Hvězdárna Boleslava Tecla (při DDM Moravská Třebová)

Jevíčská, 571 01, Moravská Třebová, Tel.: +420 604 864 847, dagmar.jarosova149@seznam.cz
Moravská Třebová/Věda a technika - Moravská Třebová
O vybudování hvězdárny se zasloužil především pan učitel Boleslav Tecl, vedoucí astronomického kroužku pro děti a mládež. Jeho úsilí, zajistit důstojné sídlo pro vzdělávání dětí a popularizaci astronomie obecně, bylo odměněno v roce 1971, kdy byla stavba hvězdárny pro potřeby Domu pionýrů a mládeže v Moravské Třebové konečně započata.

Stavební práce probíhaly v rámci akce Z. Pan učitel Tecl a členové jeho astronomických kroužků šli příkladem ostatním dobrovolníkům. V roce 1976 byla hvězdárna konečně slavnostně otevřena a zpřístupněna i široké veřejnosti. Pozorovatelna byla vybavena dalekohledem typu cassegrain, průměr primárního zrcadla 300 mm, ohnisková vzdálenost Fp = 1500 mm, Fs = 4500 mm.

V současnosti je hvězdárna ve zdevastovaném stavu. Vandalové, zloději a čas zanechali jizvy jak na budově, tak na jejím zařízení a vybavení.

Skupina dobrovolníků - amatérských astronomů pracuje na zprovoznění hvězdárny, aby mohla opět sloužit ke svému původnímu účelu, což je zejména vzdělávání dětí v oboru astronomie a souvisejících vědních oborech (obnovení činnosti astronomického kroužku při DDM) a v neposlední řadě i k popularizaci astronomie.

  • Pozorovatelna byla vybavena dalekohledem typu cassegrain, průměr primárního zrcadla 300 mm, ohnisková vzdálenost Fp = 1500 mm, Fs = 4500 mm.
  Otvírací dny Čas
Červen, Červenec, Srpen St 20:00 - 23:00

Pozorování mimo provozní den (skupiny i jednotlivci): v případě příznivého počasí pište nejdříve SMS a pak volejte na číslo 604 864 847 (paní Dagmar Jarošová).


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz