Chýnovská jeskyně

, Tel.: +420 381 299 034, chynov@caves.cz
/Příroda - 
Chýnovská jeskyně

chynovska-jeskyne8.jpg
Chýnovská jeskyně byla první pro veřejnost zpřístupněnou jeskyní v České republice a díky své unikátnosti se stala také národní přírodní památkou. Její stěny oplývají fantaskními barvami, a tak se tu kolem návštěvníků vlní zvláštní barevné spektrum v různě širokých pásech. Národní přírodní památku - Chýnovská jeskyně - nejdete mezi městem Chýnov a obcí Dolní Hořic východně od tábora. Jedná se o nejvýznamnější a nejrozsáhlejší krasový útvar v Jižních Čechách.
Mapa - Chýnovská jeskyně

Telefon: +420 381 299 034
E-mail: chynov@caves.cz
Web: http://mujweb.cz/jeskynechynov/


Většina jeskyní láká návštěvníky na úžasnou krápníkovou výzdobu. To však není případ jedinečné Chýnovské jeskyně, která se ukrývá ve svahu Pacovy hory. Bouřlivým vývojem trvajícím stovky miliónů let zde dnes totiž můžete obdivovat mnohabarevnost stěn v překvapivě jakoby rozvlněném skalním prostoru.

Vnitřním prostorům dává tvar záhadná podzemní řeka, jež formuje zevnitř celý skalní masiv a u které se dosud neví, kde pramení.

Úžasná mnohobarevnost stěn je způsobena z největší části příměsí mnoha odrůd minerálů přímo do mramoru, který je hlavní složkou zdejšího podloží, z menší pak korozí minerálů na povrchu stěn. Návštěvníky tak po vstupu do jeskyně obklopí bílá, černá a okrová barva stejně jako odstíny fialové, modré či růžové. Pro zajímavost – například zmíněný fialový odstín je způsoben přítomností minerálu zvaného hexagonit. Ten se vyskytuje na jediném dalším místě na světě, a sice v Himalájích!

Při vytváření první návštěvnické trasy byly v roce 1868 vybudovány soustavy žebříků a schodů. Schody se v původním stavu dochovaly dodnes.

K atraktivnosti národní přírodní památky Chýnovská jeskyně, která nedávno oslavila 150 let od svého objevení a je nejstarší zpřístupněnou jeskyní na území České republiky, jistě přispívá i fakt, že se zde konají různé kulturní akce, a dokonce poměrně pravidelně také koncerty.

  Otvírací dny Čas
Duben, Květen, Červen
Út - Ne 9:00 - 16:00
Červenec, Srpen
 Út - Ne  9:00 - 17:00
Září   Út - Ne  9:00 - 16:00
Říjen    Út - Ne 10:00, 12:00, 14:00
Listopad - Březen
 Zavřeno  
Vstupné 50 - 90 Kč

R. 1863 - byla při těžbě vápence v místním malém lomu proražena skalní stěna, a tak byl objeven chýnovský jeskynní systém, který se ukrýval za tímto čerstvě vzniklým otvorem. Už o pět let později získala jeskyně prvenství, když byla jako první jeskynní prostor na území České republiky zpřístupněna turistům.

R. 1949 -  byl jeskynní systém prohlášen státem za chráněnou přírodní rezervaci.

R. 1952 -  byly jeskyně elektrifikovány na prohlídkové trase.

R. 1992 - byla jeskyně prohlášena za národní přírodní památku.

R. 1994 - se započalo s výnosem materiálu, který se za léta úprav hromadil v postranních chodbách jeskyně, čímž se postupně docílilo k obnovení přirozeného vzhledu krasového útvaru.

R. 2007 - kompletní rekonstrukce jeskyně a okolních prostor.

Předmět ochrany

Předmětem ochrany je cenná krasová oblast s výskytem vzácných živočichů.

Geologie

Podloží, ve kterém vznikly unikátní barevné vrstvy, je tvořeno krystalickým vápencem, tedy mramorem, a metamorfovanou horninou zvanou amfibolity. Tyto dva základní druhy obklopuje a prokládá krystalická břidlice zvaná pararula. Je to více než 600 miliónů let, co se tyto horniny začaly utvářet. Postupným procesem, kdy se nejdříve sedimenty usadily na mořském dně, následně vlivem lámání litosférických desek, odlivu moře, vulkanické činnosti a vysokému tlaku vznikl výše zmíněný mramor. V tom se působením protékající vody a přirozené eroze začaly vytvářet pukliny a jeskyně, a vytvořil se tak jedinečný jeskynní systém.

Chýnovská jeskyně je též někdy zvaná "Malovaná" – velké množství různých minerálů dodává stěnám různé barvy. Mimo to se zde vyskytuje nafialovělý minerál hexagonit, který najdete na jediném dalším místě na světě, a to v Himalájích.

Dodnes je většina objevených chodeb zaplavena. Jeskyně i po 150 letech od objevení ukrývá různá tajemství, neboť některé prostory jsou pro speleology a potápěče hůře přístupné a jeskynní systém ještě rozhodně nebyl probádán celý. Zatím se tedy jedná o 1400 metrů podzemního krasového komplexu s 240 metrů dlouhým návštěvnickým okruhem. Díky stále probíhajícím průzkumům speleologů se zakreslená část každým rokem rozšiřuje.

Flóra

Zdejší flóra nebyla zatím pečlivěji zdokumentována, nicméně do této chvíle nejsou vědcům známé žádné zvláštní či vzácné druhy vegetace. Území NPP Chýnovská jeskyně pokrývá na povrchu smíšený les.

Fauna

Podzemní řeka protékající skalním masivem a vlhké stěny Chýnovské jeskyně jsou domovem několika druhů plžů, konkrétně slimáka popelavého, skelnatky drnové nebo vrásenky okrouhlé. Korýše zastupuje běžně rozšířená stínka obecná a beruška zední. Hmyz je prezentován brouky chrostíky, motýlem píďalkou jeskynní, můrou sklepní a pavoukem křižákem temnostním, který zde byl uměle vysazen v roce 1989 a jehož kolonie se úspěšně rozrůstá.

Pravděpodobně nejvýznamnější součástí místní fauny jsou společenstva netopýrů. Netopýr řasnatý je druhem známým po celé Evropě, nikde však neutváří velká společenstva. Chýnovská jeskyně je jeho největším známým zimovištěm v ČR a také v celé Evropě. Dále zde můžete spatřit netopýra velkého, ušatého, vodního, večerního, černého, vousatého, velkouchého nebo i Brandtova.
Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz