Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze

17. listopadu, 110 00, Praha 1, Tel.: +420 251 093 111, info@upm.cz
Praha 1/Muzea / Galerie - Praha 1
Z důvodu uzavření hlavní budovy muzea byly částí sbírek přesunuty a jsou vystavovány v jiných prostorách.

Po dobu rekonstrukce můžete navštívit Obecní dům, kde je instalována dlouhodobá expozice Secese/Vitální umění 1900,

Galerii Josefa Sudka, kde se konají fotografické výstavy

a Schwarzenberský palác, kam se ze sbírek UPM přesunuly předměty barokního uměleckého řemesla.

Dalšími pobočkami muzea jsou: Muzeum textilu v České Skalici, Zámek Kamenice nad Lipou a Zámek Kláštěrec nad Ohří.

1885
Uměleckoprůmyslové museum v Praze založeno Pražskou obchodní a živnostenskou komorou)

1885—1900
muzeum v Rudolfinu

1897—1899
stavba vlastní budovy podle návrhu architekta Josefa Schulze)

1900
slavnostní otevření novostavby, expozice v I. patře

1906
Vojtěch Lanna) daroval muzeu sbírku skla, expozice v II. patře

1932
Gustav Pazaurek) odkázal muzeu sbírku skla, spolu s Lannovou sbírkou vytvořily základ světově proslulé muzejní sbírky

1943
budova zabrána pro válečné účely, sbírky ukryty mimo Prahu

1949
zestátnění muzea

1950
k muzeu dočasně přiřazeno Uměleckoprůmyslové muzeum v Brně, začínají se budovat expozice na zestátněných zámcích (Lemberk 1951, Klášterec nad Ohří 1952, Jemniště u Benešova 1953)

1959—1969
muzeum spojeno s Národní galerií

1970
obnovení muzea jako samostatné instituce zřizované ministerstvem kultury

1970—1985
rekonstrukce budovy a uzavření sbírek

1985
nová stálá expozice uměleckého řemesla od renesance do poloviny 19. st. 

1989
listopad — založení Občanského fóra UPM

1995
nová organizační struktura

2000—2001
nová stálá expozice Příběhy materiálů)

2005
nový sál stálé expozice věnovaný sbírce hodin a hodinek Stroje času)

Dlouhodobá expozice "Secese. Vitální umění 1900"

Expozice v pražském Obecním domě představuje výběr špičkových děl české a evropské secese ze sbírek Uměleckoprůmyslového musea v Praze.

Jejím cílem je ukázat užité secesní umění jako součást převratného modernizačního a emancipačního úsilí závěru 19. století, jako reformní umělecký proud, usilující o „zmnožení a stupňování života“. Expozice proto přibližuje secesi jak z hlediska uměleckých ambicí moderních tvůrců, tak z hlediska nového životního pocitu, zasahujícího celou společnost.

Ukázány jsou mistrovské práce dekorativního umění ze slavné Světové výstavy v Paříži 1900, vlivy dobových ideových proudů (vitalismu, spiritismu a dalších), stylové a tvarové inovace sklářské tvorby, keramiky či nábytku i bohaté proměny celkového životního stylu, projevujícího se v tvorbě obytného interiéru, ve vizualitě reklamy nebo v secesní módě.

 

Fotografické výstavy v komorní Galerii Josefa Sudka

Výstavní program:
dílo Josefa Sudka (fotografické cykly, tématické okruhy, komparativní výstavy)

osobnosti moderní české fotografie s důrazem na meziválečnou tvorbu

dějiny fotografických pragensií od poloviny 19. století po současnost

 

Stálá expozice "Barokní umělecké řemeslo ze sbírek UPM" ve Schwarzenberském paláci

Uměleckoprůmyslové museum v Praze obohatilo expozici českého barokního umění Národní galerie o samostatnou část, věnovanou užitému umění středoevropského kulturního prostoru od manýrismu přelomu 16. a 17. století až po klasicismus sklonku 18. století.

Instalace v atraktivním prostředí nově zrekonstruovaných klenutých sálů podzemního podlaží paláce představuje na více než čtyřech stech uměleckých předmětů vývoj výzdobných technik, ornamentiky i ikonografie.

Expozice se soustředí na tři tematické okruhy nazvané Liturgie, Stolování a Ornament.

Secese/Vitální umění 1900
Obecní dům

po celý rok 2015 denně 10:00 - 19:00

Galerie Josefa Sudka

duben - září St - Ne 11:00 - 19:00
říjen - březen St - Ne 11:00 - 17:00

Barokní umělecké řemeslo ze sbírek Uměleckoprůmyslového musea v Praze
Schwarzenberský palác

celoročně Út - Ne 10:00 - 18:00

 

Secese/Vitální umění 1900 40 - 150 Kč
Galerie Josefa Sudka 10 - 20 Kč
Schwarzenberský palác 80 -150 Kč

 
Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz