Státní zámek Litomyšl

Jiráskova, 570 01, Litomyšl, Tel.: +420 461 615 067, litomysl@npu.cz
Litomyšl/Památky - Litomyšl
Státní zámek Litomyšl

statni-zamek-litomysl-4.jpg
Litomyšl - jedno z našich předních kulturních center - se vedle toho, že je rodištěm Bedřicha Smetany, pyšní také památkou zařazenou na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO – svým renesančním zámkem. V prostorách zámku je jedno z nejstarších šlechtických divadel pocházející z 18. století. Zámecký areál je také vyhledávaný jako rodiště Bedřicha Smetany, který se narodil v místech zdejšího pivovaru.
Mapa - Státní zámek Litomyšl

Jiráskova, 570 01, Litomyšl

Telefon: +420 461 615 067
E-mail: litomysl@npu.cz
Web: http://www.zamek-litomysl.cz


Původní hrad, který byl později změněn na zámek, je zmiňován již v Kosmově kronice, která jeho vznik klade do 8. století. Zámkem se stal v 16. století jako ukázka přepychu tehdejšího kancléře Vratislava z Pernštejna. Jeho výstavbou a výzdobou byli pověřeni italští mistři pod vedením architektonického tandemu z rodu Aostalliů.

Zámek je unikátní především proto, že se jeho majitelům podařilo dochovat téměř neměnnou podobu exteriérů, ale také vnitřní výzdoby, a to i přes rekonstrukční práce v 18. století. Sgrafitová technika a bohatá výzdoba výjevů ze života císaře Konstantina dělají ze zámku nejzachovalejší a nejvýznamnější renesanční památku u nás.

Skladateli Bedřichu Smetanovi je zde věnována stálá expozice. Každý rok se tu koná hudební festival Smetanova Litomyšl.

Na místě slovanského hradiště a pohraničního hradu Slavníkovců, který v 15. století přestavěli Kostkové z Postupic, vyrostl v Litomyšli za Vratislava z Pernštejna v letech 1568 –1581 rodový a reprezentativní renesanční zámek. Výstavbou byli pověřeni císařští stavitelé Giovanni Battista Aostalli a Ulrico Aostallis a na výzdobě zámku (psaníčková a figurální sgrafita na fasádách a štítech a s dvěma velkými bitevními scénami na hlavním nádvoří) se převážně podíleli italští mistři.

Po smrti poslední členky rodu Pernštejnů – Frebonie z Pernštejna (†1646), se panství dostalo do držení rodu Trauttmansdorffů. Za nich došlo v zámku k barokním úpravám.  V roce 1753 pak zámek prostřednictvím sňatkové politiky přešel do majetku Waldstein-Wartenbergů a za jejich působení dochází k poslední větší úpravě. Po požáru (1775) bylo mimo jiné mezi roky 1796–1797 vybudováno zámecké divadlo, jehož jedinečný soubor jevištních dekorací provedl vídeňský dvorní malíř divadelních kulis Josef Platzer. V mnoha místnostech, hlavně v 1. patře, provedl v 90.letech 18.století valdštejnský malíř Dominik Dvořák geometrické i krajinné nástěnné malby.

Roku 1855 kupují ve veřejné dražbě panství Thurn-Taxisové, kteří jsou až do konce II. světové války posledními majiteli litomyšlského zámku.

Ten byl v roce 1962 vyhlášen Národní kulturní památkou jednak pro svoji uměleckou a architektonickou hodnotu a jednak jako důkaz úcty k českému národnímu skladateli Bedřichu Smetanovi, který se 2.března 1824 narodil v zámeckém pivovaře. V roce 1999 byl zámek v Litomyšli zapsán na Seznam světového dědictví UNESCO. Tímto zápisem byl potvrzen jeho světově výjimečný význam.

  Otvírací dny Čas
Duben So + Ne 10:00 - 16:00
Květen Út - Ne 10:00 - 16:00
Červen Út - Ne 10:00 - 17:00
Červenec Út - Ne 10:00 - 18:00
Srpen Út - Ne 10:00 - 18:00
Září Út - Ne 10:00 - 17:00
Říjen So + Ne 10:00 - 16:00

Slavníkovci

Přemyslovci

Kostkové z Postupic

Pernštejnové

- Vratislav z Pernštejna v letech 1568 – 1581 založil zámek

- Frebonie z Pernštejna (†1646), poslední držitelka panství z rodu

Trauttmansdorffové od r. 1646

Waldstein-Wartenbergové od r. 1753

Thurn-Taxisové od r. 1885 do r. 1945

981 – nejstarší historická zmínka o Litomyšli v Kosmově Kronice české, slovanské hradiště a pohraniční hrad Slavníkovců

995 – po vyvraždění Slavníkovců připadl hrad Litomyšl Přemyslovcům

1259 – osada Litomyšl povýšena na město

1344 – zřízeno biskupství

1425 – dobyta Litomyšl a ustanoveni husitští hejtmané. Posledním byl Vilém Kostka z Postupic, přestavba hradu.

1567 – dostává Litomyšl Vratislav z Pernštejna, následuje přestavba na reprezentativní renesanční zámek

1646 – Trauttmansdorffové, barokní úpravy

1753 – zámek vyženil rod Waldstein-Wartenbergů

1775 – požár zámku

1796 – 1797 – vybudováno zámecké divadlo

1855 – panství kupují Thurn-Taxisové, kteří jsou posledními majiteli zámku

1962 – zámek vyhlášen Národní kulturní památkou

1999 – zámek v Litomyšli zapsán na Seznam světového dědictví UNESCO
Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz