Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě

náměstí Osvobození, 470 01, Česká Lípa, Tel.: +420 487 824 145, muzeumcl@muzeumcl.cz
Česká Lípa/Muzea / Galerie - Česká Lípa
Na areál navazuje jednolodní kostel Všech svatých. Výstavba rozsáhlého klášterního komplexu trvala téměř 140 let.

Loretánskou kapli obklopuje ambit s křížovou chodbou, kaplemi v nárožích a Svatými schody. Dnes tyto prostory slouží k pořádání pravidelných výstav. Kaple Nejsvětější Trojice s oltářem od barokního malíře Ignaze Josepha Raaba je přístupná přímo z ambitu.

V jedné z bývalých rohových kaplí ambitu je dnes otevřena historická knihařská dílna, kde mohou návštěvníci vidět práci knihaře.

Na ploše 2100 m2 je ve stálých expozicích muzea vystaveno na 5400 exponátů.

Nedílnou součástí muzea je i klášterní zahrada, která je veřejně přístupná a pyšní se rozlohou 5 956 m2. Centrální část tvoří zahradní divadlo, které navazuje na stavbu kulturního domu Crystal. Na zelených plochách jsou vysázeny okrasné květiny a léčivé vonné byliny.

Do areálu zahrady byly přemístěny sochy z různých míst okresu a tvoří tak jedinečný soubor regionálních skulptur.

Základy muzejnictví byly na Českolipsku položeny vlastivědným spolkem Nordböhmische Excursionsclub při jeho vzniku v roce 1878. Členové spolku soustřeďovali do neveřejného klubového muzea zejména písemnosti a archeologické nálezy.

V roce 1904 zemřel českolipský továrník Heinrich Wedrich (1835 - 1904), který ze záliby soustřeďoval kolekce preparátů exotických zvířat, numismatiku, drobnou plastiku, kuriozity a výtvarné umění včetně sbírky rodinných portrétů.

Po první světové válce nastala na radnici prostorová tíseň a muzeum bylo složeno a odneseno v bednách na půdu. Část sbírek byla dokonce vrácena původním majitelům. Také muzeum Wedrichovo zůstalo stranou zájmu a bylo navštěvováno jen malým množstvím návštěvníků.

V roce 1926 se postavil do čela české inteligence v České Lípě školní inspektor Josef Maštálko (1876 - 1950). Jedním z jeho úkolů bylo shromáždění dokladů o různých stránkách hospodářského a kulturního života Česka pro Hraničářskou výstavu v roce 1927. Výstavu navštívil i prezident Masaryk.


Předměty a doklady zde soustředěné se staly základem Českého muzea pro kraj Českolipský, které bylo založeno na schůzce zájemců, převážně učitelů, v Maštálkově vile 21. března 1928.

V meziválečném období vznikla řada městských muzeí na území pozdějšího českolipského okresu: Mimoň a Jablonné v Podještědí 1926, Dubá a Cvikov 1937. Vedle sklářských uměleckých muzeí v Kamenickém Šenově 1992 a v Novém Boru 1893 vzniklo v prvním z těchto měst v roce 1928 městské vlastivědné muzeum a ve druhém byly k němu položeny základy, nicméně nebylo nikdy dokončeno.

V roce 1945 převzal muzejní spolek správu všech muzeí v České Lípě včetně dřívějšího menšinového muzea, které bylo převezeno zpět v roce 1947 a začleněno do městského muzea. Českolipské muzeum vedl jako neprofesionální správce učitel Bohumil Kinský.

V roce 1952 bylo muzeum oficiálně přeměněno na Okresní vlastivědné a obsazeno profesionálním pracovníkem Břetislavem Vojtíškem. V roce 1960 získalo muzeum a okresní archiv budovu Valdštejnského kláštera Řádu augustiniánů. V těchto prostorách, po rekonstrukci, zahájilo muzeum činnost v roce 1968.


Zde byly vybudovány základní expozice: přírodovědná 1969, historická 1972, exotická zvířata v první verzi 1976, druhá 1991, mineralogie 1994, kovářství 1996, Svět hmyzu 1998. Speciálním prostorem pro pořádání velkých příležitostných výstav se stal klášterní ambit, prvně zpřístupněný v roce 1961, podruhé v roce 1975 a potřetí v roce 1990.

Historie Českolipska do roku 1945

V první a závěrečné části jsou vystaveny předměty, které mají přímou souvislost s válečnými událostmi tohoto století a to s I. a II. světovou válkou. Jsou zde zlomky zbraní, munice, výstroje, uniforem a vyznamenání. Expozice jsou rozděleny do čtyř místností.

První místnost je zaměřena I. sv. válku, druhá na vznik Československé republiky. Třetí místnost je věnována 30-tým letům a poslední má vedle nezbytných ukázek válečné výzbroje a výstroje především důležité doklady na téma „Betonová hranice“ a bombardování českolipských továren 8.5.1945.

Archeologické expozice

Archeologie Českolipska je rozdělena na dvě části. První část se nazývá Pravěké osídlení Českolipska a druhá Archeologie středověku na Českolipsku. Navštívit můžete také samotné Archeologické muzeum Českolipska - Šatlava v České Lípě.

Přírodovědné  expozice

Přírodovědné expozice se člení na pět kategorií podle tématu.

Expozice Svět hmyzu a pavoukovců - Pavoukovci jsou zastoupeni 9 řády a hmyz je zastoupen 37 řády.

Geologie a mineralogie - V přízemí hlavní budovy bývalého augustiniánského kláštera vznikla stála expozice s názvem Mineralogie a paleontologie světa. V prvním patře je k vidění geologická expozice zaměřená na region a jeho blízké okolí.

Svět moří a oceánů -  Zastoupeno je zde cca 600 druhů mořských živočichů rozmístěných podle systému v 6 skříňových vitrínách a speciální vitrině pro znázornění života na mořském útesu. Největším exponátem je zéva obrovská.

Příroda Českolipska - Geologická minulost Českolipska, jeho fauna a flóra, včetně chráněných území.

Zvířata z celého světa - Původ, ekologie a etologie živočišných druhů všech zoogeografických oblastí. Nejvýznamnějším exponátem je spodní čelist velryby grónské.

Kovářská expozice

Exponátů z dílen zejména městských kovářů od 15. do 19. století. Expozice obsahuje předměty osobní potřeby, předměty úřední a předměty dekorativní.

"Na chalupě u Vladimíra Menšíka"

Vzpomínková expozice na Vladimíra Menšíka. Expozice je sestavena z původního nábytku a předmětů z chalupy rodiny Menšíkových.

Knihařská dílna

Knihařská dílna je umístěna v ambitu muzea. Ke shlédnutí je kovový lis, řezačka, pákové nůžky, dřevěný lis, šička a ruční páková zlatička, vše dodnes plně funkční.

Možnost průvodce: ano
Nutné výklad objednat: ano
Výklad v jiném jazyce: Nj
Popisky v jiném jazyce: Latina
Poslední návštěva: 16:00 hod.
Doba prohlídky: 150 min.
Suvenýry: ano
Občerstvení: ne
Bezbariérový přístup: ne
Šatna: ano
WC: ano
  Otvírací dny Čas

Březen - Duben

St - Ne

9:00 - 12:00

13:00 - 17:00

Květen - Září
Út - Ne

9:00 - 12:00

13:00 - 17:00

Říjen - Prosinec
 St - Ne

9:00 - 12:00

13:00 - 17:00

Vstupné do muzea 25 - 50 KčHlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz