Hvězdárna Jičín

Raisova, 506 01, Jičín, Tel.: +420 493 532 451
Jičín/Věda a technika - Jičín
Po rekonstrukci v kupoli nahradil starý dalekohled ze sbírek stavební fakulty ČVUT nový Newton 50/2500mm, který umožňuje pozorovat například přechod stínu měsíce Io po povrchu Jupitera nebo slabé objekty vzdáleného vesmíru, třeba galaxie a hvězdokupy i planetární a difúzní mlhoviny. Přesné zaměření umožňuje německá paralaktická montáž s robotickým ovládáním vkupoli.

Dále je tu kvalitní Zeis refraktor s průměrem 802/1460 mm pro pozorování detailů na Měsíci a planetách. S patřičným filtrem umožňuje i pozorování Slunce. K tomu hvězdárna vlastní ještě chromosférický sluneční dalekohled Lunt LS 60 pro pozorování dynamických jevů v heliosféře jako jsou sluneční erupce, protuberance a fakulová pole. Otevřeno je tu každý pátek večer a návštěvu je dobré telefonicky ohlásit službu konajícímu demonstrátorovi. Skupiny větší než 10 osob se mohou objednat na kteroukoliv hodinu.

Úpravy spojené s renovací a oživením činnosti jičínské hvězdárny započaly u příležitosti velkolepého divadla na nebesích spojeného se zatměním slunce 11. srpna 1999. od té doby se řada věcí na hvězdárně změnila k lepšímu a úkolem dalších řádků je informovat čtenáře právě o těchto změnách.

Původně byla budova hvězdárny majetkem Ministerstva národní obrany a sloužila jako muniční skladiště. Tato skutečnost navazovala na tradici tohoto místa, neboť malý zděný domek prachárny se nachází v blízkosti. Jeho historie sahá až do doby Rakouska-Uherska před 200 lety.

Na mapách z této doby je tato oblast označená, “ Na prachárně “. V 60. letech přišla budova do majetku města a pod dohledem architekta, Ing. Jiřího Trejbala byla přebudována na hvězdárnu. Mnozí z jičínských astronomů – entuziastů zde strávily četné hodiny nejen při pozorování a popularizaci astronomické vědy, ale i při budování interiéru, kopule, pilíře atd. Jmenujme alespoň p. Šafránka, p. Veselého, atd... V té době byl zhotoven zrcadlový dalekohled o průměru 30 cm, byly předneseny mnohé popularizující přednášky nejen přímo na hvězdárně, ale i v okolí Jičína. Společně s přednášejícími putoval i uvedený dalekohled. Mnozí Jičíňáci středního věku s potěšením vzpomíná na dobu svého mládí, kdy hvězdárnu navštěvovali. Avšak za minulého režimu dalekohled přešel do nepatřičných rukou a z Jičína zmizel, jak uvádějí očití svědkové. Režim budovy přestal soužit  svému účelu zřejmě i proto, že město o její využití nemělo zájem.

V roce 1999 byl prostor pod kopule uvolněn skupinou jičínských hudebníků a během dalšího půl roku vyklidila prostory i skupina skautů. Díky jejich pochopení bylo možno začít s četnými úpravami.

Budova tak začala pomalu, ale jistě sloužit svému původnímu poslání. Po počátečním přešlapování se ujal iniciativy p. Ing. Havelka z městského úřadu. Tím byly nastartovány potřebné změny.    

V té době vzniká i astronomický kroužek, který se však schází v budově Střední průmyslové školy elektro. Za tuto možnost děkujeme vedení školy a pedagogům, kteří nám pomohli s výukou. Návštěvnost členů astronomického kroužku je zpočátku uspokojivá, postupně však slábne. V té době už se stěhujeme do rekonstruovaných místností hvězdárny.

Laskavostí městského úřadu byly zakoupeny přístroje, knihy a obrazy potřebné pro demonstraci zájemcům. To hlavní však, co činí teprve hvězdárnu hvězdárnou, to je dalekohled ze sbírek stavební fakulty ČVUT. Přesto se zde v pravidelných pátečních večerních hodinách scházejí zájemci, aby sledovali nejvýraznější jevy na nebi a při špatném počasí některý z pořadů TV s astronomickou tematikou.

Při závěrečné sumarizaci zjišťujeme, že celkový počet návštěvníků za rok 2001 byl 150 včetně několika cizinců.

Tato, i když ne dokonalá činnost započala za necelý rok po uvolnění místností. K tomu rychlému zvratu nám pomohla řada nadšených pomocníků a především sponzorů. Velmi rádi je budeme jmenovat: p. Kropáček z Mlýnce, bratři Rumlové, Ing Rühl??, p. Heršálek a další Vítaná byla pomoc členů astronomického kroužku a zainteresovaný postup vedení města.

Dílo není nikdy dokončeno. Neustále vylepšujeme Hvězdárnu a detailech i v celku. Bylo z hotoveno zábradlí na terase budovy Technickými službami města. Tím se zvýšila nejen bezpečnost návštěvníků, ale i observační možnosti.

Hlavní událostí (r.2001) byla velká finanční podpora p. J. B. Horáčka z hrubé skály v rámci jeho „ Nadace českému ráji “. byla požita na zakoupení důstojného dalekohledu, který poslouží nejen zainteresované mládeži, ale i všem zájemcům o astronomii z Jičína a Jičínska.
Jde o Zrcadlový dalekohled o průměru 50cm. Ohniskovou vzdálenost 250cm. S těmito parametry je největší svého druhu v Hradeckém Kraji.

Tato radostná událost byla zastíněna úmrtím sponzora p. J. B. Horáčka, takže jen část jeho daru se využila. Zbytek doplatilo město Jičín, které v této době nám vycházelo vstříc. Dalekohled byl instalován, čímž byla korunována naše práce a úsilí po dobu asi pěti let.

Z další činnosti jsem byl vyloučen. Když jsem se asi po dvou letech vrátil, za toto zadostiučinění děkuji, bylo zapotřebí především uklidit a znovu činnost hvězdárny rozjet. A to se daří.  

(Zdroj: oficiální stránky)

Hlavním dalekohledem je zrcadlový dalekohled (Newton) o průměru primárního zrcadla 50cm a ohniskové vzdálenosti 250 cm.

Tento dalekohled je vhodný zejména na pozorování Slabých objektů vzdáleného vesmíru. Jako jsou galaxie, otevřené a kulové hvězdokupy, planetární a difůzní mlhoviny. Dalekohled je osazen na německé paralaktické montáži roboticky ovládaný.

Dalekohled je dále vybaven kvalitním Zeiss refraktorem průměr 80 f 1460 mm, tento dalekohled je určen zejména pro pozorování detailů na měsíci, plenet sluneční soustavy a pomocí filtrů i sluneční fotosféry.

Dále hvězdárna vlastní sluneční chromosférický dalekohled Lunt LS 60, který umožňuje pozorování dynamických jevů ve sluneční chromosféře v čáře H alfa 656,3 nm vlnové délky v které září vodík. Lze tak pozorovat sluneční erupce, protuberance, spikule a flakulová pole.

Pozorování na hvězdárně jakýkoliv den po předchozí domluvě (728 024 440), pro skupiny alespoň 6 zájemců. Vstupné je dobrovolné.


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz