Lidová hvězdárna Josefa SadilaKořeny amatérské astronomie v Sedlčanech byly zapuštěny více jak před čtyřiceti lety, kdy skupina nadšenců začala brousit a stavět dalekohledy, aby sebe i jiné zájemce ukojila pohledem na noční oblohu. Poprvé se sešel astronomický kroužek 3.7.1956 na podnět vycházející z přednášek astronoma Dr. Plavce konaných  v Osvětovém domě v Sedlčany.Zakládající členové kroužku V. Davídek, K. Dušek, J. Entner, B. Fiala, J. Macháček, Š. Luža a Ing. J. Vermach zvolili za předsedu kroužku MUDr. K. Hoffmanna. Později se stali členy kroužku pánové Bereger, Bernard, prof. Chalupecký, Lehoučka, P. Mareš, Novák, J. Novotný, PhMr. Plachý, prof. J. Rádl, Švec, učitel Zpěvák a další.Po návštěvě významného českého astronoma prof. Dr. H. Slouky a na popud členů kroužku bylo rozhodnuto o vybudování hvězdárny na Cihelném vrchu. Stavitel Ing. J. Vermach, po získání zkušeností z jiných hvězdáren, vytvořil projekt, který se začal realizovat po nezbytných přípravách v roce 1958. Samotná stavba hvězdárny byla zkolaudována 22. listopadu 1961.

Teprve na jaře 1962 byl pracovníky firmy Carl Zeiss Jena namontován dalekohled Zeiss-coudé 200/3000mm. Tento rok je považován za počátek zahájení činnosti hvězdárny, kdy první návštěvníci z řad veřejnosti mohli na vlastní oči přes dalekohled hvězdárny spatřit planety, mlhoviny, galaxie, hvězdokupy a jiné objekty noční oblohy a podívat se na povrch Měsíce a fotosféru Slunce.Počátek činnosti hvězdárny byl poznamenán rozpadem původního astronomického kroužku, ten zaniká 18.7.1963.Několik let nejistoty je vystřídáno znovuzrození astronomického kroužku a zpřístupnění hvězdárny  veřejnosti. Po organizačním zařazení hvězdárny pod Kulrutní dům Sedlčany a pověření učitele Vladimíra Roškota vedením hvězdárny se obnovuje činnost  kroužku, do kterého se vrátili B. Fiala, J. Macháček, V. Šustr z Votic a řady rozšířili F. Zeman ml., F. Lomoz a další. Kontakty V. Roškota se školní mládeží předurčily rozšíření zájmu o astronomii na mladé.

Od roku 1970 začíná pracovat klub mladých astronomů. Mnozí z nových astronomů později po ukončení základní školy zakložili vlastní Ex Klub mladých astronomů, který pracoval až do roku 1979. Organizoval meteorické expedice, fotografické sledování sluneční činnosti, dny otevřených dveří. V té době měli největší zásluhu na probuzení zájmu o astronomi mezi mladými P. Jiroušek, předseda „exklubu“ a Z. Kolář, jehož aktivita fotografa a začínajícího novináře byla velkým přínosem pro život klubu a propagaci hvězdárny.

V roce 1982 předává V. Roškot funkci vedoucího hvězdárny svému nástupci Františku Lomozovi, který s přispěním V. Chába, nejaktivnějšího člena volného sdružení amatérů astronomů při hvězdárně, provází návštěvníky hvězdárny zejména po noční obloze a historií hvězdárny.

Hvězdárna byla a bude nedílnou součástí kulturního koloritu sedlčanské oblasti. Roční návštěvnost 800 až 1200 zájemců není vysoká, avšak za dobu existence hvězdárny se přibližně 40 tisíc lidí seznámilo s nejnovějšími poznatky z nejstaršího oboru lidské zvídavosti. Přišli, aby se svým zrakem dotkli toho, co je pro nás smrtelníky tak daleko v prostoru i čase a co nás stvořilo, aby se prostřednictvím našich očí mohlo na sebe podívat a prostřednictvím našeho rozumu se mohlo pochopit.

Současné technické vybavení hvězdárny umožňuje sledovat zákryty hvězd Měsícem a planetkami, provádět fotometrická měření proměnných hvězd, nov a supernov, fotografovat objekty noční oblohy i samotného Slunce a Měsíce.Stávající volné sdružení amatérů astronomů při Lidové hvězdárně Josefa Sadila v Sedlčanech je v principu otevřené každému s hlubším zájmem o astronomii s možností využívat zařízení hvězdárny pro svůj ušlechtilý záměr.

(Zdroj: oficiální stránky)

  Otvírací dny
Čas
Leden  Pá 17:00 - 21:00
Únor  Pá 18:00 - 21:00
Březen  Pá 18:00 - 21:00
Duben  Pá 19:00 - 22:00
Květen  Pá 21:00 - 23:00
Červen  Pá 21:00 - 23:00
Červenec  Pá 21:00 - 23:00
Srpen  Pá 20:00 - 23:00
Září  Pá 20:00 - 23:00
Říjen  Pá 18:00 - 21:00
Listopad  Pá 17:00 - 20:00
Prosinec  Pá 17:00 - 20:00

 


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz