Podkrušnohorské technické muzeum, o. p. s.

tř. Budovatelů, 434 01, Most, Tel.: +420 724 314 904, zbynekjaks@seznam.cz
Most/Muzea / Galerie - Most
V roce 2003 vzniklo na bývalém hlubiném dole Julius III Podkrušnohorské technické muzeum, jehož hlavním cílem je ukázat veřejnosti historii dobývání a zpracování uhlí v centrální části severočeské hnědouhelné pánve.


Posláním muzea je rozšíření možností cestovního ruchu o unikátní objekt v historickém prostředí, zajištění kulturních akcí a obohacení společenského života regionu.

Expozice ukáží zvyky, obyčeje a tradice spojené s hornickým životem a obnovou krajiny narušené důlní činností.

Velmi autenticky působí expozice právě díky tomu, že jsou umístěny v prostorách bývalého hlubiného dolu Julius III. v Mostě-Kopistech, které podtrhují vystavené historické exponáty a dávají návštěvníkům například možnost "fárání" do uměle vytvořené štoly, nebo si prohlédnout expozici užití uhlí pro chemické zpracování.

Simulovaná štola

Ukázka různých druhů dobývání uhlí včetně videoprojekce a simulovaných odstřelů, těžební a dobývací stroje plně funkční.

Pracoviště Báňské záchranné služby

Ukázka hydraulického vyprošťovacího zařízení zavalených horníků, funkční maketa těžkokapalinného prádla uhlí, maketa šachty Humbolt II a další nástroje a přístroje související s hlubinným dobýváním uhlí.

Rudné dobývání

Pohled do rudné štoly s viditelnou žílou rudy olova s interaktivní hernou.

Možnost průvodce: ano
Nutné výklad objednat: ne
Výklad v jiném jazyce: ne
Popisky v jiném jazyce: ne
Poslední návštěva: 15:00 hod.
Doba prohlídky: 90 min.
Suvenýry: ano
Občerstvení: ne
Bezbariérový přístup: ano
Šatna: ne
WC: ano
  Otvírací dny Čas

Březen - Říjen

Út - Ne

9:00 - 16:00

Pozn.: Prohlídky začínají vždy v celou hodinu.

Trasa A (hlubinné dobývání) 40 - 70 Kč
Trasa B (rudné dobývání) 25 - 40 Kč
Trasa C (hlubinné + rudné dobývání) 50 - 100 Kč

Pozn.: Poplatek za fotografování v areálu 10 Kč.
Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz