Brno

Dominikánské náměstí, 602 00, Brno, Tel.: +420 542 173 590, informace@brno.cz
Brno/Společnost - Brno
Brno

brno-8.jpg
Město Brno je hlavním jihomoravské metropole a je hned po Praze druhým největším městem České republiky. Brno je významným kulturním, vzdělávacím a sportovním centrem, které hojně navštěvují turisté z tuzemska i ze zahraničí. Ve městě plném dominantních historických budov se pravidelně pořádají rozmanité hudební, divadelní a filmové festivaly, mezinárodní výstavy, sportovní události, rekonstrukce bitev a další zajímavé akce.
Mapa - Brno

Dominikánské náměstí, 602 00, Brno

Telefon: +420 542 173 590
E-mail: informace@brno.cz
Web: http://www.brno.cz


Město Brno je významným kulturním centrem, nachází se v něm velké množství divadel a mezi jeho nejvýznamnější stavby patří hrad Špilberk, katedrála sv. Petra a Pavla, hrad Veveří a vila Tugendhat, zalistována v mezinárodním dědictví UNESCO.Brněnské výstaviště je další významnou součástí života ve městě. Pravidelně se tady koná až 50 různých akcí ročně, což jej řadí na první pozici mezi českými výstavními místy.

Na návštěvníky čekají expozice v celé řadě brněnských muzeí. Mezi ta nejznámější patří Muzeum města Brna, Technické muzeum, Moravské zemské muzeum, Mendelovo muzeum, Muzeum sakrálního umění nebo Muzeum romské kultury.

Sídlí zde Ústavní soud, Nejvyšší soud, Nejvyšší správní soud a Nejvyšší správní zastupitelství. Vedle soudních orgánů tu svá sídla mají další státní instituce s celostátní působností, například Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Kancelář veřejného ochránce práv a Státní zemědělská inspekce.

Důležitou roli hraje město i v oblasti vzdělávání, je totiž působištěm jedné státní a pěti veřejných vysokých škol, kromě nich je tu ještě šest vysokých škol soukromých. Celkem na brněnských vysokých školách studuje více než 80 tisíc studentů.

Rodiny s dětmi mohou v Brně vyrazit za relaxací a sportem k Brněnské přehradě nebo třeba do zoologické zahrady, kde žije tisícovka převážně exotických druhů zvířat.

Brno pravidelně a systematicky spolupracuje s ostatními významnými světovými městy, s nimiž navázalo partnerství. Jedná se o Lipsko, Stuttgart, Poznaň, Kaunas, Voroněž, Vídeň, St. Pölten, Utrecht, Rennes, Leeds, Charkov a Dallas.

Historie města je jakožto historickým centrem Velkomoravské říše velice obsáhlá. Brno můžete vidět na všech českých desetikorunových mincích a jeho historie sahá až do raného středověku. První písemná zmínka o Brně se objevila v Kosmově kronice a pochází z roku 1091. Podle archeologických nálezů je ale jasné, že území dnešního města bylo osídleno už v období pravěku.

V místě, kde se nachází druhé největší město České republiky, sídlilo už v průběhu 8. a 9. století správní centrum Velkomoravské říše, a to konkrétně v hradišti Staré zámky u Líšně. Toto hradiště se dnes nachází v městské části Brno-Líšeň a je chráněné jako archeologická památková rezervace. Kvůli důležité roli, kterou hradiště hrálo ve Velkomoravské říši, se dá považovat za přímého předchůdce města Brna.

Město dostalo své jméno podle osady Staré Brno, která vznikla u brodu přes řeku Svratku kolem roku 1000. Už od 11. století se zde nacházel hrad, na kterém sídlil přemyslovský údělný kníže. Kolem hradu se rozvíjely trhové vsi, a to jak na Starém Brně, tak u Zelného trhu.

Ve 12. století došlo k výraznému rozšíření původní středověké aglomerace a také k výstavbě kostela sv. Petra s kryptou. Ještě dříve než kostel byla postavena rotunda, jejíž stavba se datuje na přelom 10. a 11. století. Pozůstatky rotundy byly v roce 2010 nalezeny v areálu augustiniánského kláštera na Mendlově náměstí.

Ve 13. století začali do města přicházet různí kolonisté, byli mezi nimi například Němci, Flandrové a Valoni. Město se začalo rozvíjet a v roce 1243 obdrželo od českého krále Václava I. městská privilegia, která z něj učinila královské město. Kolem města vyrostly hradby s pěti branami – Měnínskou, Židovskou, Starobrněnskou, Veselou a Běhounskou. Začaly se stavět zděné měšťanské domy, ale ne ve velkém množství, ještě o několik desítek let později byla většina domů ve městě dřevěná. Doba, kdy zděné domy začaly převládat, přišla až na přelomu 14. a 15. století.

Významným bodem v historii města jsou 70. léta 13. století, kdy nechal Přemysl Otakar II. vystavět hrad Špilberk, který ale původně nebyl součástí města. Ke městu se připojil poprvé v letech 1440–1453 a podruhé pak v letech 1560–1620. V roce 1621 byl Špilberk městu odebrán jako trest za účast na stavovském povstání.

V roce 1420 byl na českého krále korunován Zikmund, toho ale odmítala jak husitská šlechta, tak obyvatelstvo. Brno však stálo na Zikmundově straně, a proto se stalo cílem husitského obléhání v roce 1428 a v roce 1430. Husitům se sice nepodařilo město dobýt, ale přesto bylo poničeno, především v oblasti historického města. Některé domy v předměstských oblastech nechalo spálit samotné město z obavy, že by mohly posloužit husitům při obléhání.

Husité nebyli jedinými, kteří se chtěli násilím dostat do města. V roce 1643 a později v roce 1645 obléhalo Brno švédské vojsko generála Torstensona, které čítalo na 18 tisíc vojáků. Brno proti jejich vpádu chránilo téměř osmnáctkrát méně obyvatel, z nichž pouhou polovinu tvořili vojáci. Přesto se švédské vojsko do města nedostalo. V roce 1742 pak přišlo další neúspěšné obléhání, tentokrát v podání pruských vojsk.

Rozvoj města pokračoval i ve století devatenáctém. Už v roce 1817 bylo na základě císařského dekretu Františka I. založeno Františkovo muzeum, které je dnes známé pod názvem Moravské zemské muzeum a je druhým nejstarším muzeem v České republice.

Přelom 19. a 20. století se nesl ve znamení sporů mezi německým a českým obyvatelstvem. Z německé převahy v městské samosprávě se město vymanilo až v roce 1918, kdy vznikla první republika a město do svých rukou převzalo české obyvatelstvo.

V lednu roku 1919 byla založena Masarykova univerzita a ještě ve stejném roce vznikla i Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně.

Roku 1928 došlo k otevření výstaviště, o dva roky později byla postavena významná funkcionalistická vila Tugendhat, která je od roku 2001 zapsána v seznamu světového dědictví UNESCO.

V letech 1985–1987 byl v Brně vybudován Masarykův okruh, na kterém se pravidelně koná velké množství automobilových a motocyklových závodů včetně motocyklového mistrovství světa Grand Prix.

Jošt Moravský, římský král a moravský markrabě

Louis Raduit de Souches, vojevůdce v třicetileté válce

Matyáš František hrabě z Chorinský svobodný pán z Ledské, první biskup brněnský a zakladatel brněnské diecéze

Gregor Johann Mendel, zakladatel genetiky

Ernst Mach, fyzik

Tomáš Garrigue Masaryk, první prezident Československa

Adolf Loos, architekt

Viktor Kaplan, vynálezce Kaplanovy turbíny

Kurt Gödel, matematik a logik

Bohumil Hrabal, spisovatel

Arnošt Goldflam, herec a dramatik

Bolek Polívka, herec a dramatik

V Brně uvidíte, díky jeho bohaté historii hlavního města Velkomoravské říše, stovky kulturních památek, včetně osmi národních kulturních památek a jedné památky zařazené na seznam Světového dědictví UNESCO.

Hrady

Hrad a pevnost Špilberk hvězdička
Hrad Veveří
Brněnské podzemí
Brněnská kostnice
Kapucínská hrobka
Podzemí pod Zelným trhem

Další sídla a paláce

Moravská zemská sněmovna
Biskupský dvůr
Palác šlechtičen
Stará radnice
Dům pánů z Lipé
Funkcionalistické stavby
Brněnské výstaviště
Vila Tugendhat hvězdička (památka UNESCO
Hotel Avion hvězdička
Palác Morava 

Kašny, sochy a pomníky

Kašna Parnas
Morový sloup na náměstí Svobody

Parky

Lužánky
Denisovy sady
Park Špilberk hvězdička

Kostely a kláštery

Katedrála svatého Petra a Pavla hvězdička
Bazilika Nanebevzetí Panny Marie
Kostel sv. Jakuba Většího hvězdička
Kostel sv. Tomáše
Starobrněnský klášter

Jiné

Divadlo Reduta (součást Národního divadla Brno)
Moravské zemské desky hvězdička
Kounicovy koleje hvězdička
Čestné pohřebiště hvězdička na Ústředním hřbitově
Židovský hřbitov v Brně
Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz