Synagoga Mikulov

Zámek, 692 01, Mikulov, Tel.: +420 519 309 034, massowova@rmm.cz
Mikulov/Muzea / Galerie - Mikulov
V letech 2011-2014 proběhla v rámci projektu "10 hvězd" - revitalizace židovských památek v ČR" rekonstrukce mikulovské synagogy stojící na Husově ulici.
V Mikulově, jenž byl po více jak čtyři staletí významným centrem moravských Židů, bylo kdysi dokonce dvanáct synagog a modliteben a tato jediná, nejstarší s nich, zůstala dochovaná. Nazývala se Horní, též Stará, Dómská či Altschul. Základy jejího zdiva se datují kolem roku 1550.

Současný barokní vzhled získala přestavbou po požáru v roce 1719 - impozantní vnitřní prostor byl vynesen v čtveřici kupolí, které jsou sklenuty do čtyřsloupového pilíře uprostřed haly. Tímto unikátním architektonickým řešením je jedinou synagogu takzvaného polského (či východního) typu u nás. Interiér hlavního modlitebního sálu je bohatě vyzdoben štukami a kartušemi.

Horní synagoga, nazývaná také Stará synagoga, se nalézá v řadové domovní zástavbě Husovy ulice, která tvořila hlavní osu mikulovské židovské čtvrti. Byla postavena ve svažitém terénu těsně na úpatí Zámeckého vrchu, na exponovaném místě, kudy vedla jedna z přístupových cest na zámek. Z liturgických důvodů je vzhledem k ostatní řadové zástavbě orientována mírně nakoso.

Dnes jediná dochovaná synagoga byla na místě předchozí postavena v roce 1550 v renesančním stylu. V 16. století byla rozšířena o ženskou galerii v úrovni 1. patra a v roce 1689 o přízemní budovu ženské (zimní) modlitebny na jižní straně. Její dnešní barokní podoba pochází z přestavby po požáru v roce 1719, na které se pravděpodobně podílel i dietrichsteinský architekt Johann Christian Oedtl a Ignác Lengelacher jako tvůrce (dnes odbouraného) barokního svatostánku. Ve středu modlitebny byly po roce 1719 vybudovány čtyři korintské sloupy, vzájemně propojené malou půlkruhovou arkádou s křížovou klenbou uprostřed, na které byla sklenuta klenba se čtyřmi kupolemi. Tímto architektonickým pojetím je mikulovská synagoga blízká synagogám tzv. východního typu (např. renesanční synagoga ve Lvově) a patřím k vzácným stavbám tohoto typu v České republice.

Její tvář ovlivnila dále empírová úprava, při které byla vsazena nová dělená okna. Poslední bohoslužby probíhaly v synagoze v roce 1938, její vnitřní vybavení bylo buďto odvezeno nebo zničeno. Po II. světové válce sloužila budova jako sklad a v roce 1960 přešla již značně zchátralá do majetku státu.

V letech 1977 - 1988 proběhla rozsáhlá rekonstrukce, při které doznala synagoga mnoha změn a byl potlačen její religiózní charakter. Přestavěna a nově zastřešena byla ženská modlitebna v přízemí, barokní svatostánek aron hakodeš byl bohužel zcela odbourán.

Synagoga je majetkem Židovské obce Brno a od počátku 90. let 20. století je Regionálním muzeem v Mikulově využívána jako koncertní a výstavní síň. Příležitostně bývá využívána židovskými poutníky k bohoslužbám. Synagoga je součástí naučné stezky po židovských památkách, otevřené v roce 2000. Na pokladně lze zakoupit publikaci Židé v Mikulově v českém, anglickém a německém jazyce, které vydalo Regionální muzeum v Mikulově ve spolupráci s Nadačním fondem obětem holocaustu a v průběhu turistické sezóny si zde můžete vypůjčit klíč od nedalekého židovského hřbitova.

Expozice věnovaná rabi Löwovi

Rabbi Jehuda Löw ben Becalel (asi 1525-1609) prožil 20 let, zčásti též v Mikulově, jako moravský zemský rabín. Mikulov byl totiž od poloviny 16. do poloviny 19.století náboženským, politickým a kulturním centrem všech moravských Židů, zdejší židovská obec bezkonkurenčně nejrozsáhlejší a nejpočetnější na Moravě.

Pouze s průvodcem: ne
Možnost odborného výkladu: ne
Nutné výklad objednat: ne
Popisky v jiném jazyce: ne
Suvenýry: ne
Občerstvení: ne
Bezbariérový přístup: ne
Šatna: ne
WC: ne
  Otvírací dny Čas
Duben - červen Po - Ne 9:00 - 17:00
Červenec - srpen Po - Ne 9:00 - 18:00
Září - říjen Po - Ne 9:00 - 17:00
Synagoga Mikulov 25 - 50 KčHlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz