Vstup do anglického parku


Je nám to líto...

Omlouváme se, bohužel pro tuto akci
momentálně nenamáme žádné volné termíny.

Zobrazit jiné akce


Rozlehlý anglický park byl vybudován kolem roku 1800. Park se rozkládá na východním a západním břehu zátoky Huťského rybníka a Chotobušského potoka a sahá na jihozápadě až k silnici na Cholín a Sedlčany. Hlavní vchod do ohrazeného parku vede z lipové aleje na západní straně dobříšského zámku. Lípy malolisté v této aleji jsou asi 200 let staré. Vstup se psy povolen.


Stromový porost parku je složen převážně z listnatých stromů domácího původu, později byl obohacen o stromy cizokrajné. V západním cípu parku najdeme 19 metrů vysoký a asi 400 let starý dub letní s obvodem kmene 530 cm. Důležitou změnou ve vývoji zámeckého parku bylo zboření pivovaru založeného v roce 1750. K jeho demolici došlo v roce 1878, nedaleký mlýn byl zbourán již v roce 1868. V této části areálu tak mohl být rozšířen krajinářský park. Zákoutí mělo romantický ráz s jezírkem, vodopádem, kamenným můstkem a táhlým nepravidelným schodištěm. Umělý vodopád tekoucí z rybníka Koryto byl vybudován v roce 1874.

Terasová plocha přiléhala k východnímu průčelí zámku a byla upravena jako zahradní parter tvaru čtyřlístku s fontánou uprostřed a balustrádou na východní straně. Na skalnatém srázu pod hradem bylo zřízeno alpinium se zavěšenými rostlinami. Po roce 1918 se změnil přístup k ploše anglického parku. Ten mohl být po získání zvláštní permanentky volně navštěvován. Během německé okupace byl od roku 1942 vstup do parku zakázán, během období, kdy zde byli spisovatelé, byla část parku oplocena a park nebyl přístupný celý.

Z hlediska přírodovědného je anglický park unikátní v množství jednotlivých ekosystémů a v rozmanité druhové skladbě. Nachází se tu společenstva hercynských dubohabřin, suťových lesů, středoevropské bazilní teplomilné doubravy, suché acidofilní doubravy, acidofilní suché trávníky a vlhké pcháčové louky.

Dne 29. července 2013 byl dobříšský park prohlášen přírodní památkou. Předmětem ochrany je především vzácný brouk páchník hnědý (Osmoderma eremita). Ten často žije v dutinách starých dubů. Co se týče chráněných druhů, nalezneme zde dva druhy tesaříků, zlatohlávka tmavého, užovku hladkou a invazní želvu nádhernou. Z chráněných rostlin zde roste například bělozářka větevnatá, česnek chlumní, jetel alpínský a chlumní, kakost krvavý, ostřice trstnatá, rozrazil klasnatý či smldník jelení. V parku najdeme mnoho neobvyklých druhů stromů.

  Otvírací dny Čas
Leden Denně 8-16
Únor Denně 8-16
Březen Denně 8-16
Duben Denně 7-21
Květen Denně 7-21
Červen Denně 7-21
Červenec Denně 7-21
Srpen Denně 7-21
Září Denně 7-21
Říjen Denně 7-21
Listopad Denně 8-16
Prosinec Denně 8-16

Fotografie a videa

Zámek Dobříš

zamek-dobris-1-1.jpg
Rozsáhlý dobříšský zámek s francouzskými zahradami a anglickým parkem vznikl v 18. století a za 2. světové války sloužil jako sídlo říšského protektora. Později byl využíván jako Domov spisovatelů. Dnes se v něm nachází Muzeum města Dobříš, které vedle dobových expozic nabízí i expozici historických motocyklů. Často se zde pořádají svatby a každoročně se tu koná kulturní festival Dobříšské záření.
Mapa - Zámek Dobříš

náměstí Svobody, 263 01, Dobříš

Telefon: +420 318 521 240
E-mail: info@zamekdobris.cz
Web: http://www.zamekdobris.cz/

Více o místě konání


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz