Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně

Huťská, 272 01, Kladno, Tel.: +420 312 256 160, muzeum@omk.cz
Kladno/Muzea / Galerie - Kladno
Muzeum dále spravuje Hornický skanzen Mayrau ve Vinařicích, Vojenský bunkr tzv. Pražské čáry u Bratronic a nabízí prohlídky rotundy sv. Petra a Pavla na hradišti Budeč poblíž Kralup nad Vltavou.

Impulsem ke vzniku muzea bylo zbourání kostela Nanebevzetí Panny Marie v Kladně roku 1897. Předměty pocházející z tohoto kostela se následně staly základem muzejních sbírek. Sbírky byly nejprve vystaveny na radnici a po několikerém stěhování pro ně město zakoupilo od břevnovských benediktinů kladenský zámek.

Podnět k tomu dal bývalý řídící učitel Antonín Sládeček, který se stal prvním ředitelem muzea. Otevření muzea v roce 1935 u příležitosti Kladenských výstavních trhů se ale nedožil. Muzeum ale od té doby až do 50. let minulého století neslo jeho jméno - Sládečkovo městské muzeum v Kladně. Jako kustodi v něm působili významní vlastivědní pracovníci dr. Josef Žofka a řídící učitel Josef Švejda.

Po roce 1948 nastala postupná proměna muzea v muzeum průmyslového Kladenska s důrazem na dělnické hnutí. Od roku 1990 hledalo muzeum svoji novou tvář. Po zániku okresních úřadů se jeho zřizovatelem stal Středočeský kraj a od 1. 1. 2003 muzeum změnilo název na Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Z rozhodnutí rady města Kladna muzeum opustilo dříve užívané prostory v zámku a sousední budově tzv. Josífky a sídlí v čp. 1375 v Huťské ulici.

Pravěk Kladenska

Expozice představuje průřez archeologickými nálezy z kladenského regionu. K nejvýznamnějším nálezům patří předměty řivnáčské kultury z výšinného opevněného sídliště Homolka u Stehelčevsi z pozdní doby kamenné, meč, kopí a opaskové kování z hrobu keltského bojovník z Makotřes, nebo kopie velkomoravského gombíku z Kačice, nebo kamenů s rytinami z raně středověkého hradiště v Libušíně.

Od tvrze k baroknímu zámku

Stálá výstava už podle svého názvu zachycuje poměrně dlouhé období historie Kladna od vybudování tvrze Kladenských z Kladna ve 14. století až do jeho barokní proměny podle plánů K. I. Dientzenhofera. Cechovní pokladnice a nádobí připomínají období, kdy se řemeslníci v Kladně, Buštěhradě i Unhošti povinně sdružovali do cechů. Závěr expozice je vyhrazen baroknímu umění spojenému s působením břevnovských benediktinů.

Od městečka ke královskému hornímu městu

Expozice připomíná i rozvoj hutnické výroby, která vynesla Kladnu pojmenování "český Manchester". Hospodářská prosperita se samozřejmě odrazila i ve společenském životě, v němž nezaměnitelnou roli se svými sportovními, ale i vzdělávacími a kulturními aktivitami, hrál například Sokol. S rozvojem průmyslové výroby souvisejí i počátky dělnického hnutí, zejména dělnické bouře v roce 1889, které ve svém románu Siréna umělecky zpracovala Marie Majerová.

Středa - neděle 9:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

Pozn.: V pondělí a úterý je muzeum zavřené.

Vstupné 15Kč - 30Kč
Pouze s průvodcem: ne
Možnost odborného výkladu: ano
Nutné výklad objednat: ne
Výklad v jiném jazyce:  
Popisky v jiném jazyce: ne
Jazyk popisků:  
Poslední návštěva: 16.30 hod.
Doba prohlídky: 120 min.
Počet návštěvníků pro průvodce: 1
Počet návštěvníků pro vstup: 1
Suvenýry: ano
Občerstvení: ano
Bezbariérový přístup: ano
Šatna: ano
WC: ano
Služby:  

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz