Rozhledna na Křížové hoře

561 62, Červená voda, Tel.: +420 465 626 212, urad@cervenavoda.cz
Červená voda/Památky - Červená voda
Vyvrcholením snah o znovuoživení tohoto místa bylo vybudování kulturně turistického objektu s rozhlednou.

K realizaci byl vybrán projekt Ing. Arch. Mádlíka, který citlivě přistupuje k dané lokalitě tak, aby stavba minimálně narušovala okolní krajinu a zároveň se stala nepřehlédnutelnou novou dominantou širokého okolí. Tvoří ji přízemní otevřený ochoz zakončený oblou střechou a věž s vyhlídkovým ochozem ve výšce 25 m nad úrovní terénu. Jádro věže tvoří betonový tubus, obložený dřevěnými prvky.

Původní obsah lokality připomíná historická stopa původního kostelíka, provedená v kamenné dlažbě lemované trávou, okolo které se odvíjí nový příběh současné novostavby, jako místa k setkávání, pořádání kulturních akcí pod širým nebem, jako vyhlídkové, výletní a poutní místo.

Stavbu provedla firma VCES, investorem byla Obec Červená Voda za podpory Evropské unie - v rámci Iniciativy Společenství INTERREG III A ČR - Polsko, ze které se hradilo 85 % nákladů z celkové výše 7,2 mil. Kč. Projekt byl rovněž podpořen Pardubickým krajem, který poskytl dotaci na vypracování projektové dokumentace. Rozhledna pak byla slavnostně otevřena v červnu 2007.

(Zdroj: oficiální stránky Červená Voda)

První zmínka o Křížové hoře (německy Kreuzberg) je v Gramizově popisu v Zemském archivu v Brně z roku 1653. Jméno pravděpodobně dostala podle kříže, který tu stával.

V rodinné kronice Kubeckových z Červené Vody se uvádí, že v roce 1813 se na horu konalo procesí na oslavu vítězství nad Napoleonem v Bitvě národů u Lipska.

V roce 1833 tu byl postaven malý dřevěný kostelík bez věže. Když později vyhořel, byl vystavěn nový větší s věží a jeho střecha pokryta plechem. Zvon do věže byl odlit v Olomouci a přetrval tu asi 100 let. Hora byla odlesněna a teprve kolem roku 1850 byla znovu osázena stromy.

V roce 1863 byly nově malovány obrazy křížové cesty umístěné na pískovcových křížích kolem vrcholu hory. 12 obrazů věnovala obec Červená Voda a dva darovali dobrodinci. Oltářní obraz byl přinesen až z poutního místa Mariazell v Rakousku. V roce 1905 byly zhotoveny lavice a zařízeno větrání.

Vedle kostela byla v roce 1923 vybudována dřevěná chata, která sloužila poutníkům k úkrytu před nepohodou. Slavnostního otevření chaty se zúčastnilo přes 2000 lidí. Každým rokem se na hoře konala poutní slavnost 26. června a 6. srpna.

"Spolek Křížové hory", který se staral o zvelebení tohoto místa a okolí, založil v roce 1933 místostarosta Červené Vody Robert Illichmann. Od okraje Červené Vody byla vysázena lipová alej k okraji lesa a byly zřízeny lavičky při cestě na horu. Hora se stala vyhledávaným místem poutníků a výletníků z Červené Vody a blízkého i širšího okolí.

Po roce 1945 po odsunu německého obyvatelstva, začalo nové osídlování Červenovodska. Prostor za Křížovou horou byl vyčleněn jako cvičiště naší armády a od roku 1969 do roku 1990 sloužil sovětské armádě. Došlo k devastaci Křížové hory a k likvidaci poutního místa. Křížová cesta byla vytrhána, pískovcové kříže zlámány a pohozeny v lese, chata i kostelík byly poničeny a nakonec po roce 1960 zcela zbourány a odklizeny. Nahoře zůstaly jen kusy kříže s letopočtem 1800 a zbytky základů kostelíka a chaty.

(Zdroj: oficiální stránky Červená Voda)

  Otvírací dny Čas
Duben So + Ne 13:00 - 15:00
Květen So + Ne 14:00 - 17:00
Červen So + Ne 10:00 - 17:00
Červenec Po - Ne 10:00 - 17:00
Srpen Po - Ne 10:00 - 17:00
Září So + Ne 10:00 - 17:00
Říjen So + Ne 13:00 - 15:00

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz