Regionální muzeum v Kolíně

Brandlova, 280 02, Kolín, Tel.: +420 321 722 988, info@muzeumkolin.cz
Kolín/Muzea / Galerie - Kolín
Regionální muzeum v Kolíně

kolin5-1.jpg
Expozice muzea v Kolíně se nachází na několika místech ve městě. Je rozčleněna na celkem osm samostatných expozic, které se věnují acheologii, etnografii nebo tomu, jak vypadalo toto východočeské město ve středověku. V knihovně nechybí knižní fond slavného rodáka, básníka Svatopluka Machara.
Mapa - Regionální muzeum v Kolíně

Brandlova, 280 02, Kolín

Telefon: +420 321 722 988
E-mail: info@muzeumkolin.cz
Web: http://www.muzeumkolin.cz


V muzeu jsou trvale přístupné všechny stálé expozice, krátkodobé výstavy se obměňují přibližně pětkrát ročně.

Od konce září do konce května se obvykle ve dvoutýdenních intervalech konají rozmanité přednášky. Nabídku doplňují různé další doprovodné programy, které jsou pořádány především v rámci Mezinárodního dne památek a historických sídel, Festivalu muzejních nocí, Dnů evropského dědictví, Dne Středočeského kraje, ale i při jiných příležitostech.

Měšťanský dům

V budově se nachází stálá expozice "Měšťanský dům", jejíž základní část přibližuje formou instalovaných interiérů hlavní trendy v bydlení a stylu života měšťanských vrstev 19. století.  Další část expozice s názvem "Královské město Kolín ve středověku" je instalována ve sklepních prostorách domu s unikátními raně gotickými architektonickými detaily.Třetí část expozice přibližuje téma "Hygiena a péče o tělo v průběhu staletí".

Dvořákovo muzeum pravěku

Dvořákovo muzeum pravěku slouží k instalaci dlouhodobých výstav s archeologickou tématikou.

Knihovna a pracovna J. S. Machara

V budově Staré farní školy je vystaven sbírkový fond knihovny básníka Josefa Svatopluka Machara (1864–1942), kolínského rodáka a svého času velmi populární osobnosti. Knihovna odráží básníkovy zájmy a literární, publicistickou a politickou činnost. Její převážnou část tvoří díla krásné literatury českých a německých autorů. Dále obsahuje encyklopedie, filozofickou, teologickou a historickou literaturu, práce z dějin umění, literatury, vojenství a svazky časopisů a novin.

V budově Staré farní školy je dále umístěna expozice "Bitva u Kolína". Připomíná příčiny a průběh jednoho z nejznámějších konfliktů tzv. sedmileté války. Střetnutí armády pruského krále Fridricha II. a vojsk habsburské monarchie se odehrálo nedaleko Kolína dne 18. června 1757.

Úterý - pátek 9:00 - 17:00
Sobota - neděle 10:00 - 17:00

 Pozn.: V pondělí je zavřeno.

Vstupné 15Kč - 60Kč
Pouze s průvodcem: ne
Možnost odborného výkladu: ano
Nutné výklad objednat: ano
Výklad v jiném jazyce: Tex. průvodce v angličtině, němčině, francouzštině, ruštině.
Popisky v jiném jazyce: ne
Jazyk popisků:  
Poslední návštěva: 30 min. před zavírací dobou
Doba prohlídky: 60 min.
Počet návštěvníků pro průvodce: neomezeno
Počet návštěvníků pro vstup: 1
Suvenýry: ano
Občerstvení: ne
Bezbariérový přístup: ne
Šatna: ne
WC: ano
Služby:  Veřejná knihovna

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz