Hvězdárna Český Těšín

Ostravská, 737 01, Český Těšín, Tel.: +420 558 712 695, info@kassct.cz
Český Těšín/Věda a technika - Český Těšín
Jako hlavní přístroj, ukotvený v kupoli, je v těšínské hvězdárně robustní zrcadlový dalekohled Newton 500/1000 mm. Jím pořízené fotografie například 50 kilometrů vzdáleného vysílače na Lysé Hoře překvapují zachycenými detaily. Údaj 500 u tohoto přístroje znamená, že se optikou zobrazené předměty promítají na půlmetrové zrcadlo přesně vypočteného zakřivení, které je zvětšuje. Dalšími přístroji jsou Newton 200/1000mm, Maksutov-Cassegrain 136/2150mm a Monar 25x100.

K dispozici pro veřejnost, školy nebo zájezdy je nejen technika, ale i přednášky zajímavých hostů a informace o aktuálních úkazech na obloze. V budově Těšínského divadla v Ostravské ulici je hvězdárna v provozu již od podzimu roku 1960.

Historie těšínské hvězdárny začíná rokem 1950, kdy byl v Českém Těšíně založen odbor Československé společnosti astronomické v počtu 41 členů a jejímž předsedou se stal MUDr. Alfréd Stachý (nar. 1.3.1902, zemřel 15.10.1967). Astronomická společnost si vytkla za cíl seznamovat širokou veřejnost populárně-vědeckými přednáškami o objevech v oboru hvězdářství, pořídit astronomický dalekohled, který by byl přístupný i nečlenům a vybudovat hvězdárnu v blízkosti města. Zejména MUDr. Stachý tehdy přednášel odborné přednášky v Českém Těšíně a okolních obcích a jen v období let 1950 - 1954 se jich konalo 70. Dokonce se zde objevují takové kapacity jako Dr. Luboš Perek (přednáška dne 16.10.1952) a Dr. Vladimír Vanýsek (přednáška dne 19.12.1952).

Nová hvězdárna měla být postavena za městem, avšak tato stavba se tehdy neuskutečnila a teprve později se podařilo značným úsilím MUDr. Stachého zařadit výstavbu kopule pro astronomická pozorování do objektu Kulturního domu (nyní Těšínské divadlo), který byl dokončen na podzim roku 1960. Zdravotní stav MUDr. Stachého mu však nedovolil v této práci pokračovat.

Vedoucím nově vzniklého astronomického kroužku se stal RNDr. Bedřich Hustý, tehdejší ředitel gymnázia v Českém Těšíně (již zemřel) a do kopule byl instalován zrcadlový dalekohled o průměru 275mm, který zde byl převezen z gymnázia, kde byl dočasně umístěn. Ke slavnostnímu otevření lidové hvězdárny došlo dne 4.10.1962, kdy se konalo veřejné pozorování oblohy za účasti asi 300 návštěvníků a přednáška Ing. Wernera z Ostravy. Na akci byl i ohlas v tisku se články v Nové Svobodě, Karvinských novinách, Glosu ludu a Říši hvězd.

Členové kroužku se na hvězdárně pravidelně scházeli, organizovali pozorování oblohy a besedy. Byly uspořádány kursy pro mládež, několik let byly pozorovány a zakreslovány sluneční skvrny. Činnost na hvězdárně ale postupně slábla, ubývalo i členů. Po odchodu RNDr. Hustého se vedoucím kroužku stal Vladislav Rucký (nar. r. 1938), který tuto funkci zastával více než 20 let a má největší podíl na popularizaci astronomie v Českém Těšíně. Organizoval veřejná pozorování oblohy a sám odpřednášel množství přednášek v našem městě, jeho zájmem byla zejména kosmonautika. Svou aktivní činnost na hvězdárně ukončil v polovině 90. let.

Pomyslnou štafetu popularizace astronomie převzal v letech 1987-90 Miloš Studnicki a v letech 1990 - 92 Martin Podžorný. Tato doba se dá charakterizovat obdobím bez dalekohledu, neboť hlavní přístroj v kopuli byl poškozen. Od r. 1994-99 na hvězdárně aktivně působí Vladimír Hracký, který pořizuje v r. 1996 za peníze sponzora přenosný dalekohled o průměru 136mm a poté k němu paralaktickou montáž zn. MEADE LXD 500 (r. 1999) . Jeho činnost je však utlumena rekonstrukcí střechy a prostor Těšínského divadla a hvězdárna se proměnila ve skladiště stavebního materiálu. Teprve v r. 2001 veřejná výzva Městského kulturního střediska volající po zachování tohoto objektu z hlediska historického a kulturně-vzdělávacího přinesla své ovoce a činnost hvězdárny byla obnovena.

V roce 2001 se vedoucím astronomického klubu stal Bc. Martin Podžorný a hvězdárnu provozuje Kulturní a společenské středisko Střelnice. Od té doby se asi 10 členů astronomického klubu pravidelně schází, většinou podle potřeby ke sledování zajímavých nebeských úkazů za příznivého počasí. Pro veřejnost je na hvězdárně každý měsíc organizováno veřejné pozorování oblohy, učitelé využívají možnost večerních pozorování pro školy a po dohodě je možno objednat i skupiny větší než 10 osob. Příležitostně se organizují pro veřejnost přednášky s astronomickou tematikou.

(Zdroj: oficiální stránky)

Přístrojové vybavení hvězdárny:

  • Hlavním přístrojem v kopuli je zrcadlový dalekohled typu Newton s průměrem zrcadla 500mm a ohniskem 3000mm.
  • Dalšími dalekohledy jsou přenosný Maksutov-Cassegrein o průměru 136/2150mm a Somet Monar 25x100.
  • Dalekohled Newton 200/1000mm

Vstup do hvězdárny pro návštěvníky je zadním vchodem přes vrátnici Těšínského divadla.

Před návštěvou objektu doporučujeme si pro jistotu ověřit aktuálnost otvírací doby na webových stránkách objektu či telefonicky u provozovatele.
Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz