Hvězdárna Žebrák

Pivovarská ulice, 267 53, Žebrák, Tel.: +420 602 530 515, kontakt@hvezdarnazebrak.cz
Žebrák/Věda a technika - Žebrák
Začátkem 60. let 20. století se v Žebráku začíná scházet skupina zájemců o astronomii. Po čase přišli s návrhem stavby hvězdárny na okraji města. Návrh na stavbu hvězdárny se podařilo prosadit, avšak v mnohem skromnějším provedení než se původně předpokládalo.

Stavba hvězdárna na snadno dostupném místě na kopci nad městem probíhala v akci "Z" za účastí členů astronomického kroužku a občanů města. Hvězdárna byla slavnostně otevřená v roce 1954. Po několika letech aktivního působení její činnost postupně upadá, až nakonec dochází k jejímu uzavření.

Až začátkem 21. století si nevyužité hvězdárny všímá skupina astronomů amatérů, které není její stav lhostejný. Z toho důvodu zakládají v roce 2004 Sdružení Hvězdárna Žebrák, které se aktivně zapojuje do kulturního dění města. Svojí činností se těší nejen velkému zájmu občanů ale i významných osobností, které tuto hvězdárnu navštívili.

Astronomický kroužek vydává také zpravodaj hvězdárny, pořádá letní astrotábory atd.

Hvězdárna byla slavnostně otevřena v roce 1954. Rekonstrukce byla provedena roku 2004.

  • dalekohled Newton o průměru 38,5 cm a ohniskovou vzdáleností 2136 mm
  • dalekohled Meade s automatickým programovatelným naváděním
  • dalekohled Newton D150 mm na německé paralaktické montáži

Program probíhá pouze za jasného počasí vždy ve čtvrtek.

V září vždy od 20:00 do 21:00 hod.
V říjnu - prosinci vždy od 18:00 do 19:00 hod.

Vstupné je dobrovolné.


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz