Hvězdárna Teplice

Písečný vrch, 415 01, Teplice, Tel.: +420 417 539 289, hap@hapteplice.cz
Teplice/Věda a technika - Teplice
Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích je příspěvková organizace řízená odborem kultury a památkové péče Krajského úřadu Ústeckého kraje v Ústí nad Labem. Zřizovatelem je Ústecký kraj. Hlavním úkolem organizace je tedy popularizovat poznatky z astronomie a příbuzných vědních oborů mezi nejširší veřejnost. Velmi důležitou složkou naší činnosti je spolupráce se školami a předávání astronomických poznatků dětem a mládeži. Z toho vyplývá, že teplická hvězdárna nepatří mezi špičková vědecká zařízení, pověřená astronomickým výzkumem. Není k tomu vybavena přístrojově ani personálně. Umožňuje však, především laické veřejnosti, přímé pozorování vesmírných těles a objektů.                   

Navštívíte-li hvězdárnu za jasného dne, můžete dalekohledem pozorovat povrch Slunce, tzv. sluneční fotosféru, a to dvojím způsobem:                                   

  • přímo okulárem dalekohledu, za použití fotosférického filtru.
  • projekcí slunečního obrazu na stínítko za okulárem dalekohledu Ve sluneční fotosféře můžeme pozorovat sluneční skvrny, což jsou relativně chladnější místa na Slunci.                

Na denní obloze je také možné pozorovat planetu Venuši, je-li ovšem ve vhodné pozici vůči Zemi a Slunci. Ve dne lze samozřejmě vidět také Měsíc. Jeho obraz je však přes den velmi málo kontrastní a proto je lepší ho pozorovat na potemnělé obloze. Na jeho povrchu pozorujeme pohoří, krátery, měsíční moře a další podrobnosti. Nejvhodnější dobou pro pozorování je období před první čtvrtí. Tehdy ještě nesvítí tolik intenzivně, a proto nás příliš neoslňuje a navíc v okolí terminátoru můžeme sledovat mnoho podrobností.                   

Během večerního pozorování mohou návštěvníci hvězdárny pozorovat celou řadu objektů. Pro veřejnost je asi nejatraktivnějším objektem Měsíc. O tomto tělese jsme již hovořili. Působivými objekty v dalekohledu jsou také planety sluneční soustavy. Zvláště pak srpek Venuše, Saturn se svými prstenci, nebo planeta Jupiter s tmavými pásy na povrchu a se čtyřmi nejjasnějšími měsíci. Velmi pěknými objekty jsou také některé dvojhvězdy, mlhoviny, otevřené i kulové hvězdokupy, ale také velmi vzdálené galaxie.                     
 

Pozorovacími stanovištěmi teplické hvězdárny jsou její dvě kopule, které umožňují ochranu přístrojů před nepříznivým počasím. Obě kopule mají průměr 5 metrů, jsou otočné a mají odsuvné štěrbiny, takže lze pozorovat libovolné místo oblohy. 

Severozápadní kopule     

Severozápadní kopule byla vyrobena firmou TESTROJ Teplice a v roce 1999 renovována firmou ENERGOMETAL pana Petra Loncariče. Kopule obsahuje:

Přenosný školní reflektor typu cassegrain 150/2250 s meniskem, výrobce Carl Zeiss Jena
Reflektor typu newton 300/1500, zrcadlo vyrobeno jako typ cassegrain, dalekohled doplněn videosystémem pro pozorování zákrytů hvězd Měsícem
Paralaktická montáž s řídící jednotkou FS 2 od firmy Astro-Electronic
Černobílá průmyslová kamera OS 5 s citlivostí 0,1 luxu, příjimač signálu DCF 77, vkladač dekódovaného času DCF 77 do videosignálu, možnost uchycení kamery do okulárového výtahu s průměrem 24,5 mm.

Jihovýchodní kopule

Jihovýchodní kopule byla vyrobena firmou Carl Zeiss Jena. Kopule obsahuje:

Paralaktická montáž velikosti IV od firmy Carl Zeiss Jena.
Refraktor s objektivem Carl Zeiss Jena 150/2250, výroba Štefánikova hvězdárna Praha.
Fotokomora na desky či ploché filmy do 9x12 cm, objektiv 100/500.        

Teplická hvězdárna je přístupná veřejnosti pravidelně po celý rok bez ohledu na počasí každou sobotu od 13:00.

Otvírací doba se mění v závislosti na roční době. Poslední vstup do budovy je vždy půl hodiny před ukončením pozorovací doby.

Pro skupiny deseti a více osob je možné dohodnout termín i mimo návštěvní dobu. Takovou návštěvu je třeba ohlásit písemně nebo telefonicky alespoň dva dny předem.
Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz