Polabské muzeum Poděbrady

Palackého, 290 55, Poděbrady, Tel.: +420 325 612 640, info@polabskemuzeum.cz
Poděbrady/Muzea / Galerie - Poděbrady
Polabské muzeum Poděbrady

polabske-muzeum-podebrady-1-1.jpg
Muzeum Poděbrady sídlí v budově staré školy poblíž katolického kostela. Kromě sbírek muzea věnující se výtvarnému umění a přírodovědě, zde najdeme expozici zabývající se historií osidlování Polabí a expozici lázeňství. Součástí muzea je i památkově chráněný středověký špitál z r. 1444 zv. Kunhuta.
Mapa - Polabské muzeum Poděbrady

Palackého, 290 55, Poděbrady

Telefon: +420 325 612 640
E-mail: info@polabskemuzeum.cz
Web: http://www.polabskemuzeum.cz


Muzeum sídlí od roku 1906 v budově nejstarší poděbradské školy, středověkého původu, přestavěné v roce 1846, která v roce 2009 a 2010 prošla náročnou rekonstrukcí.

Je zde prezentována nová stálá expozice Příběh Polabí, a průběžně doplňovaná krátkodobými výstavami.

Součástí muzea i je středověký památkově chráněný špitál z roku 1444 zvaný Kunhuta.

Vznik Polabského muzea, podobně jako řady dalších muzeí, souvisel s přípravami na velkou celonárodní Národopisnou výstavu českoslovanskou v  roce 1895. Po skončení Národopisné výstavy se do Poděbrad vrátila jen nepatrná část zde sebraného materiálu, která se stala spolu s významným darem soukromých sbírek poděbradského lékárníka Jana Hellicha základem sbírek budoucího poděbradského muzea.

Největší zásluhu na založení poděbradského muzea v roce 1902 má poděbradský lékárník a význačný všestranný regionální  badatel Jan Hellich, který stál v čele muzejního spolku od jeho založení až do své smrti v roce 1931.

V roce 1903 byly sbírky muzejního spolku nainstalovány v podkrovních prostorách hotelu Záložna. Po přemístění žáků do nově postavené školy byla  v r. 1906 uvolněna pro muzeum celá budova staré školy u kostela, ve které se poděbradské muzeum nachází dosud.
Význam osobnosti Jana Hellicha pro poděbradské muzejnictví i regionální bádání byl vyjádřen v roce 1926, kdy městská rada v Poděbradech navrhla pojmenovat muzeum po svém zakladateli. Od 1. května 1956 se Hellichovo muzeum stalo součástí nově zřízeného Krajského vlastivědného muzea Pražského kraje se sídlem v Poděbradech. Po přenesení  krajského střediska do Prahy k 1. lednu 1959 se opět poděbradské muzeum osamostatnilo a stalo se městským zařízením s názvem Městské muzeum Lázní Poděbrady.

Další změna nastala po 1. lednu 1964, kdy se poděbradské muzeum stalo Oblastním muzeem v Poděbradech se statutem střediska muzejní a vlastivědné práce pro okresy Nymburk, Kolín, Mladá Boleslav a Mělník. Oblastní muzeum v Poděbradech přešlo od 1. ledna 1974 pod správu a řízení ONV v Nymburce jako Polabské muzeum v Poděbradech s okresní působností. Okresním úřadem v Nymburce bylo Polabské muzeum zřizováno až do 31.12. 2002. Poté, se zánikem okresních úřadů, přešla k 1.1. 2003 zřizovací pravomoc Středočeskému kraji.

Expozice Příběh Polabí

Pouze s průvodcem: ne
Nutné výklad objednat: ano
Popisky v jiném jazyce: ne
Doba prohlídky: 45 min.
Suvenýry: ano
Občerstvení: ne
Bezbariérový přístup: ne
Šatna: ano
WC: ano
  Otvírací dny Čas
Celoročně Út - Ne 9:00 - 17:00
Expozice Příběh Polabí 10 - 100 Kč

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz