Petřínská rozhledna

Petřín, 118 00, Praha 1, Tel.: +420 725 831 633, muzeum@muzeumprahy.cz
Praha 1/Památky - Praha 1
Petřínská rozhledna

petrinska-rozhledna2.jpg
Jedna z nejvýznamnějších dominant Prahy se tyčí na vrcholu Petřína nad pražskou Malou Stranou. Za nacistické okupace Československa uvažoval tehdejší vůdce Adolf Hitler, že ji nechá zbourat. Petřínská rozhledna vznikla v 90. letech 19. století při příležitosti jubilejní výstavy v Praze. Její stavba byla inspirována Eiffelovou věží, která byla slavnostně otevřena při Expu v Paříži roku 1889.
Mapa - Petřínská rozhledna

Petřín, 118 00, Praha 1

Telefon: +420 725 831 633
E-mail: muzeum@muzeumprahy.cz
Web: http://www.petrinska-rozhledna.cz


Peníze potřebné pro realizaci petřínské věže se získávaly z veřejných sbírek a dluhopisů, které upisoval Klub českých turistů. Její stavba úzce souvisela s výstavbou Průmyslového paláce v pražských Holešovicích. Architektem věže byl Vratislav Pasovský, zakladatel Klubu českých turistů a velký propagátor myšlenky rozhledny na Petříně. Autory konstrukce se stali František Plášil a Julius Souček.

V době okupace měla být rozhledna na příkaz samotného Adolfa Hitlera zbourána. Podle jeho názoru vadila při pohledu z Pražského hradu. Ke zbourání však nedošlo a Petřínská rozhledna se mohla stát jednou z prvních telekomunikačních věží u nás – od konce 50. let na ní byly instalovány antény pro šíření signálu TV. Tím, jak se měnila funkce stavby, měnily se i její dispozice. Původní výtah, který se nacházel v centrální šachtě, nahradily kabely a vedení k anténám. Teprve po roce 1992, kdy byly antény odstraněny, vzniklo opět místo pro zdviž.

Rozhledna byla koncem 90. let převedena do majetku Pražské informační služby a od roku 1999 do roku 2002 byla kompletně rekonstruována. Mezi lety 2009 a 2013 měla věž v nájmu společnost Mark2 Corporation Czech (dříve ABL a. s.). Od ledna roku 2013 je Petřínská rozhledna majetkem Muzea hlavního města Prahy. Je přístupná v otevírací době.

Suterén rozhledny je věnován výstavě o českém géniovi Járovi Cimrmanovi.

Celková výška věže činí 60 m, po vrchol antény 72 m. Věž má 299 schodů. Vyhlídková plošina se nachází 51 metrech.

V roce 1889 se 363 členů z Klubu českých turistů dostalo na Světovou výstavu v Paříži, kde na ně, asi jako na každého, nejvíce zapůsobila monumentální Eiffelova věž. Právě tam se zrodila jejich myšlenka, že v Praze postaví něco podobného.

Už na první schůzi vybrali pražský vrch Petřín jako ideální lokalitu. Členové mezi sebou na stavbu vybrali 1 031 zlatých, ale odhad celkových nákladů byl mnohonásobně vyšší, činil 32 000 zlatých. Jedinou možností bylo vybrat peníze od občanů, vznikl tak vizionářský článek, který vyšel v německém listě Der Politik a který sliboval, že se z Prahy stane moderní město s jedinečnou rozhlednou, k níž povede lanovka. A to vše se mělo stihnout za jeden rok.

V polovině března 1891 se rozhledna začala budovat a dokončena byla už o čtyři měsíce později. Ke slavnostnímu otevření došlo 20. srpna 1891. A jak článek sliboval, společně s rozhlednou byla do provozu uvedena i lanová dráha na vodní pohon. V následujícím roce na petřínském vrchu přibylo ještě oblíbené zrcadlové bludiště.

  Otvírací dny Čas
Březen Po - Ne 10:00 - 20:00
Duben - Září Po - Ne 10:00 - 22:00
Říjen Po - Ne 10:00 - 20:00
Listopad - Únor Po - Ne 10:00 - 18:00Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz