Národní muzeum – Národopisné muzeum (Musaion)K dispozici je i stylová kavárna s letní zahrádkou a prodejna stylových suvenýrů.

Po návštěvě muzea lze navštívit unikátní roubený kostelík svatého archanděla Michaela ze 17. století, převezený do Prahy péčí Národního muzea v roce 1929 z tehdejší Podkarpatské Rusi,

prohlédnout si dřevěnou zvoničku z Valašska, barokní boží muka ze Žižkova

nebo pokračovat procházkou přes nově rekonstruovanou historickou Zahradu Kinských přes Petřín na Pražský Hrad.

Expozici spravuje Etnografické oddělení Historického muzea Národního muzea, které také v Národopisném muzeu sídlí.

Na jižním svahu vrchu Petřína koncem 18. století (1799) zakoupila kněžna Marie Růžena Kinská, rozená Harrachová, pozemky zpustlých vinic plaského kláštera s lokalitou zvanou Vrabcovna. Její vnuk, kníže Rudolf Kinský je po dosažení plnoletosti od roku 1823 začal přetvářet na romantickou zahradu Kinských s výsadbou vzácných dřevin, vodopádem, potoky, můstky a jezírkem, propojenými smyčkou cest. Knížecí architekt Heinrich Koch pro jeho rodinu na dominantní místo zahrady s panoramatickým výhledem od Starého Města pražského přes Vyšehrad až po Zlíchov v letech 1827-1831 vyprojektoval letní sídlo Kinských, letohrádek v tehdy módním stylu předměstské vily. Osově souměrná a slohově čistá klasicistní stavba o dvou patrech je vně strohá. Hlavní, to jest východní průčelí je trojosé, člení je předložený portikus s terasou nesenou čtyřmi dórskými sloupy, rizalit členěný čtyřmi pilastry s kompozitními hlavicemi a trojúhelným tympanonem je prolomen třemi segmentově zaoblenými francouzskými okny.Široké osové schodiště, od podesty dvojramenné, s horním osvětlením, vede v 1. patře do salónu. Původně schodiště zdobily dvě sochy z bílého carrarského mramoru, Psyché a Vlasta. Psyché vytvořil italský sochař Antonio Canova a Kinští ji před prodejem vily přemístili do zimní zahrady svého paláce ve Vídni. Vlasta je dílem českého sochaře Emanuela Maxe, vdova Vilemína ji od sochaře zakoupila roku 1842, dnes je ve sbírkách Pražského hradu.

Vila má v patře přijímací pokoj členěný čtyřmi sloupy, mezi nimi čtyři osově řešené vchody a klenbu prolomenou kruhovým oknem (oculus). Na něj navazuje obdélný salón o ploše 60 metrů čtverečních. Daleký výhled z terasy (balkónu) je komponován osově ke Staroměstskému náměstí, na němž je v ranním slunci dobře vidět palác Kinských, tehdy hlavní sídlo rodiny.

Z původního vybavení interiérů se zachovaly dřevěné zlacené lustry, dvojramenné nástěnné svícny, ostění dveří, většina zlaceného mosazného kování a zábradlí schodiště.

Heinrich Koch navrhl také zahradní stavby: příležitostný otevřený pavilónek typu salla terrena (pozdější restauraci, po roce 1975 zpustlou) a správcův domek v dolní části zahrady, zvaný Švýcárna, s přistavěnými stájemi a nedochovaný skleník. Detaily přepracoval architekt E. Kozlík.

Na Smíchově od 40. let 19. století sílila výstavba továren (kartounka, železárna, porcelánka), jež značně znečišťovaly ovzduší, a rychle pokračovala výstavba dělnické čtvrti s činžovními domy. Proto rodina Kinských po smrti babičky Vilemíny (+ 1871) postupně přestávala využívat své letní sídlo jako rezidenci. Syn Ferdinand Bonaventura chtěl pozemky rozprodat na parcely pro činžovní domy, což město Praha odmítlo a roku 1901 zakoupilo areál za 919 500 Kč, zahradu pak zpřístupnilo veřejnosti. Vybavení letohrádku Kinští odvezli na své rodové zámky Česká Kamenice, Heřmanův Městec, Choceň a do paláce na Freyungu ve Vídni.

V letech 1896-1920 se do parku přestěhovaly některé výstavní objekty z Výstaviště v Holešovicích a v roce 1902 byly v letohrádku shromážděny sbírky, zakoupené z Jubilejní zemské výstavy v Praze roku 1891, a zejména z Národopisné výstavy českoslovanské v roce 1895. Téhož roku bylo zřízeno Národopisné muzeum, později začleněné jako oddělení do Národního muzea. Pro lepší přístup návštěvníků byl proražen vchod do Hladové zdi a Kinského zahrada tak byla spojena s Petřínskými sady. 3.května 1958 byl objekt vyhlášen Národní kulturní památkou. Sbírky zůstaly v letohrádku až do roku 1986, kdy byl objekt pro havarijní stav uzavřen. Po roce 1989 připadl objekt městu, které však nenalezlo na rekonstrukci potřebné finanční prostředky. Trámy a krovy napadla dřevomorka, interiéry byly poškozeny plísní a do základů budovy pronikla spodní voda. Od té doby byla stavba evidována Národním památkovým úřadem v seznamu nejohroženějších nemovitých památek České republiky.

V roce 1993 byla budova předána Magistrátu hl. města Prahy, který ji nechal z hygienických důvodů vyklidit a zajistil její sanaci a nejnutnější opravy. V roce 1999 byl letohrádek opět zaknihován na Národní muzeum. V roce 2003 byla zahájena celková rekonstrukce stavby, která skončila v roce 2005. Před znovuotevřením veřejnosti 1.října 2005 byl letohrádku udělen název Musaion (z řeckého, Museion – chrám múz).

V budově se, stejně jako před rekonstrukcí, nachází národopisná expozice Národního muzea. Současná expozice je zaměřená na lidovou kulturu krajů České republiky. Zahrnuje památky hmotné i duchovní kultury, lidové umění, zejména sbírky lidového oděvu, obuvi, bydlení (nábytku), hospodářství (nářadí, nástroje, nádobí, náčiní), dokumenty lidových zvyků, liturgické a devoční památky. Expozice je propojená s časovými výstavami a doplněna živým provozováním lidových řemesel a rukodělných technik, edukačními programy, pravidelnou folklorní koncertní činností, odborným a společenským setkáváním příznivců lidové kultury. Expozici doplňují: řemeslnické dílny, folklorní koncerty, výstavy, knihovna a archiv se studovnou, besední sál, prodejna odborných publikací, tradičních rukodělných výrobků a suvenýrů, kavárna-čítárna – v letních měsících s venkovním provozem.

Česká lidová kulturaStálá etnografická expozice seznamuje s každodenním i svátečním životem českého, moravského a slezského venkova v 18., 19. a první polovině 20. století a představuje tradiční lidovou kulturu na území České republiky.

První část expozice prezentuje každodenní život s důrazem na hmotnou kulturu. Součástí této části expozice je jak představení výrobků a pracovních nástrojů lidových řemeslníků a zemědělců (lidová keramika, lidové bydlení), tak i prezentace unikátů spjatých se svátečním časem a duchovní kulturou (lidové kroje, lidové umění).

Druhá část expozice seznamuje s lidovými zvyky, výročními obyčeji a obřady tradičního zemědělského roku – od jara (masopust, Velikonoce) přes léto a podzim (letniční slavnosti, letní poutě, dožínky) až po zimu (mikulášské a adventní obchůzky, vánoční tradice spojené s oslavami Štědrého dne).

Závěrečná část expozice představuje lidský životní cyklus (narození, smrt, svatba) a rodinnou obřadnost spojenou s průběhem lidského života. Stálý doplněk expozice tvoří trojice řemeslných dílen (keramická, textilní, zvykoslovná) s prezentací lidových řemesel a rukodělných činností. Národopisná expozice Národního muzea byla v roce 2007 nominována na cenu Evropské muzeum roku.

Stálý doplněk expozice tvoří trojice řemeslných dílen (keramická, textilní, zvykoslovná) s prezentací lidových řemesel a rukodělných činností.

Možnost průvodce: ne
Nutné výklad objednat: ne
Poslední návštěva: 17:30 hod.
Doba prohlídky: 90 min.
Suvenýry: ano
Občerstvení: ano
Bezbariérový přístup: ano
Šatna: ano
WC: ano
  Otvírací dny Čas

celoročně

Út - Ne 10:00 - 18:00

 

Celý objekt 40 - 70 KčHlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz