Staroměstská mostecká věž

Karlův most, 110 00, Praha 1, Tel.: +420 224 816 772, jakubcova@muzeumprahy.cz
Praha 1/Muzea / Galerie - Praha 1
Věž má výšku 47 metrů nad rovinou mostu a její vnější plášť zdobí nespočet gotických detailů. Za zmínku stojí jistě sochy světců, které se nacházely po jejím obvodu. Valná většina gotických soch byla z věže ve 20. století snesena a opravena. Dnes jsou nahrazeny replikami z pískovce a originály jsou pečlivě uloženy v depozitu Národního muzea.

Pokud se vydáte do útrob této věže, po zdolání více než stovky schodů narazíte na ochozu věže na jednu z nejtajemnějších pražských soch, na postavu tzv. Klíčníka, kterého nechal vysochat Václav IV. Důvod vzniku sochy je zahalen tajemstvím a souvisí zcela jistě se středověkou mystikou.

Průjezd brány je zaklenut půlkruhovou valenou klenbou, která je zřejmě vývojovým předstupněm klenby chóru Svatovítské katedrály. Klenba je kamennými žebry rozdělena na osm polí, v nichž je v gotické fresce zobrazen opět ledňáček ve věníku.

V dolní části je čtyřikrát namalována postava lazebnice se džberem v ruce, na zdi brány proti Starému Městu je freskový obraz Kristovy tváře (veraikon) se dvěma anděly, proti Malé Straně znak staroměstský z roku 1649.

Historie věže sahá až do čtrnáctého století. Za stavbu odpovídal sochař a stavitel Michael Savoyen. Po něm převzal dům i dílnu r. 1385 kameník Petr, který věž dokončil. Kromě hlavních projektantů a sochařů se na práci vystřídalo kolem sta kameníků.

V horní části věže směrem k mostu bylo v roce 1621 vystaveno pro výstrahu 12 hlav některých z vůdců stavovského povstání, popravených na Staroměstském náměstí. Hlavy tu visely přes 10 let, sejmuty pak byly tajně v noci a pohřbeny na dodnes neznámém místě.


Během třicetileté války byla věž několikrát odstřelována nepřátelskými vojsky, což vedlo k jejímu poškození. Poničena byla obzvláště strana obrácená k mostu, která byla původně ozdobena sochami trůnící Madony a císaře a krále Karla IV. a jeho manželky Elišky Pomořanské.

Na tuto stranu byla při následné rekonstrukci, kterou provedli v letech 1650 - 53 Carlo Lurago a Giovanni Spinetti, umístěna kamenná deska s latinským textem na památku hrdinného boje Pražanů se Švédy.

Poničena byla také v roce 1848 v období revolučních bojů, a proto muselo o několik let později dojít k rozsáhlým stavebním pracím na záchranu památky. Rekonstrukce probíhaly pod vedením českého restaurátora Josefa Mockera.

Ve dvacátém století byly původní gotické sochy odstraněny. Ty byly následně umístěny do lapidária Národního muzea v Praze. Na věž byly osazeny nejprve betonové, později pak pískovcové napodobeniny.

Stálá výstava o historii Karlova mostu

Ve věži je umístěna stálá výstava o historii Karlova mostu, kterou zajišťuje Pražská informační služba. Součástí této výstavy je film o astronomických a astrologických souvislostech vzniku Karlova mostu, nazvaný Karlův most – paprsek staletími.

Možnost průvodce: ne
Nutné výklad objednat: ne
Poslední návštěva: 30 min. před koncem
Doba prohlídky: 30 - 40 min.
Suvenýry: ne
Občerstvení: ne
Bezbariérový přístup: ne
Šatna: ne
WC: ne
  Otvírací dny Čas

Leden

Po - Ne

10:00 - 18:00

Únor Po - Ne 10:00 - 18:00
Březen Po - Ne  10:00 - 20:00
Duben Po - Ne 10:00 - 22:00
Květen  Po - Ne 10:00 - 22:00
Červen  Po - Ne 10:00 - 22:00
Červenec  Po - Ne 10:00 - 22:00 
Srpen  Po - Ne 10:00 - 22:00
Září  Po - Ne 10:00 - 22:00 
Říjen  Po - Ne 10:00 - 20:00
Listopad  Po - Ne 10:00 - 18:00
Prosinec  Po - Ne  10:00 - 18:00

 

Stálá výstava o historii Karlova mostu 65 - 90 Kč

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz