Muzeum Špýchar Prostřední Lhota

262 03, Prostřední Lhota, Tel.: +420 702 019 932, info@muzeum-pribram.cz
Prostřední Lhota/Muzea / Galerie - Prostřední Lhota
Muzeum Špýchar Prostřední Lhota

muzeum-krizovnicky-spychar-2.JPG
Muzeum Špýchar Prostřední Lhota, pobočka Hornického muzea Příbram, je umístěno v monumentální čtyřpodlažní barokní budově z roku 1770. Zdejší hospodářský statek vlastnil Rytířský řád křížovníků s červenou hvězdou. Dnes památkově chráněný objekt byl vystavěn na půdorysu obdélníka se zaoblenými nárožími, s pásovou římsou a nevelkými obdélníkovými okny plnícími funkci větracích otvorů umístěnými na delších stranách objektu. Kratší zdi jsou tvořeny volutovými štíty, ukončenými zvlněnou římsou. Špýchar patří mezi hodnotné hospodářské objekty období baroka nacházející se ve vesnickém prostředí v jižní části středních Čech.
Mapa - Muzeum Špýchar Prostřední Lhota

262 03, Prostřední Lhota

Telefon: +420 702 019 932
E-mail: info@muzeum-pribram.cz
Web: http://www.muzeum-pribram.cz/cz/muzeum-spychar-prostredni-lhota


Historie osídlení okolí Nového Knína je však mnohem starší, jak o tom svědčí i část expozice věnovaná archeologii. Nejstarší nálezy z lokality Hrazany patří do pozdního paleolitu až mezolitu (asi 11000 až 6000 let př. Kr.), mladší nálezy z oblasti Kozích Hor pocházejí z období mezolitu a neolitu (7000 až 5000 let př. Kr.). První kolonizace místní krajiny se odehrála až ve 3. tisíciletí lidem chamské kultury, doložené nalezišti z katastru obcí Nalžovické Podhájí a Čím. Z doby bronzové je známo pohřebiště u Záborné Lhoty z 12. až 9. století př. Kr. Žárové pohřebiště z 5. století př. Kr. objevené u Starého Knína pochází ze starší doby železné. Z mladší doby železné je známo několik lokalit, z nichž nejznámější keltské oppidum Hrazany současně představuje vrchol pravěkého osídlení této oblasti. Je mu věnována nová archeologická expozice. Od 9. až 10. století dochází k širší kolonizaci krajiny kolem Vltavy, která vyvrcholila ve 13. až 15. století. K zatím poslední výrazné změně v osídlení došlo v souvislosti s výstavbou vltavské kaskády v průběhu 20. století.

  Otvírací dny Čas
Květen So + Ne 9:00 - 18:00
Červen Út - Pá 9:00 - 17:00
Červen So + Ne 9:00 - 18:00
Červenec Út - Ne 9:00 - 18:00
Srpen Út - Ne 9:00 - 18:00
Září Út - Ne 9:00 - 17:00
Říjen So + Ne 9:00 - 16:00

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz