Vlašský dvůr - Kutná Hora

Havlíčkovo náměstí, 284 01, Kutná Hora, Tel.: +420 327 512 873, vlasskydvur@kh.cz
Kutná Hora/Muzea / Galerie - Kutná Hora
Vlašský dvůr - Kutná Hora

vlassky-dvur11-2.jpg
Vlašský dvůr je královský palác postavený ve 13. století v Kutné Hoře, nacházející se vedle kostela sv. Jakuba. Razily se zde například pražské groše a zároveň sloužil jako místo pro odpočinek panovníka. Ve společenských místnostech tohoto areálu jsou k vidění nádherná díla české historie, v zasedací místnosti najdete například malbu popisující Dekret kutnohorský. V době panování Václava IV. byl vystavěn dvoupatrový palác s reprezentačními sály, věž a kaple, pod níž byla umístěna královská pokladnice - dodnes ji připomínají okované dveře a v kamenném ostění vytesaná výstraha „Noli me tangere“ (nedotýkej se mne).
Mapa - Vlašský dvůr - Kutná Hora

Havlíčkovo náměstí, 284 01, Kutná Hora

Telefon: +420 327 512 873
E-mail: vlasskydvur@kh.cz
Web: http://www.vlassky-dvur.cz


Výstavy Vlašského dvora nabízí k prohlídce několik témat. Návštěvníky seznámuje s tím, jak se vyráběly pražské groše, dále se dozví informace o výstavbě tohoto areálu a další část je věnována mincmistrovství ve středověku.

Zážitkem je potom návštěva královské kaple s jedinečnou výzdobou a originály gotických oltářů, které vznikaly pod rukama těch nejlepších mistrů své doby.

Ve sklepních prostorách se člověk může setkat s temnější tváří Kutné Hory. K vidění jsou zde mučicí nástroje, obrazy husitských bojů nebo to, jak probíhaly havířské nepokoje.

Po celá staletí byl Vlašský dvůr střediskem hospodářské moci českého státu. Jeho založení na konci 13. století bylo spjato s potřebou bezpečného uložení vytěžené stříbrné rudy z kutnohorských dolů a jejího zpracování.

V roce 1300 za vlády Václava II. dochází k velké mincovní reformě. Do Kutné Hory byli povoláni zkušení vlašští mincíři a pregéři, (mincíři vyráběli ze stříbrných prutů tenké plíšky na které pregéři vyráželi obrazce a slova ) z města Florencie, aby tu razili peníze. Podle těchto mincířů byl dvůr pojmenován jako Vlašský.

Reforma centralizovala ražbu mincí (tzv. pražských grošů ) do jediné, státem řízené mincovny v tomto Vlašském dvoře.

V dobách největšího rozkvětu města, sloužil Vlašský dvůr též jako sídlo panovníka při jeho pobytu v Kutné Hoře. Odehrálo se zde mnoho důležitých událostí a setkání.
Mezi nejdůležitější  patří: setkání Václava IV. s bratrem Zikmundem, zvolení Vladislava Jagellonského, syna polského krále Kazimíra, českým králem roku 1471, podepsání tzv. Kutnohorského dekretu, který zaručoval stejná práva česky mluvícím studentům na Karlově univerzitě v Praze a další.

Po nástupu Habsburků na český trůn v roce 1526 ztrácí Vlašský dvůr na svém významu. Ke zrušení královské mincovny dochází v roce 1727, od té doby byl dvůr používán k nejrůznějším účelům. Bylo zde sídlo radnice, obecní škola, lazaret v době napoleonských válek.

V současné době slouží Vlašský dvůr jako stálá expozice mincovnictví.

Okruh č. 1: Královská mincovna, audienční sál, kaple

Prohlídka obou částí expozice, prohlídka je asi na 40 minut s průvodcem.

Okruh č. 2: Královská mincovna

Návštěva expozice mincovnictví a prohlídka trvá asi 20 minut s průvodcem.

Ukázka ražby mincí

Během prohlídky mincovní expozice uvidíte pana pregéře v historickém kostýmu při ražbě pražského groše. Tato služba je od dubna do října k dispozici každý den od 10.00 do 14.00, mimo tuto dobu pouze na objednávku. Od listopadu do března pouze na objednávku.

Noční prohlídka Vlašského dvora

Prohlídka s kostýmovaným průvodcem a ukázkou ražby mincí. Tato služba je pouze na objednávku a je nabízena mimo pracovní dobu pro skupiny min. 12 osob.

Možnost průvodce: ano
Nutné výklad objednat: ano
Výklad v jiném jazyce: Aj
Popisky v jiném jazyce: ne
Poslední návštěva: 16:45 hod.
Doba prohlídky: 45 - 60 min.
Suvenýry: ne
Občerstvení: ne
Bezbariérový přístup: ne
Šatna: ne
WC: ano
  Otvírací dny Čas

Leden, Únor

Po - Ne 10:00 - 16:00
Březen  Po - Ne 10:00 - 17:00
Duben, Květe, Červen, Červenec, Září
  Po - Ne  9:00 - 18:00
Říjen    Po - Ne  10:00 - 17:00
Listopad, Prosinec
    Po - Ne  10:00 - 16:00

Pozn.: 24. prosince - ZAVŘENO

Okruh č. 1: Královská mincovna, audienční sál, kaple 45 - 215Kč
Okruh č. 2: Královská mincovna 30 - 135 Kč
Ukázka ražby mincí 70 - 250 Kč
Noční prohlídka Vlašského dvora 125 KčHlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz