Grotty


Je nám to líto...

Omlouváme se, bohužel pro tuto akci
momentálně nenamáme žádné volné termíny.

Zobrazit jiné akce


Umělé vodní jeskyně v přízemí jižní strany objektu. Barokní prostory z počátku 18. století s kašnami a nástěnnými malbami. Pro svůj žalostný stav byly grotty pro veřejnost téměř třicet let uzavřeny. V roce 1998 bylo přistoupeno alespoň k částečné rekonstrukci a jeskyně byla znovu zařazena do prohlídkové návštěvnické trasy.


Ploskovický zámek je postaven na okraji terénního zlomu proměněného v terasu a z tohoto důvodu se jeví ze severu jako dvoupatrový, z jihu pak třípatrový. Zlom vyrovnávají umělé vodní jeskyně , tzv. grotty., Ve vztahu k jižnímu průčelí jsou tedy grotty přízemními prostory zámku, ve vztahu k severnímu průčelí se nacházejí v situaci sklepů.

Grotty samotné po svém barokním vzniku prošly ještě celou řadou změn. Z hlediska stavebního jsou grotty výslednicí původního, vrcholně barokního založení, několika klasicistních úprav a lokálních zásahů při romantické druhorokokové přestavbě. Vlastní celek grott tvoří celkem šest prostorů. Původní čtyři prostory se nacházejí přímo pod hlavní budovou, dva pak po stranách hlavní budovy, pod částí arkádových křídel. Další velké prostory dosahují až konce arkád. Dispozice hlavních prostorů odpovídá i schématu prostor v hlavní zámecké budově.

Jádro grott tvoří oválný sál zaklenutý stlačenou kopulí s osmi trojbokými výsečemi s později vloženou podpůrnou konstrukcí. K podepření klenby došlo v roce 1836 čtyřmi masivními sloupy, aby se zabránilo zřícení klenby. Hodnotná je původní dvoubarevně řešená kamenná dlažba s hvězdicovou kompozicí, původní jsou i barokní kašny s figurální výzdobou. Pozoruhodné je ukončení dvou jižních kašen, kde vrcholová socha ryby /chrliče/ je výše než strop sálu. Nika , v níž je kašna osazena je v klenbě probrána šikmým otvorem, který končí ve vestibulu zámku. Protisvětlo výrazně doplňuje charakter těchto dvou kašen.

Z oválného sálu vede chodbička, která je zakončena vsazenou barokní kašnou. Voda vytéká z tlamy obrovské ryby ve vrcholu, přetéká přes mušli na skalnatý útvar. Mušle je podpírána orlem s rozepjatými křídly. Po stranách těsně nad bazénem jsou v mírné nadživotní velikosti plastické výjevy dvou hrdinských Herkulových činů – přemožení lernské hydry a nemejského lva. Celek kašny je původní, stejně jako dlažba prostoru z nakoso kladených pískovcových dlaždic.

Ke střednímu oválnému vestibulu se po stranách symetricky připojují další dva původní prostory založené na obdélných půdorysech, s pískovcovou barokní dlažbou z velkých desek. Niky s bazénky jsou shodného typu jako ve středním sále grott a jsou osvětlovány oválným oknem od jihu.

Základ současné výzdoby stěn pochází z roku 1852, kdy tehdejší úprava patrně navázala na původní barokní štuky Hieronima Fiumberta. Z roku 1852 je také současné překrytí hrubou „grottovou“ omítkou. Na stěnách jsou částečně plastické zříceniny antických staveb. Nejstarší součást malby stěn představuje čtveřice alegorických figur čtyř ročních období v nikách severních stran bočních prostorů.

Grotty byly napojeny na důmyslný vodní systém, kdy základ tvořila štola Lučního potoka probíhající pod parkem a zámkem. Štola se vázala na severu na potok, kde byla vyrovnávací nádrž. Veškeré napájení vodou bylo samotížné. I toto důmyslné řešení však mělo svou vadu, kašny a především trysky se často zanášely.

  Otvírací dny Čas Doba prohlídky
Duben So + Ne + Sv 10:00 - 17:00 10 minut
Květen Út - Ne 10:00 - 17:00 10 minut
Červen - Srpen Út - Ne 10:00 - 18:00 10 minut
Září Út - Ne 10:00 - 17:00 10 minut
Říjen So + Ne + Sv 10:00 - 16:00 10 minut
V případě státního svátku připadajícího na pondělí bude zavírací den v úterý


Státní zámek Ploskovice

statni-zamek-ploskovice-9.jpg
Barokní zámek Ploskovice vznikl v letech 1720–1725, později byl doplněn o rokokové prvky. Sloužil jako letní sídlo Anny Marie Františky Toskánské, manželky toskánského vévody Gastona III., posledního z rodu Medici. Po roce 1848 zde žil rakouský císař Ferdinand I. na penzi. V podzemí zámku můžete spatřit grotty - umělé vodní jeskyně s nástěnnými malbami, které jsou návštěvníkům zpřístupněny po rekonstrukci od roku 1998.
Mapa - Státní zámek Ploskovice

411 42, Ploskovice

Telefon: +420 416 749 092
E-mail: zimandlova.jana@npu.cz
Web: http://www.zamek-ploskovice.cz

Více o místě konání


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz