Hvězdárna Žďár nad Sázavou

Okružní, 591 01, Žďár nad Sázavou, Tel.: +420 776 475 555, krizovic@seznam.cz
Žďár nad Sázavou/Věda a technika - Žďár nad Sázavou
Jedním z průkopníků amatérské astronomie ve Žďáru nad Sázavou byl učitel Fr. Hutař, který ještě před II. světovou válkou pořádal veřejná pozorování hvězdné oblohy. Svým výkladem o tajemstvích vesmíru dokázal upoutat své posluchače a probudit v nich zájem o astronomii.

Slibně se rozvíjející zájem o astronomii pod jeho vedením směřoval k vybudování hvězdárny. Jeho dílo však bylo zákeřně přerušeno - zahynul 3.2.1942 v koncentračním táboru v Mauthausenu.

Znovu byla činnost astronomického kroužku obnovena až v roce 1959 dr. Novákem avšak pouze na dva roky, kdy se po jeho odchodu do Prahy kroužek rozpadl.

Další činnost byla navázána až v roce 1974 několika zájemci. Nově vzniklý astronomický kroužek si dal do svého programu dva body a to výchovu mladých astronomů a stavbu hvězdárny. Tím se jim podařilo navázat na započatou práci Fr. Hutaře. Od samého počátku vedení kroužku úzce spolupracovalo s MěNV a složkami NF.

Po náležitém zhodnocení vlastních sil a po pečlivé přípravě požádali členové astronomického kroužku, aby byla do akce “Z” MěNV zařazena stavba hvězdárny. Požadavek nebyl přijat ale se stavbou hvězdárny se přece jen začalo. Vybráno bylo místo na západním okraji města.

Stavební povolení bylo vystaveno 2. 6. 1981, hrubá stavba byla dokončena 21. 10. 1981. Na přelomu roku 1981/82 byla v n.p. Vítkovice - Žďárský strojírny a slévárny zhotovena konstrukce odsuvné střechy. Dne 25.11.1983 byla stavba kolaudována.

Pozorovatelna byla otevřena 7.5.1984 a stala se přínosem nejen pro astronomy amatéry ale i pro celé město a okolí.

  • Rozhledna má ve vybavení dalekohled typu cassegrein 240/3540.

Otevřeno je po předchozí domluvě (Martin Křižovič, e-mail: krizovic@seznam.cz , tel. 776 475 555).

V červenci cca od 21:00 hod, v srpnu od 20:00 hod (vyjma období 28. 7. - 11. 8. 2014).

Vstupné se neplatí.
Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz