zámku je zámecký park se Sluneční branou a plastikami z dílny M. Brauna. V roce 2002 byl areál státního zámku Hořovice vyhlášen Národní kulturní památkou.
Mapa - Zámek Hořovice

Vrbnovská, 268 01, Hořovice

Telefon: +420 311 512 479
E-mail: horovice@npu.cz
Web: http://www.zamek-horovice.cz

Více o místě konání


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz